2014-4

Analys/Reportage
Israels maktelit känner inte längre behov av att rättfärdiga sitt skjutande
Det ser mörkt ut både på den palestinska och israeliska sidan...
Debatt
Diskussionen om samlingsregeringens agerande saknar internationellt perspektiv
Debatten om samlingsregeringens agerande som Alf W. Johansson initierade i Respons...
Analys/Reportage
Storbritanniens roll i den globala maktbalansen redovisas utan skam eller chauvinism
Alla engelsmän har en förfader som stupade och det märks på...
Analys/Reportage
Transmedialt genombrott: Publiken blir nätverk
Massmediernas publik är nu ”transmedial” och har grupperat om sig till...
I Fokus | Europas urkatastrof
För Tyskland har första världskriget blivit historia
Den tyska historieskrivningen om första världskriget har länge mer varit en...
I Fokus | Europas urkatastrof
Varför gick Storbritannien i krig?
Storbritannien var den stat som hade mest att förlora på ett...
I Fokus | Europas urkatastrof
Ryssland startade första världskriget
Den amerikanske historikern Sean McMeekin anser att Tyskland endast motvilligt gick...
Historia
Skandinavismen föddes under napoleonkrigen
Skandinavism Hanne Sanders (red.) & Magdalena Hillström
Utbildning
Dagens skola underlättar inte klassresor
Ljusnande framtid Jonas Frykman
Ekonomi
Plädering för en rimlig ekonomisk jämlikhet
Kapitalet i det tjugoförsta århundradet av Thomas Piketty Jesper Roine
Politik & samhälle
Kompromisslös antikommunism med flammande patos
Låt mig få städa klart! Kjell Albin Abrahamson
Klassikern
Traditionen är inte en lagerlokal utan ett hus vi kan andas i
Ernst Robert Curtius arbetade i inre exil i Nazi-Tyskland under femton...
Utblick
Bara kaosteorin tycks kunna förklara utvecklingen i Ukraina
Två nya böcker försöker belysa utvecklingen i Ukraina. Karina Korostelina har...
Politik & samhälle
Fältarbetet som mognadsprocess
Anteckningar från en kolchos Sigrid Rausing
Politik & samhälle
Förändrade förutsättningar men uppgiftens kärna består
Diplomat idag Helena Gustavsson Wahlund & Jenny Lennung Malmqvist (red.)
Historia
Sverige under första världskriget
Första världskriget i svenska arkiv Carl Henrik Carlsson (red.)
Filosofi & psykologi
Frejdig uppgörelse med postmodernismen
Postmodernismens förklaring Stephen R. C. Hicks
Filosofi & psykologi
Kritik av både reduktionism och gränsöverskridande
Psykoanalys och humaniora Per Magnus Johansson
Krönika
Första världskriget var Europas urkatastrof
Diplomaten och författaren George F. Kennan kallade första världskriget för det...