Tisdag 17 oktober 2017

6/2015

Tema: I våra kvarter – Gentrifiering och segregation i den nya staden; bostadskarriär och nya grannar. Texter om stadens utveckling.

Ur innehållet

I detta nummers tema: Gentrifiering och segregation. Texter om stadens utveckling.

Essä: Marie Cronqvist om Harper Lees moderna klassiker To Kill a Mockingbird och det ”amerikanska dilemmat”.

Utblick: Matilde Tiozzo och Tomas Wedin om den livliga franska skoldebatten: anpassar sig lärare för mycket efter barnens välmående och behag – och eleverna uppmuntras förbli vad de är i stället för att utvecklas?

Tema: Den privilegierade villastaden och meritokratins död

Mikael Holmqvists uppmärksammade bok om Djursholm studerar på vilket sätt en ledaranda skapas genom sociala ritualer. Men egentligen handlar boken mer om meritokratins död i Sverige. Genom att skapa barriärer mot omvärlden har villastaden blivit en provinsiell gemenskap som saknar förmåga att ta fram ledargestalter till dagens samhälle. Holmqvists mångordiga studie hade tjänat på att förankras i ekonomiska analyser för att ge förklaringar till denna utveckling. Läs
– Publ. i Respons 6/2015

Tema: Londonklassiker i vardande

Thatcherregeringens beslut att privatisera bostadsmarknaden satte full fart på den process som kallas för gentrifiering, en social statushöjning av ett område som lockar dit mer välbärgade människor än de som redan bor där. Denna process pågår i städer runt om i världen, inte minst i London, där skenande hyror tvingar bort låginkomsttagare från stadskärnan. I sin mångfacetterade bok Det nya London – Frontlinjer visar Anders Steinvall hur en fullskaligt genomförd gentrifiering förändrar en stad i grunden. Även om boken saknar fördjupande diskussioner om på vilket sätt gentrifieringen är en produkt av det postindustriella samhället kommer den att bli viktig i debatten och en klassiker i sin genre. Läs
– Publ. i Respons 6/2015

Utblick: Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld

I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot den individualistiska egalitarism som präglar skolväsendet i dag. Dessa kritiker menar att kunskapens auktoritet är underordnad barns välmående och att lärarna anpassar sig efter vad de tror att eleverna vill ha. Det leder till att barn uppmuntras att förbli vad de är i stället för att utvecklas. När skolan inte längre introducerar eleverna till en värld som ska delas med andra måste de i stället förlita sig på föräldrarnas förmåga att förmedla samhälleliga förväntningar och normer, vilket cementerar sociala inlåsningsmekanismer. Läs
– Publ. i Respons 6/2015
RECENSIONER I 6/2015
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet