2017-4

Debatt
Psykologer måste vidga perspektivet
Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det...
Debatt
Fallet Lundberg och kraven för professur
Litteraturvetaren Johan Lundberg fick starkt stöd av de sakkunniga vid sin...
Filosofi & psykologi
Att gå är nödvändigt för att ta plats i rummet
Wanderlust – Att gå till fots Rebecca Solnit
Naturvetenskap & teknik
Komplement eller alternativ?
Religion och naturvetenskap Philip Clayton
Naturvetenskap & teknik
Från nyttigt gift till reglerat narkotikum
Giftets Värde – Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870–1925 Daniel Berg
Utbildning
Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
Historia
Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst
Vänsterdocenten Torbjörn Tännsjö
Historia
När vänstern övergav tron på utvecklingen och förnuftet
Efter revolutionen – Vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968 Lennart Berntson & Svante Nordin
Historia
Världens största folk utan en egen stat
Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia Ingmar Karlsson
Historia
Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter
Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau Matz Krantz
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann Marie-Louise Flemberg
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Furste av Norden – Kristian Tyrann Erik Petersson
Politik & samhälle
Människors värde i form av lösensumma
Kidnappningsindustrin Loretta Napoleoni
Historia
I vendelkrigarnas gravkammare
Krigarna från Valsgärde – Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid Kent Andersson
Politik & samhälle
Behöver politiska beslut skyddas mot väljarnas okunnighet? 
Efter demokratin – Argument för ett nytt styrelseskick Jason Brennan
Konstarterna & medier
En stadskarta över ensamhet 
Den ensamma staden – Om konst, ensamhet och överlevnad Olivia Laing
Filosofi & psykologi
Svårigheten att vara både filosof och offentlig intellektuell
Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell Johan Strang & Thomas Wallgren (red.)
Konstarterna & medier
Udda röster som speglade 1900-talet
Se på mig! En biografi över Zarah Leander Beata Arnborg
Filosofi & psykologi
Berättelser om det som förblir ouppklarat
Kibela – hör jag ännu din röst Per Brandström
Konstarterna & medier
Udda röster som speglade 1900-talet
Barbro Hörberg – Med ögon känsliga för grönt Alexandra Sundqvist
Filosofi & psykologi
Maktkampen om känslorna på 70-talet
Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Ingrid Rydberg & Yulia Gradskova
Klassikern
Stor humanist eller patetisk kappvändare?
Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.) har utövat ett inflytande på eftervärlden...
Utblick
På spaning efter vårt ursprung i grottor och laboratorier
Både Lee Bergers Almost Human och Eugene Harris Ancestors in Our...
Krönika
Vem är brandvägg och vem underblåser?
När det territorium som Islamiska staten kontrollerar krymper och ett definitivt...
Analys/Reportage
Sprickan mellan Hamas och Muslimska brödraskapet
Hamas har ofta beskrivits som Muslimska brödraskapets avdelning i de palestinska...
Analys/Reportage
Humanioras historia som ett globalt forskningsfält
Trots att humanioras villkor ständigt diskuteras har det länge saknats mer...
I Fokus | Kampen om själarna
Efter militära nederlag satsar Islamiska staten på det digitala kalifatet
För den Islamiska staten har etablerandet av ett kalifat nu satts...
I Fokus | Kampen om själarna
Kulturen som banar vägen för väpnad jihad
Konst, musik och känslor är viktiga inslag i den våldsbejakande islamismens...
I Fokus | Kampen om själarna
Kan konservativa salafister motverka radikalisering?
Salafismen, en starkt konservativ inriktning av islam, har utpekats som inspirationskälla...
Analys/Reportage
Ett pionjärverk på god väg: Svenskt översättarlexikon 10 år
Svenskt översättarlexikon når i höst ett viktigt mål: att rita upp...