Onsdag 18 oktober 2017

6/2014

Tema: Kommer folkviljan i Mellanöstern att acceptera liberalism? Omvandlingarna i regionen präglas av religion och geopolitik.

Ur innehållet

I detta nummers tema diskuteras utvecklingen i Mellanöstern sedan den arabiska våren. Intervju med Shadi Hamid.

Utblick om dubbelkejsardömet Österrike-Ungern och dess arv till det moderna Europa.

Klassikern Sandra Gilbert och Susan Gubars The Madwoman in the Attic (1979).

Tema: Revolution, kontrarevolution och geopolitik i mellanöstern

Tre kvinnliga journalister skildrar i nya böcker förändringarna i Mellanöstern ur olika perspektiv. Tina Thunanders välskrivna berättelse från Egypten ger konkreta insikter i vad livet innebär för de mindre lyckligt lottade bland dagens cirka 80 miljoner egyptier. Fanny Härgestam följer fyra kvinnor med skiftande bakgrund i Tunisien och Bitte Hammargren belyser utvecklingen i Gulf-staterna. Böcker som dessa gör det möjligt för svenska läsare att sätta in dessa länder i ett större perspektiv än vad det dagliga nyhetsflödet medger. Läs
– Publ. i Respons 6/2014

Utblick: Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen. Men kanske har detta mångnationella rike också lämnat ett politiskt arv i den meningen att dess öde kanske säger oss något om EU:s framtid. Två nya böcker om Österrike–Ungern väcker denna fråga. Enlig Larry Wolff lyckades man i Österrike–Ungern visserligen hantera spänningarna mellan politisk och ekonomisk federalism och autonomisträvanden, men inte skapa en identitet som var tillräckligt stark för att utstå påfrestningar av det slag som kriget innebar. Geoffrey Wawro å sin sida varnar för att idyllisera kejsardömet och menar att det var en ihålig konstruktion som saknade egentlig ledning. Kanske har den ekonomiska krisen 2008 och framåt visat att EU inte heller har lyckats utveckla en identitet som gör att unionen tål påfrestningar. Läs
– Publ. i Respons 6/2014

Klassikern: Banbrytande verk inom feministisk litteraturforskning

De amerikanska litteraturforskarna Sandra Gilbert och Susan Gubar ville med The Madwoman in the Attic 1979 avslöja den västerländska tanketradition som hade förpassat kvinnliga författare till en andraklassposition. Innan kvinnor kan uppnå självständighet som författare måste de göra upp med de estetiska ideal som traderats genom den manliga litteraturhistorien, hävdade Gilbert & Gubar. Boken är fortfarande obligatorisk läsning för den som vill förstå den feministiska litteraturvetenskapens utveckling. Läs
– Publ. i Respons 6/2014
RECENSIONER I 6/2014
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet