Tisdag 17 oktober 2017

2/2016

Tema: Inget land för gamla – På väg mot en ålderdom av ovisshet och ojämlikhet?

Ur innehållet

Tema: Inget land för gamla: Åldersdarrningar – vilken plats får de äldre i ett samhälle som förförs av ungdom?

Klassiker: Kay Glans om Hannah Arendts Totalitarismens ursprung från 1951, nu i svensk översättning.

Essä: Peter K. Andersson om de senaste årens nytända intresset för Sherlock Holmes och en vanlig vrångbild av berättelsernas budskap.

Tema: Förändrade livslopp, förlängt arbetsliv och nya ojämlikheter

Diskriminering av äldre i arbetslivet är kanske den vanligaste formen av diskriminering över huvud taget. Arbetslivets förändring behöver synliggöras ur ett åldersperspektiv. En åldrande befolkning driver på tillväxten av det så kallade prekariatet, människor med osäkra anställningsförhållanden. Förslagen om höjd pensionsålder gynnar dem som vill och kan arbeta längre på ett sätt som ställer de äldre åldersgrupperna utanför det svenska jämställdhetsprojektet. Faktorer utanför arbetslivet som leder till tidiga pensionsavgångar måste också beaktas. Läs
– Publ. i Respons 2/2016

Tema: Första kapitlet på något alldeles nytt

Varför hyllas ungdomlighet i det svenska offentliga samtalet medan erfarenhet väger tyngre i länder som Tyskland? Fredrik Persson-Lahusen går till läggen för att se om denna bild stämmer. Med hjälp av en tillbakablick tecknar han en tes om ett Sverige som sökt sin värdegemenskap utanför Europa vilket medfört att allt vad historia heter vänds ryggen – och visst har det satt spår i det offentliga samtalet. Läs
– Publ. i Respons 2/2016

Klassikern: Den banala jämförelsen – Hannah Arendt i Berlin och Moskva

Hannah Arendts studie Totalitarismens ursprung pendlar mellan att vara betänklig och oanvändbar eller både och. Det beror inte bara på hennes antagande att stalinismen och nationalsocialismen var likartade. Hon undvek den tyska bakgrunden till Tredje riket och i framställningen av judarnas moderna historia stödde hon sig på antisemitiska författare. När det gäller nationalsocialismen förmådde Arendt inte skilja dess propagandistiska sken från dess egentliga kärna. Läs
– Publ. i Respons 2/2016

Analys/Reportage: Dags att isländska sagor blir hens gamman igen

De isländska sagorna har betecknats som Nordens mest originella bidrag till världslitteraturen och de kom att starkt färga den svenska historieskrivningen från 1600-talet och framåt. Men detta kulturarv tappade sin ställning under förra seklet och av många associeras det i dag med trångsynt nationalism och blodtörstiga vikingar. Respons har talat med Lars Lönnroth som hoppas på en renässans för denna litteratur i ny svensk språkdräkt. Läs
– Publ. i Respons 2/2016

Analys/Reportage: I backspegeln: Underdogmetafysik underblåser sekteristiska motsättningar

Debatten mellan sociologerna Howard Becker och Alvin Gouldner från 1968 är fortfarande synnerligen relevant. Becker menade att de intellektuella ska ta ställning för den grupp som uppfattas vara i underläge. När man tar ställning för en grupp, tar man också ställning mot en annan, svarade Gouldner, och då löses den ömsesidighet upp som är en förutsättning för välfärdsstaten. ­Skyldigheterna tillfaller en grupp, rättigheterna en annan. Läs
– Publ. i Respons 2/2016
RECENSIONER I 2/2016
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet