2013-2

Intervju
En soccer mom skakar om filosofin
Sarah Conlys bok Against Autonomy har blivit mycket uppmärksammad i USA....
I Fokus | Dagboken som historisk källa
För högern stod stödet till Finland i centrum
Gösta Bagge var ledare för Högerpartiet och ecklesiastikminister i samlingsregeringen under...
I Fokus | Dagboken som historisk källa
Dagboken var ett sätt för Erlander att härda ut
Tage Erlanders dagböcker saknar motstycke och skulle förmodligen ha tillhört världslitteraturen...
Debatt
Debatt om Herbert Tingsten
Medierna politiserar forskningen Historikern Mikael Nilssons påståenden om Herbert Tingstens samröre...
Debatt
Vikingar som världsarv
Riksantikvarie Lars Amréus svarar på Lars Lönnroths debattinsändare från förra numret...
Analys/Reportage
Konfliktundvikande visioner
Respons har låtit Olof Petersson läsa slutbetänkandet från regeringens Framtidskommission Ambitionen...
Analys/Reportage
Premiär för Lunds Universitets Skrifter
Humanistisk-teologiska fakulteterna tar täten för att samordna presentation och lansering av...
Analys/Reportage
Orka läsa långt
Intresse finns för långa reportage men ännu ingen ny affärsmodell ”Ofta...
I Fokus | Dagboken som historisk källa
Dagböcker ger inblickar i beslutshierarkiernas toppar
Att dagböckerna åter hamnat i fokus inom historievetenskapen beror bland annat...
Utblick
Antisemitismen har djupa rötter i vänsterns tradition
Vänstern uppfattar sig som motståndare till antisemitismen men redan Marx kopplade...
Krönika
Ska marknadens osynliga hand avlösas av statens synliga hand?
Det kan vara svårt att erinra sig vilket genomreglerat samhälle Sverige...