Tisdag 17 oktober 2017

5/2015

Tema: Östeuropeiska filmskapare granskar den epok och det arv som kommunismen lämnat efter sig sedan fallet för 25 år sedan.

Ur innehållet

I detta nummers tema: Östeuropeiska filmskapare som förhåller sig till arvet efter kommunismen.

Intervju med Elisabeth Badinter, en av Frankrikes mest inflytelserika intellektuella och en av landets ledande vänsterfeministiska röster.

Forskningsdebatt: Humanioras kris. Arne Jarrick och Janken Myrdal ifrågasätter den samtida forskningens relevans och formulerar 15 frågor som kan leda framåt.

Tema:

Det sovjetiska kärnkraftsprogrammet under 1960-talet var en fortsättning på Lenins dröm om att elektrifiera hela landet. Men med katastrofen i Tjernobyl rämnade självbilden och hela Sovjetunionen sattes i gungning. Johanna Lindbladh analyserar hur katastrofen och den nationella krisen gestaltas i tre filmer. Dessa aktualiserar både existentiella frågor och samhällskritik mot makthavarnas försök att dölja katastrofen och ideologiskt förvanska historien. Läs
– Publ. i Respons 5/2015

Debatt: Slöa begrepp gör fascism mjuk och högerpopulism till skämt

Henrik Arnstad har i svenska medier fått ställning som auktoritet på fascism och han ger sken av att hans tolkningar vilar på en akademisk konsensus, vilket inte är sant. Av debatt i Respons framgår att han inte bryr sig om att bemöta kritik mot hans syn på fascismen och tolkning av SD som ett fascistiskt parti och ignorerar grundläggande krav på vetenskaplighet, hävdar Göran Fredriksson och David Brolin i debattens avslutande replik. Läs
– Publ. i Respons 5/2015
RECENSIONER I 5/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet