Föregående

nummer

Lördag 21 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2016-12-22
Respons 6/2016 ute nu!

Respons nummer 6/2016 med tema "Medieskuggor" kommer i dagarna till prenumeranter och butiker.

Om numret:

Medieutredningens slutbetänkande överlämnades till regeringen den 7 november. Den ger en dyster bild av mediernas situation och orsaken är de sociala mediernas framväxt. Mats Hyvönen går igenom utredningen och den debatt som följt på den. Flest reaktioner har argumentationen för hur man ska motverka det man kallar lågintensivt hat väckt.

Hur allvarligt är läget? Respons samlade tre företrädare för olika perspektiv på medierna till ett rundabordssamtal med Respons chefredaktör Kay Glans: Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet, Ulrika Kärnborg, författare och Författarförbundets vice ordförande samt Jenny Björkman, historiker och kommunikationsansvarig på Riksbankens Jubileumsfond.

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, fördjupar diskussionen om mediernas självrannsakan efter det amerikanska valet. Det är inte Donald Trump som delat upp befolkningen i ”vi” och ”dem”, det har den elit som betraktar sig som upplyst redan gjort. Den har förlorat förmågan att tala med människor som har en annan uppfattning. Dess utmaning är nu att återskapa förtroendet för samhället som ett gemensamt projekt.

 


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet