2016-6

Intervju
Tidens stil sedd med en guldsmeds ögon
Den österrikiske författaren Hermann Broch sysselsätter sig i sista delen av...
Utblick
Ett konservativt alternativ till vänstern och multikulturalismen?
Den senaste tiden har en grupp franska intellektuella trätt fram i...
Debatt
Museidebatt med åsikter utan vetenskapligt stöd
I höstens intensiva museidebatt går två spår att urskilja. Det ena...
Krönika
Skidspårets upplysta despoti
Trots global uppvärmning och allt kortare vintrar — eller just därför...
Klassikern
En nyöversättning som är nutida läsares gamman
Litteraturvetaren Lars Lönnroths nyöversättning av den poetiska Eddan utmärks av ett...
Historia
Obligatorisk läsning för hispanister
Sin egen värsta fiende Nathan Shachar
Debatt
Hot mot universitet och näringsliv
Svenskt Näringsliv har tagit fram en ­rapport, som är en tunn...
I Fokus | Medieskuggor
Marknaden kan inte längre finansiera seriös journalistik
I mars 2015 gav regeringen journalisten Anette Novak i uppdrag att...
Politik & samhälle
Memoarer skrivna som en UD-rapport
Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst Sven Hirdman
Analys/Reportage
Långsamhetens lockelse i den jäktade akademin
Teknikutveckling, publiceringshets och excellenssträvanden har bidragit till ett ökat tempo i...
Politik & samhälle
En värld präglad av våld och krav på lojalitet mot gruppnormer
Mäns heder – Att vara både offer och förövare Astrid Schlytter & Devin Rexvid
Analys/Reportage
”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”
Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till...
Politik & samhälle
Ensamt att vara kvinna på Handels
179 år av ensamhet Jenny Lantz & Linda Portnoff (red.)
Krönika
Glöm inte medieborgarens ansvar för mediernas kris
Vi har döpt detta nummers tema till Medieskuggor, eftersom flera hot...
Politik & samhälle
Det offentliga rummet annekteras av intressegrupper
Stad till salu Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn
Naturvetenskap & teknik
Empiriska observationer och holistisk natursyn
Vetenskapens bortglömde hjälte Andrea Wulf
Naturvetenskap & teknik
Tänk om mörkret finns i våra teorier
Kosmisk cocktail – Tre delar mörk materia Katherine Freese
I Fokus | Medieskuggor
Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin
Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället...
Filosofi & psykologi
Den kvinnliga psykopaten förblir en stereotyp
Kvinnliga psykopater – Mästare i manipulation på arbetsplatsen Lisbet Duvringe & Mike Florette
I Fokus | Medieskuggor
”Vill man stödja demokratin måste man tänka smart nu”
Hur ska tidningarna och kvalitetsjournalistiken överleva i ett digitalt tidevarv? Ännu...
Historia
Normbrytande könsidentiteter under medeltiden
Medeltidens genus Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir (red.)
Historia
Monster följer samma mönster i hela världen
Monster – En världshistoria om det skrämmande Bo Eriksson
Historia
Kontrastrik italiensk gryning
Mellan himmel och helvete Olle Ferm & Per Förnegård (red.)
Historia
Nazister i USA skyddades av byråkratin
Min granne nazisten Eric Lichtblau
Historia
Fruktbart outsiderperspektiv på svensk historia
Hitler, Stalin och Sverige John Gilmour
Historia
Ensidig och föga övertygande analys
Roten till det onda Ingmar Karlsson
Historia
Fyllig genomgång av inbördeskrigets förlopp
Sin egen värsta fiende – Essäer om spanska inbördeskriget Nathan Shachar
Filosofi & psykologi
Vederlägger nidbild av postmodernismen
Flykten från Hegel – Den postmoderna vänsterns genealogi Anders Burman