2021-4

Klassikern
Metoder för att övervinna det mänskliga tänkandets svagheter
Den engelske filosofen och politikern Francis Bacons (1561–1626) verk Novum Organum...
Debatt
Forskning kring urfolk vid Umeå universitet – Mångfald, tvärvetenskap och internationalisering
Sedan 1975 har det bedrivits utbildning och forskning i samiska språk...
I Fokus | Gudomliga komedier
Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse
Ola Sigurdsons trebandsverk om humor bygger på ett gediget forskningsarbete och...
Utblick
Myten om imperiets förträfflighet präglar storbritannien än i dag
I tre nya, varandra överlappande böcker görs en ny kartläggning av...
Filosofi & psykologi
Är åldrandet en sjukdom för vilken det snart finns en bot?
Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det David Sinclair (övers. Daniel Helsing)
Essä
Sommaren är tiden för det intresselösa läsandet
Det var en katastrof när Kay Glans bad honom att skriva...
Historia
Rik empiri men analysen stannar på halva vägen
Den gröna vändningen – En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden David Larsson Heidenblad
Krönika
Röda linjer kommer att dras sparsamt
Det talas mycket om ”röda linjer” i dag, om gränser som...
Politik & samhälle
Kastar ljus över kulturkriget med hjälp av det förflutna
Anteckningar från kulturkriget Andreas Johansson Heinö
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor 1946–1977 Tobias Hübinette
Politik & samhälle
Demokrati är en maktrelation som innebär folksuveränitet
Folk & vilja – Ett försvar av demokratin i vår tid Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö
Konstarterna & medier
Saknar lyhördhet inför internationell forskning
Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur Julia Pennlert & Lars Ilshammar (red.)
Essä
Hoffmann placerade det kusliga mitt i den borgerliga vardagen
Att den tyske romantiske författaren E.T.A. Hoffmann är föremål för ett...
Filosofi & psykologi
Verkligheten måste ha företräde
Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott Olle Häggström
Konstarterna & medier
Allvarsam risktagare som älskade skönhet
Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden Patrik Steorn (red.)
Konstarterna & medier
För massiv för den allmänt intresserade, för ytlig för den som vill gå på djupet
Natur & Kulturs litteraturhistoria Carin Franzén & Håkan Möller (red.)
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Adopterad – En bok om Sveriges sista rasdebatt Tobias Hübinette
Filosofi & psykologi
Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande
Den tveksamme bekännaren och andra essäer Sharon Rider
Konstarterna & medier
En bok inte helt lätt att ringa in
Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Maria Lind
Historia
Avfärdar myten att 68:orna gått från vänster till höger
Den politiska generationen – Kontinuitet och förändring 1968–2018 Sven-Axel Månsson & Svante Lundberg
Politik & samhälle
Stora statliga tekniksatsningar kan återbetala sig med råge
Sikta mot stjärnorna – Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen Mariana Mazzucato (övers. Johan Wollin)
Filosofi & psykologi
Inte så onda som vi befarar, inte så goda som vi tror
I grunden god – En optimistisk historia om människans natur Rutger Bregman (övers. Joakim Sundström)
Politik & samhälle
Modig kritiker som slår åt alla håll
Modernitetens kritiska samvete – En samhällsvetenskap som gör nytta Olof Hallonsten
Filosofi & psykologi
Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god
Teknoteologi – AI och människans villkor Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)
Essä
Biografier som visar det kvinnliga pionjärskapets förutsättningar
Fyra nya biografier synliggör gemensamma förutsättningar för kvinnligt pionjärskap: hög utbildning,...