2020-6

På plats
Doug Aitkens: Mirage Gstaad
En lockande hägring i de schweiziska alperna. Doug Aitkens spegelhus fångar...
Konstarterna & medier
När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap
Köra och vända – Efterlämnade papper. I urval av Magnus Florin & Ulf Olsson August Strindberg
Politik & samhälle
Underskattar farlighet och spridning
Falsklarm om corona? Coronaviruspandemin 2020 – Fakta och analyser Sucharit Bhakdi & Karina Reiss (övers. Ulrika Junker Miranda)
Intervju
”Ni måste inte ha samma värderingar som era föräldrar!”
Barn som växer upp i en hederskultur får sällan sina värderingar...
Krönika
Livet ses som en åkomma som kräver behandling
Rubriken på detta nummers tema om vantrivseln i välfärden anspelar förstås...
Debatt
Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck?
Göran Larsson och Simon Sorgenfrei förespråkar i sin bok Religion en...
Krönika
Sörj, och organisera er!
Enligt en metod för psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) intensifieras en behandling när...
Essä
Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap
Redan före pandemin var det uppenbart att staden var på väg...
Utblick
Storstaden förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst
Få filosofer har ägnat så mycket tid åt att ifrågasätta och...
Filosofi & psykologi
Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk
Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five Petri Kajonius & Anna Dåderman
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Konstarterna & medier
Skrivande med skammen som drivkraft
Günter Grass – Författare och provokatör Sture Packalén
Filosofi & psykologi
Vad krävs för att en essä om litteratur i sig ska vara litteratur?
Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt Kristoffer Leandoer
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar
Både Roland Paulsen och Christian Rück försöker i sina böcker besvara...
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik
Sara Öhrvalls bok är oundgänglig läsning som sammanfattning av hur ny...
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Politik & samhälle
Granskning av digitala krigshärdar
Det här är inte propaganda – Kriget om sanningen Peter Pomerantsev
Politik & samhälle
Välkommen granskning av forskningens villkor
Kris i forskningsfrågan. Eller: Vad fan får vi för pengarna? Hanne Kjöller
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Politik & samhälle
Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund
Gangstervåld – Den nya brottsligheten Fredrik Kärrholm
Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson