Respons 1/2012

Marknadsakademi?

Enkla kvalitetsmått kväver tanken

Universitetet har blivit ett gigantiskt experiment i teknokratisk styrning. Forskare drivs att anpassa sig till utvärderarnas krav på innovation och mätbarhet i stället för att söka sanningen och producera ny kunskap.

Av Sten Widmalm

Marknadsekonomin har koloniserat universiteten 

Den tyske sociologen Richard Münch analyserar universitetens utveckling mot akademisk kapitalism. Universiteten har blivit till företag som konkurrerar om resurser, forskare och studenter. Men det är bättre också för ekonomin om vetenskapen får följa sina egna principer.

Johan Östling i ett samtal med Richard Münch

I FOKUS

I Fokus | Marknadsakademi?

Enkla kvalitetsmått kväver tanken

Bakom de utvärderingsmetoder som dominerar den akademiska världen i dag finns föreställningen att kvalitet drivs fram genom konkurrens, men det finns ingen garanti för att de överlevare som sållas fram...

I Fokus | Marknadsakademi?

Marknadsekonomin har koloniserat universiteten

Den tyske sociologen Richard Münch analyserar universitetens utveckling mot akademisk kapitalism. Universiteten har blivit till företag som konkurrerar om resurser, forskare och studenter. Men det är bättre också för ekonomin...


ARTIKLAR

Krönika

Respons: en svensk recensionstidskrift

Författaren Hermann Broch beskrev stämningen i Wien kring förra sekelskiftet som ”den glada apokalypsen”. Många av de nationella minoriteterna i dubbelmonarkin Österrike-Ungern betraktade imperiet som ett ”folkfängelse” och ville bort....

Intervju

Ett samtal med Emmanuel Todd

Vi måste vara beredda på att euron försvinner och de nationella valutorna återuppstår, säger den franske historikern Emmanuel Todd, och vi är tillbaka i en situation där den tyska makten...

Debatt

Palme sänkte svenska modellen

Både Kjell Östbergs och Henrik Berggrens biografier blundar för frågan om Palme var aktivt medskyldig till den svenska modellens fall men han bidrog starkt till en politisering av arbetsmarknaden, hävdar...