Tisdag 17 oktober 2017

4/2015

Tema: Nationen & Nationalstaten, i en tid då många sluter upp kring nationalstaten och understryker nationella skiljaktigheter.

Ur innehållet

I detta nummers tema: Nationen och nationalstaten – inget tyder idag på att nationalstaten ska förlora i betydelse. Uffe Östergård diskuterar fenomenet.

Intervju med Aurélien Bernier, som från olika perspektiv sökt omvärdera nationen som gemenskap.

Utblick: Linde Lindkvist läser två böcker om de mänskliga rättigheternas historia.

Klassikern: Heliga Birgittas uppenbarelser i ny skrud.

Tema: Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

Nationalismen och i förlängningen nationalstaten har blivit negativt laddade begrepp bland socialister och liberaler när högerpopulism breder ut sig i Europa. Men nationalismens idéarv innehåller centrala delar av det västerländska politiska tänkandet som egentligen ingen fraktion helt kan distansera sig från. Den franske filosofen Pierre Manent och författaren och vänsteraktivisten Aurélien Bernier har från olika perspektiv sökt omvärdera nationen som gemenskap. Läs
– Publ. i Respons 4/2015

Analys/Reportage: Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning

På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska förses med trigger warnings och att studenter ska erbjudas så kallade trygga rum. Denna debatt, som pågått ett antal år i USA, har nu också nått Sverige. Det är lätt att misstänka att det är en kvasidebatt som handlar om något annat. Elever har alltid klagat, men det är först nu som lärarnas ställning blivit så osäker att klagomål av detta slag kan få allvarliga konsekvenser. Läs
– Publ. i Respons 4/2015

Analys/Reportage: Sätten att minnas Auschwitz och Hiroshima har mycket gemensamt

Den 6 augusti i år var det 70 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima. Minnet av detta ingår i dag i en global minneskultur men det dröjde innan de överlevande började berätta om sina erfarenheter. Utomstående ville inte lyssna och de överlevande skämdes för att tillhöra dem som överlevt. Men genom att börja berätta fick de överlevande en identitet och som offer blev de bärare av moralisk auktoritet. Läs
– Publ. i Respons 4/2015

Debatt: Är SD ett fascistiskt parti?

Den mest betydelsefulla förändringen inom fascismforskningen är ett skifte bort från mellankrigstidens yttre manifestationer, hävdar Henrik Arnstad i sitt svar på kritiken mot hans karakteristik av Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. En rörelse som år 2015 försöker använda samma politiska taktik som under mellankrigstiden är dömd att misslyckas. Definitionen av fascism är så vid att den blir oförarglig, svarar Alf W. Johansson. Fascism har i den offentliga debatten blivit ett politiskt kampbegrepp med en annan innebörd än den inom forskningen. Resultatet blir ett missbruk av ett vetenskapligt definitionsförsök. Läs
– Publ. i Respons 4/2015
RECENSIONER I 4/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet