Lördag 21 oktober 2017

3/2015

Tema: Historia & fiktion. Romanen, historien och vår bild av det förflutna

Ur innehållet

I detta nummers tema: Kim Salomon om den historiska romanen och vad den betyder för vår bild av det förflutna.

Intervju med Kristina Sandberg, Steve Sem-Sandberg och Gabriella Håkansson om hur de ser på förhållandet mellan historia och fiktion.

Utblick: Torbjörn Elensky om tre böcker om terrorism.

Tema: Historiska romaner anger sällan när fakta tar slut och fiktionen tar vid

Laurent Binet kallar sin hyllade bok om attentatet mot Heydrich för en dokumentärroman. Hans ambition må vara att den historiska verkligheten ska kunna skönjas tydligt men för läsaren är det svårt att urskilja var dokumentären tar slut och romanen börjar. Som romanförfattare har han större möjligheter att gestalta aktörernas inre liv, men hans berättelse misslyckas med att göra naziledarens bevekelsegrunder, brutalitet och ondska begripliga. Det finns anledning att undersöka varför skönlitterära författare skriver om historien och vad det betyder för vår bild av det förflutna. Läs
– Publ. i Respons 3/2015

Tema: Respons talar med tre författareom historia och fiktion

Skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och bidrar med nya perspektiv. Men den svenska historieforskningen för sällan någon dialog med författare eller ifrågasätter deras tolkningar, trots att romaner och filmer har betydligt större inflytande än vetenskapliga monografier och artiklar. Författarna Kristina Sandberg, Steve Sem-Sandberg och Gabriella Håkansson svarar på frågor om hur de skapat sina romaner och hur de ser på förhållandet mellan historia och fiktion. Läs
– Publ. i Respons 3/2015

Utblick: Kampen mot terrorister måste inriktas på deras världsbilder

För att kampen mot terrorismen ska bli framgångsrik måste teorierna och ideologierna bakom den bemötas och därför måste man studera dem. Men i stället för att lyssna på terroristerna själva väljer alltför många att själva hitta på förklaringar till deras agerande i sådant som sociala orättvisor och kolonialism och ger Väst skulden för terrorismen. Terrorgruppernas egna ideologer har varit framgångsrika när det gäller att anknyta till dessa berättelser. Läs
– Publ. i Respons 3/2015
RECENSIONER I 3/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet