2018-2

Debatt
Missvisande kritik mot Delmi
Håkan Boström kritiserade i Respons 6/2017 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) för...
Debatt
Håkan Boström svarar
Håkan Boström svarar att Palme underskattar problemen med policynära forskning och...
Historia
När Saar röstade för att inlemmas i Tredje riket
Saarbataljonen – Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934–35 Lars Ericson Wolke
Historia
Det blodiga inbördeskriget i Sveriges närhet
Finska inbördeskriget Tobias Berglund & Niclas Sennerteg
Historia
Bättre som regeringschef än som partiledare
Nils Edén – Demokratins statsminister Sverker Oredsson
Konstarterna & medier
Läsbart om Avantgardistisk oläsbarhet
Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avantgarde Johan Gardfors
Historia
Var de homeriska hjältarna som maffiabossar?
Världens första medborgare – Om statens uppkomst i det antika Grekland Tomas Lappalainen
Politik & samhälle
Tilliten minskar både mellan befolkningarna och eliten och mellan medlemsländer
Tilliten i EU vid ett vägskäl Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim (red.)
Konstarterna & medier
Populärkultur avslöjar dolda friktionsytor
Till arbetet! – Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65 Birgitta Theander
I Fokus | Arkeogenetik
Migration är inte den enda förklaringen till genflöden
Resultat från DNA-analyser de senaste tio åren har fått stor betydelse...
Utbildning
Inte bara pedagog utan visionär och kulturkritiker
Montessoris pedagogiska imperium – Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse Christine Quarfood
Filosofi & psykologi
Memen att teknisk utveckling liknar evolutionen är på väg att dö ut
Från bakterier till Bach och tillbaka – Medvetandets evolution Daniel Dennett
Filosofi & psykologi
Nya allianser i religionsdebatten
Sekularism, populism, xenofobi – En essä om religionsdebatten Mattias Martinson
I Fokus | Arkeogenetik
När streckkoder blir identiteter och berättelser
DNA-tekniken beskrivs ofta i nyhetsmedierna som en demokratisering av släktforskning och...
Essä
Vad är antiken – och vems?
Tendensen att göra antikens kultur till något universellt gör att man...
Analys/Reportage
Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan
Den svenska diskussionen kring islamism och mångkultur präglas av anglosaxiska perspektiv....
Krönika
DNA-analyser ger lätt upphov till genpoolitik
DNA-analyser har de senaste tio åren haft ett stort inflytande på...
Historia
Tjänsteman som mot sin vilja blev politiker
Dag Hammarskjöld – Att bära världen Henrik Berggren
Utblick
Universitetsdebatt i skuggan av Brexit
I samband med Storbritanniens planerade utträde ur EU har farhågor väckts...
Filosofi & psykologi
Allt du skulle vilja veta om grekernas syn på sexualitet
Grekisk Eros – Kärlek och sexualitet i det antika Grekland Eva-Carin Gerö
Historia
Det blodiga inbördeskriget i Sveriges närhet
”Märklig är nu världens gång” – Kollektiv Helsingforsdagbok 1917–1918 Samu Nyström & Jörn Donner
Politik & samhälle
Sorgesång över en framtid som aldrig kom
Framtiden är historia – Det totalitära Rysslands återkomst Masha Gessen
Konstarterna & medier
Grundforskning som blir till en mångstämmig roman
Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt Ben Hellman
Utbildning
Spänningen mellan idealism och positivism
Det förpliktande minnet – Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016 Kjell Å. Modéer
Konstarterna & medier
Populärkultur avslöjar dolda friktionsytor
Hembiträdet och spelfilmen – Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal Ulrika Holgersson
Politik & samhälle
Obarmhärtig vidräkning med avreglering och nyliberalism
Condorcets misstag – Hoten mot staten och demokratin Per Molander
Konstarterna & medier
Brottstycken ur någonting större
Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt Lena Kåreland
Konstarterna & medier
Ett medeltida samtal om hjälteideal och manlighet
Bland ormar och drakar – Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane Agneta Ney
Konstarterna & medier
Kritiska Perspektiv på digital humaniora
Digital humaniora – humaniora i en digital tid Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)
Intervju
Rysk bildningstradition är starkare än den i Väst
Den ryska forskarvärldens glasnost innebar en öppning mot omvärlden och vitalisering...
På plats
Aktuella samhällsproblem diskuteras i skönlitteraturen
Spänningen mellan individen och det samhälle hon lever i var en...