Tisdag 17 oktober 2017

2/2014

Tema: Är vi på väg mot en kapitalism utan demokrati? Tvångsäktenskapet mellan kapitalism och demokrati är över.

Ur innehållet

I detta nummer diskuteras kapitalismens begränsande av vår demokrati.

Reportage: Bonniers – böckerna, medierna, kulturpolitiken.

Utblick: Ny biografi vederlägger bilden av Hitler som en person som gick helt upp i politiken och saknade privatliv.

Intervju: Kapitalismen har avdemokratiserats, demokratin har avekonomiserats

Den tyske sociologen Wolfgang Streeck, aktuell på svenska med boken Köpt tid, menar att det tvångs­äktenskap mellan kapitalism och omfördelande massdemokrati som kom till stånd efter 1945 har upplösts. Han tror inte att EU kan bjuda motstånd mot de allt offensivare marknadskrafterna utan att man i stället måste reparera nationalstaten och framför allt begränsa kapitalets rörlighet. Läs
– Publ. i Respons 2/2014
RECENSIONER I 2/2014
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet