Onsdag 18 oktober 2017

3/2016

Tema: Den ovillige medborgaren – Identitetspolitik, kunskapsrelativism och hotet mot det demokratiska samtalet

Ur innehållet

Tema: Vår tids ovilja till dialog och samförstånd – Identitetspolitiken, kunskapsrelativism och hotet mot det demokratiska samtalet

Utblick: Torbjörn Elensky om nazismen och dess förhållande till den västerländska traditionen.

Reportage: Sten Widmalm om flyktingkrisen i Grekland och konflikten mellan höger- och vänsterkrafter. 

Tema: Den ovillige medborgaren – Identitetspolitik, motupplysning, dekonstruktion

Postmodernismens dekonstruktion har fått fotfäste inom den identitetspolitiska vänstern. Fredrik Agell visar hur dessa ställningstaganden är förankrade i konservativa upplysningskritiska perspektiv som förmedlats av Martin Heidegger och vidareutvecklades av Jacques Derrida. Det är hög tid att återupprätta samtalet och ömsesidig förståelse inom akademin och demokratin i stort, hävdar Agell. Läs
– Publ. i Respons 3/2016

Tema: Fransk omprövning av postmodernismens inflytande

Den postmoderna filosofin har förändrat det politiska landskapet i Väst och blivit en dominerande ideologi. Det menar den franske sociologen Shmuel Trigano som Respons har träffat i Paris där idéströmningens konsekvenser både inom och utanför akademin uppmärksammas på nytt. Även filosoferna Chantal Delsol och Emmanuel-Juste Duits går till angrepp mot vad de uppfattar som tilltagande kunskaps- och värderelativism. Läs
– Publ. i Respons 3/2016

Utblick: Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i Miroir de l’Occident – Le nazisme et la civilisation occidentale. Han ser nazismen som en kulmination på en västerländsk utveckling och menar att vi på djupet måste lära oss att känna igen de tendenser som den var uttryck för. Tillsammans med hans rasande anklagelse bör man läsa Johann Chapoutots La loi du sang – Penser et agir en nazi, som är en saklig genomgång av vad nazisterna faktiskt tänkte. Han menar att nazisterna på ett avgörande sätt bröt med klassiskt västerländskt rättsmedvetande och historiesyn. Läs
– Publ. i Respons 3/2016

Analys/Reportage: Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin

Åtstramningspolitiken har eroderat den antifascistiska konsensus som tidigare kännetecknade EU. Men även den extrema vänstern gynnas av krisen. I Grekland har skuldkris, åtstramningspolitik och flyktingkris förstärkt konflikten mellan vänster- och högerkrafter. I Sverige skrivs det en hel del om Gyllene Gryning, men deras huvudfiender på vänsterkanten uppmärksammas sällan. Respons har besökt ett av anarkisternas starkaste fästen i Aten. Läs
– Publ. i Respons 3/2016

Essä: Om skägget kunde tala ur skägget

De senaste åren har varit ett skäggets triumftåg, med pipskägg, tangorabatter och skepparkransar bortom det bekvämas gränser – detta trots att The Guardian utropade ”peak beard” – att ansiktsbehåringen nått sin maximala popularitet – redan 2013. (Och 2014). Vad ingen räknat med var skäggets egen agens: det vill finnas, i så stor och spexig form som möjligt. Vid de perioder i historien när raknormen inte stått pall har denna parasit omedelbart krupit fram, först i förstulna strån på överläppen, för att slutligen breda ut sig över hela hakan. Läs
– Publ. i Respons 3/2016
RECENSIONER I 3/2016
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet