2019-3

I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
Essä
Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar
Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Lärdomarna från det första världskriget är mest relevanta i dag
Klas-Göran Karlsson ser de två världskrigen som ett sammanhängande krig och...
Debatt
Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien
Fenomenet att från extremhögerhåll kapa yttrandefrihetsfrågan är inget nytt. Redan den...
Analys/Reportage
Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta
När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
Krönika
Jag vet mycket väl, men ändå
Jag tänker nu bryta mot den första regel som jag fick...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
På östfronten en hel del nytt
På östfronten under första världskriget hände det till skillnad från på...
Essä
Slutet på tv-dramats lokala särarter?
Vi lever i streamingbolagens storhetstid. Jättar som Netflix, HBO och Amazon...
Krönika
Avvägningen mellan nationell suveränitet och geopolitiskt inflytande
Det är nu i sommar hundra år sedan Versaillesfördraget undertecknades. Att...
Politik & samhälle
Pionjärverk om ett turbulent område i Europas mitt
Det omaka paret – Tjeckernas och slovakernas historia Ingmar Karlsson
Politik & samhälle
Litet dumhet är kanske inte alltid så dumt
Dumhetsparadoxen – Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar Mats Alvesson och André Spicer
Politik & samhälle
Militären förändras men officeren tycks statisk
Officeren, staten och samhället – Ett professionsperspektiv Sofia K. Ledberg
Politik & samhälle
En sjuttioåring på flera sätt starkare än någonsin
NATO – Historien om en försvarsallians i förändring Ann-Sofie Dahl
Politik & samhälle
När Daniel besegrade Goliat
Spotify inifrån – Så blir man störst i världen Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud
Politik & samhälle
Välfärdsstaten kontra den fria rörligheten
Migrationspolitiska dilemman – Om idealism och realism i liberal politisk teori Björn Östbring
Politik & samhälle
Ojämlikhet undergräver känslan av egenvärde
Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande Richard Wilkinson & Kate Pickett (övers. Lars Ohlsson)
Filosofi & psykologi
De som inte passade in i folkhemmet
De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige Annika Berg
Filosofi & psykologi
Urvattnad teknikoptimism
Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar Martin Rees (övers. Linn Åslund)
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Historia
Alla smittvägar bar till Rom
Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång (The Fate of Rome – Climate, Disease, and the End of an Empire) Kyle Harper (övers. Henrik Gundenäs)
Historia
Motståndsrörelsen var ovillig att hjälpa judar
Hva visste hjemmefronten? – Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet Marte Michelet
Historia
Utställningar som gränsöverskridande medium
I världsutställningarnas tid – Kungahus, näringsliv & medier Anders Houltz (red.)
Konstarterna & medier
Den mest levande människan blev som en sönderläst bok
Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang Martin Kylhammar
Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Bo Grandien – Diktare, reporter, forskare. En minnesteckning. Per Wästberg
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Japanen som försvann och andra berättelser Bo Grandien