2017-6

Essä
Japan räddade den amerikanska stilen
Ingen annan nation omfamnar amerikansk klädstil med sådan entusiasm som Japan....
Klassikern
Mytomspunna texter med politisk sprängkraft
Upptäckten av dödahavsrullarna för ett halvt sekel sedan skapade en kapplöpning...
Utblick
Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott
Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen...
I Fokus | Meningslös och menlös forskning
Refuserad på grund av hudfärg
Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
I Fokus | Meningslös och menlös forskning
Risken för menlös forskning är inte överdriven
Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
Debatt
Skilj på liberal och libertär!
Skalan GAL-TAN har blivit populär bland politiska kommentatorer för att beskriva...
Analys/Reportage
Svårt att ta efter Tysklands Azubis
Den tyska yrkesutbildningen anförs som förebild för andra länder men den...
På plats
Telegrammet som förändrade bilden av den ryska revolutionen
På Deutsches Historisches Museum i Berlin pågår en utställning om den...
Konstarterna & medier
Det lilla formatet skulle bemästra det stora flödet
Drömmar om det minsta – Mikrofilm, överflöd och brist, 1900–1970 Matts Lindström
Konstarterna & medier
Global Spridning för lokala teman
Crime Fiction as World Literature Louise Nilsson, David Damrosch & Theo D'haen (red.)
Konstarterna & medier
Lägger noggrant pussel Om Boyes liv och död
Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv Johan Svedjedal
Konstarterna & medier
Förförs av en förförares mytologi
Bebådaren – Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse Magnus Bärtås & Fredrik Ekman
Utbildning
Bildningsbegreppet måste vitaliseras
Bildningen på barrikaden – Ett manifest Per Svensson & Thomas Steinfeld
Utbildning
Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning
Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)
Utbildning
Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
Politik & samhälle
Neutrala Sveriges stöd till väpnad kamp
I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika Bengt G. Nilsson
Politik & samhälle
Startskott för en nyanserad debatt om klimatet
Klimatet och människan under 12 000 år Fredrik Charpentier Ljungqvist
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Machines, jobs and equality Andreas Bergström & Karl Wennberg (red.)
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Framtidens jobb Stefan Fölster & Nima Sanandaji
Politik & samhälle
Fantasier om världen i en fjärran framtid
Fyra framtider – Visioner om en postkapitalistisk värld Peter Frase
Historia
Svårt att veta när fiktionen börjar
Vad hände med barnen? – Hur de minsta blev en handelsvara Eva F. Dahlgren
Historia
Porslinet som symbol för makten
Den vita vägen – En berättelse om porslinets historia och själ Edmund de Waal
Historia
pulsådern genom Asien och Europa
Sidenvägarna – En ny världshistoria Peter Frankopan
Historia
Korstågen band samman det andliga och det världsliga
Korstågen – Européer i heligt krig under 500 år Kurt Villads Jensen
I Fokus | Meningslös och menlös forskning
Ryktet om meningslös forskning är betydligt överdrivet
Det finns åtskilliga bra poänger i denna bok, men författarnas kritik...
Historia
Överskatta inte antikens inflytande på Europa
Europa – En kort historik John Hirst (övers. Allan Klynne)
Analys/Reportage
Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
Krönika
Hoten mot fri forskning kommer också inifrån akademin
Vi diskuterar i Respons ofta de problem som felaktiga incitament och...