2020-4

På plats
Christo är död – konstnären och monumenten
Konstnären Christo är död, och projektet att slå in Triumfbågen i...
Politik & samhälle
Politik som pragmatiskt hantverk
Politik på riktigt – Handbok för sociala ingenjörer Irene Wennemo
Politik & samhälle
En renegat från det pro-palestiska narrativet
Israel och hennes fiender Bengt G. Nilsson
Politik & samhälle
Körverk av röster om ett massmord
Vi är Orlando – En amerikansk tragedi Johan Hilton
Konstarterna & medier
Emigranten lämnar och anländer aldrig helt
Livet som främling – Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri Björn Apelkvist
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Fyra kejserliga monument i Finland – Tillkomst, mottagande och bemötande Sofia Aittomaa
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
I Fokus | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
Politik & samhälle
Vi vet ännu inte vilka metoder som kan vända utvecklingen
Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet Manne Gerell, Per-Olof Hallin, Kim Nilvall & Stig Westerdahl (red.)
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Politik & samhälle
Blandformer av frivillighet och ofrivillighet är djupt mänskliga
Samtyckesdynamiker – Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan Lena Gunnarsson
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Debatt
UG:s granskning av apatiska flyktingbarn var manipulativ
Efter viss tvekan tog Johan Åsard, journalist och tidigare chef för...
Naturvetenskap & teknik
En palett av förhistoria
Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder Frank Westerman (övers. Joakim Sundström)
Konstarterna & medier
Krisen som produktivt normaltillstånd
Den ofärdiga vetenskapen – Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor Isak Hyltén-Cavallius
Debatt
Normkritiken vill sortera bort allt avvikande och komplicerat
Normkritiken slog igenom i Sverige kring 2010 och dess frammarsch har...
Filosofi & psykologi
Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?
Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)
Filosofi & psykologi
Betraktar betraktandet av konst
Gudar och människor – Blicken genom historien Mary Beard (övers. Allan Klynne)
I Fokus | Genus och ideologi
Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet
Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen...
Konstarterna & medier
Wägner tog ställning för tysklands sak på 20-talet
Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek Per Wirtén
Filosofi & psykologi
Fokus på Arendts personliga relationer och etik
Arendt – Om kärlek och ondska Ann Heberlein
Essä
Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär
Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som...
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Triumfbågen i Mogadishu – Om det kolonialt byggda Pernilla Ståhl
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes – History and Heritage Håkan Hökerberg (red.)
I Fokus | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...
Filosofi & psykologi
Tillbakavisar envisa myter om intelligens
Smart – Vad vetenskapen säger om intelligens Maria Gunther
Krönika
Ekonomisk elit och vänsteraktivism sitter i samma båt
Fenomenet cancel culture är den senaste amerikanska exporten till Europa. Aktivister,...
Krönika
Dumpa sommaren innan hon lämnar dig
En diktrad ur Edith Södergrans ”Höstens dagar” brukar återkomma till mig...