2014-6

Klassikern
Banbrytande verk inom feministisk litteraturforskning
De amerikanska litteraturforskarna Sandra Gilbert och Susan Gubar ville med The...
Debatt
Gunnar Åselius svarar
Det är inte så mycket dikterna i slutkapitlet som gör Kaj...
Debatt
Inte en romantisk skildring
Gunnar Åselius har i en recension av Ekot från Vietnam i Respons...
Debatt
Tor Billgren svarar
Bengt Säve-Söderbergh har rätt i att min recension var ensidig. Jag...
Debatt
Recensent med egen agenda
Med viss förvåning läste jag recensionen av min bok ”Vår seger...
Debatt
Historikernas roll i dagens samhälle
Jo Guldi och David Armitage hävdar i The History Manifesto att poststrukturalismen och...
Debatt
Är Åkesson fascist? Var Hitler demokrat?
Henrik Arnstad har fått stort genomslag med sin karaktäristik av Sverigedemokraterna...
Analys/Reportage
Japan anser sig behöva rusta för att kunna försvara freden
Artikel 9 i den japanska konstitutionen säger att landet för alltid...
I Fokus | Mellanöstern
Revolution, kontrarevolution och geopolitik i mellanöstern
Tre kvinnliga journalister skildrar i nya böcker förändringarna i Mellanöstern ur...
I Fokus | Mellanöstern
Motsättning mellan demokrati och liberalism präglar Mellanöstern
Demokrati handlar om att spegla folkviljan och om befolkningen är religiöst...
Utblick
Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid
Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen....
Politik & samhälle
Affischens betydelse förblir oklar
Politik i det offentliga rummet Sara Danius, Michel de Montaigne & Natalia Plevako
Historia
Lättläst introduktion till Churchill
Winston Churchill Bengt Liljegren
Konstarterna & medier
Barnprogram från 70-talet var bättre än sitt rykte
När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen Malena Janson
Historia
Detaljstudier lyfter fram komplexiteten
Att bruka men inte äga Anders Wästfelt
Konstarterna & medier
Vad gör en bok till en bästsäljare?
Hype Ann Steiner, Jon Helgason & Sara Kärrholm
Konstarterna & medier
Vi måste lära oss leva med våra skavanker
En sommar med Montaigne Antoine Compagnon
Historia
Historiker representativ för sin tid
Claes Annerstedt Torgny Nevéus
Filosofi & psykologi
Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion
Lycka på fullt allvar Katarina Blom & Sara Hammarkrantz
Filosofi & psykologi
En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv
Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician Marie-Christine Skuncke
Ekonomi
Flyhänta berättare kokar soppa på en allt tunnare spik
Tänk som ett freak Stephen J. Dubner & Steven D. Levitt
I Fokus | Mellanöstern
Oumbärlig för att förstå konflikten i Syrien
Aron Lund är en av Sveriges främsta Syrienkännare och tar oss...
Politik & samhälle
Politikerförakt närs av fördomar
Svenska politiker David Karlsson & Mikael Gilljam