2022-2

Politik & samhälle
Svenska modellens uppgång och kris
Klass, allianser och välfärdsstat – Analys och teori i arbete 1967–2021 Göran Therborn
Utblick
Andra världskriget som en maktkamp mellan imperier
Två nyutkomna grandiosa synteser om andra världskriget kastar nytt ljus över...
Klassikern
Idéhistorisk ståupp-komedi med kritisk dubbelskruv
Tanken bakom Heinrich Heines bok Om religionens och filosofins historia i...
I Fokus | Medvetandets gåta
Kan den subjektiva upplevelsen någonsin fångas med vetande?
En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att...
Historia
Årtal som titthål in i historien
År – Historiker berättar Anna Götlind & Magnus Linnarsson (red.)
Debatt
Replik: Populärhistoriens legitimitet
Tyrannens tid är populärhistoria för en bred allmänhet och rör sig...
Essä
Kanon och den estetiska erfarenhetens gåta
Hur det går till när konstnärskap inkluderas eller exkluderas i konsthistorien?...
Krönika
Är förmågan till konträr läsning på väg att gå förlorad?
I en av sina så kallade Fiktioner (1944) skriver Jorge Louis Borges...
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Älskar ni mig? – Om Léon Blum Olle Svenning
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Fransk klasskamp och demokratins framtid Halil Karaveli
Politik & samhälle
Folkmordets tre linjer i historien
Folkmord – Historien om ett brott mot mänskligheten Klas-Göran Karlsson
Politik & samhälle
Förmår välfärden fortfarande leverera?
Välfärdsstat i förändring – Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet Mikael Nygård
Historia
Livet gick vidare men samvetet stod still
Vargatider – Livet i Tyskland efter Tredje rikets fall 1945–1955 Harald Jähner (övers. Svenja Hums)
Historia
Gripande skildring av överlevandets trauma
Förintelsens barn Margit Silberstein
Historia
Hitlerkopia slutade som bygdeoriginal
En värmländsk Hitler – Birger Furugård och de första svenska nazisterna Anna-Lena Lodenius
Filosofi & psykologi
En resa som tar den rakaste vägen
Själens historia – En resa i vårt gåtfulla inre Ole Martin Høystad (övers. Ingrid Viktoria Kampås)
Historia
Havets roll i historien stöts och blöts
Facing the Sea – Essays in Swedish Maritime Studies Simon Ekström & Leos Müller (red.)
Naturvetenskap & teknik
Smärtlindring som gav upphov till USA:s värsta hälsokris
Smärtans imperium – Berättelsen om familjen Sackler och opioidkrisen Patrick Radden Keefe (övers. Eva Johansson)
Naturvetenskap & teknik
Var det gåtfulla objektet spejare från främmande civilisationer?
Utomjordiskt – De första tecknen på intelligent liv Avi Loeb (övers. Jim Jakobsson)
Konstarterna & medier
För framgångsrik för att få Nobelpriset
Mönster i grönt – Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor Oscar Jansson
Filosofi & psykologi
Nietzsche intog perspektiv som uteslöt varandra
I förnuftets skugga – Essäer om Nietzsches filosofi Hans Ruin
Konstarterna & medier
Enastående bok om kvinnligt skrivande på tröskeln till det förmoderna
Poeten Gaspara Stampa – En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik Johanna Vernqvist
Historia
Myten om den nordiska särarten
Die Welt des Nordens – Zwischen Ragnarök und Wohlfahrtsutopie: Eine kulturhistorische Dekonstruktion Bernd Henningsen
Konstarterna & medier
Stolt över sitt yrkesliv, skoningslös mot sitt privata jag
Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten? – En självbiografi i tre akter Suzanne Osten
Filosofi & psykologi
Anteckningarna är en experimentverkstad, inte ett systematiskt huvudverk
Samlade skrifter. Bd 9, Efterlämnade anteckningar (Nachgelassene Fragmente) Friedrich Nietzsche (övers. Jim Jakobsson)
Debatt
Vem vill leva i och vem vill dö för Norden?
De ukrainska medborgarnas självförsvar väcker frågor om Sveriges eget medborgarskapande. Vad krävs...