2014-5

Analys/Reportage
En historiker läser en diktsamling om ett våldsprojekt som kollapsat
Poesikritiker har sagt om Lars Mikael Raattamaas diktsamling Kommunismen att den...
Analys/Reportage
Sydstatsrasisterna kunde inte krossa slavfamiljen
Herbert Gutmans forskning visade att slavsystemet i Sydstaterna inte kunde krossa...
Analys/Reportage
Rysslands ledning skräms inte av att bli utestängd från europeisk livstil
Rysslands statsledning lider både av mindervärdeskomplex och har stormaktsambitioner. Att försöka...
Debatt
Botoxifieringen av den svenska politiken försvagar demokratin
Botoxbehandling kan ge upphov till ett stelt ansikte och bristen på...
I Fokus | Generation genväg
Tänk om vi alla tillhör Generation Ego
I dessa två flyhänt skrivna böcker tecknas bilden av en generation...
I Fokus | Generation genväg
Höga förväntningar som kommer att leda till besvikelse
Höga förhoppningar har knutits till dem som är födda efter 1980...
Utblick
Brist på tydligt maktcentrum central orsak till Japans angrepp mot USA
För den japanska ledningen framstod det kinesiska fastlandet som ett Lebensraum...
Klassikern
Den svenska ekonomiska historiens fader svingade sig obehindrat mellan sega strukturer och snabb förändring
Eli Heckschers (1879–1952) verk om Sveriges ekonomiska historia, Svenskt arbete och...
Historia
Svensk nazist som ville skapa en alternativ arbetarrörelse
En idé större än döden Victor Lundberg
Konstarterna & medier
Efter tingsten spriddes makt och ansvar ut
Makten över åsikterna Svante Nycander
Konstarterna & medier
Naturen som lag och evangelium
Mellan prärien och evigheten Per Helge
Historia
Levde upp till fördömandet
”Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull” Viveka Adelswärd
Historia
Österrike-Ungern bar ansvaret
Hederskriget Andreas Danielsen
Konstarterna & medier
En familjehistoria så fylld av lidande att den är smärtsam att läsa
Märta och Hjalmar Söderberg Björn Sahlin|Johan Cullberg
Historia
Källornas begränsningar
Romarriket Eva Queckfeldt
Historia
Ett nytt standardverk om Alexander den Store
Alexander den Store Paul Cartledge
Politik & samhälle
Självförhärligande och anekdotisk partsinlaga
”Vår seger var också er” Bengt Säve-Söderbergh
Historia
Sverige hade långtgående samarbete västerut
Garderad neutralitet Louise Hugemark Malmström
Filosofi & psykologi
Civilförsvarets planering var imponerande genomtänkt
Om kriget kommer Lennart Rosander & Per Olgarsson
Historia
När stockholmare lärde sig titta på idrott
Stadion och Zinkensdamm Mats Hellspong