Lördag 21 oktober 2017

6/2016

Tema: Respons diskuterar den aktuella medieutredningen och den kvalitativa journalistikens kris och framtid

Ur innehållet

Tema: En framtid bland medieskuggorna.

Intervju: Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till den judiska befolkningen. Johannes Heuman har intervjuat Dave Rich som skrivit en bok om utvecklingen.

Debatt: Anders Högberg om en museidebatt som delvis präglats av åsikter utan vetenskapligt stöd.

Krönika: Glöm inte medieborgarens ansvar för mediernas kris

Vi har döpt detta nummers tema till Medieskuggor, eftersom flera hot nu tornar upp sig mot kvalitetsmedier. Den tidigare ekonomiska modellen fungerar inte längre, redaktioner bantas och tidningar läggs ner. Om pressen inte kan fullgöra sin roll som tredje statsmakt hamnar viktiga delar av samhället i skugga. Ett annat krissymptom är att kvalitetsjournalistik har allt svårare att påverka människor. Det finns flera orsaker till det, men en är, som Sharon Rider påpekar i sin essä, att journalister och experter har blivit alltför bekväma med sin identitet som upplyst elit och talar till människor i stället för med dem. Läs
– Publ. i Respons 6/2016

Tema: Marknaden kan inte längre finansiera seriös journalistik

I mars 2015 gav regeringen journalisten Anette Novak i uppdrag att leda arbetet med att utreda dagens mediemarknad och ta fram förslag till mediepolitiska åtgärder för framtiden. I början av november i år presenterades Medieutredningens slutbetänkande, som ger en dyster bild av mediernas och journalistikens situation. De digitala jättarna tar journalistikens intäkter, vilket ses som ett hot mot demokratin. Därför föreslås bland annat ett nytt teknikneutralt mediestöd. Mottagandet av utredningen har överlag varit positivt, men kritiker ser problem med de åtgärdsförslag som presenteras. Läs
– Publ. i Respons 6/2016

Tema: ”Vill man stödja demokratin måste man tänka smart nu”

Hur ska tidningarna och kvalitetsjournalistiken överleva i ett digitalt tidevarv? Ännu finns inga definitiva svar, men Medieutredningens analys visar att de flesta tidningsföretag måste tänka om. Förändringarna har också påverkat förutsättningarna för forskare, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, att delta i det offentliga samtalet. Respons bjöd in till ett rundabordssamtal. Läs
– Publ. i Respons 6/2016

Tema: Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin

Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället som ett gemensamt projekt. För detta krävs en konsekvensneutral journalistik som vilar på fakta och skiljer mellan kunskap och värderingar. När medier och experter kopplar upplyst tänkandet till vissa ideologiska värderingar undermineras deras legitimitet. Då ligger det nära till hands att de som av samma medier och experter stämplas som ”dem som inte förstår sitt eget bästa” söker upp andra informationskanaler. Läs
– Publ. i Respons 6/2016

Analys/Reportage: ”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”

Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till den judiska befolkningen. Men den antirasistiska rörelsen blundar för detta problem som sprids i västvärlden. Respons har träffat Dave Rich som skrivit en uppmärksammad bok om utvecklingen. Han uppmanar till större vaksamhet mot detta hat som förkläds i grova angrepp mot Israel. Läs
– Publ. i Respons 6/2016

Klassikern: En nyöversättning som är nutida läsares gamman

Litteraturvetaren Lars Lönnroths nyöversättning av den poetiska Eddan utmärks av ett i huvudsak modernt och levande språk. Han lyckas stundvis fånga originaltextens ­kombination av enkelhet och högtidlighet, men det förekommer en del fel­översättningar och hanteringen av originalens versmått är ­inkonsekvent. På säkrare mark befinner sig Lönnroth i in­ledningen och i introduktionerna till varje dikt, där han ger en nyanserad bild av eddaforskningen och dess tvister. Läs
– Publ. i Respons 6/2016
RECENSIONER I 6/2016
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet