Respons 2/2013

Dagboken som historisk källa

Dagböcker ger inblickar i beslutshierarkiernas toppar

Inom historievetenskapen har dagböckerna hamnat i fokus på ett annat sätt än tidigare. Det beror bland annat på vändningen från det strukturella till upplevelser av världen. Till det kommer att ju högre upp i beslutshierarkierna man söker sig desto glesare blir de formella kvarlevorna och utan aktörernas egna anteckningar skulle det bli svårare att rekonstuera förloppen. Men det är inte lätt att fastställa vad slags källor dagböcker egentligen är.

I FOKUS

I Fokus | Dagboken som historisk källa

Dagböcker ger inblickar i beslutshierarkiernas toppar

Att dagböckerna åter hamnat i fokus inom historievetenskapen beror bland annat på att ju högre upp i beslutshierarkierna man kommer, desto glesare blir de formella kvarlevorna. Utan aktörernas egna anteckningar...

I Fokus | Dagboken som historisk källa

Dagboken var ett sätt för Erlander att härda ut

Tage Erlanders dagböcker saknar motstycke och skulle förmodligen ha tillhört världslitteraturen om han skrivit på något av de stora språken. Det beror framför allt på att de framstår som så...

I Fokus | Dagboken som historisk källa

För högern stod stödet till Finland i centrum

Gösta Bagge var ledare för Högerpartiet och ecklesiastikminister i samlingsregeringen under andra världskriget. Hans minnesanteckningar kastar nytt ljus över Högerns agerande. För Bagge var stödet till Finland avgörande medan Socialdemokraterna...


ARTIKLAR

Krönika

Ska marknadens osynliga hand avlösas av statens synliga hand?

Det kan vara svårt att erinra sig vilket genomreglerat samhälle Sverige en gång var. När jag växte upp på 60-talet fick man bara ha en telefon per abonnemang. Men pappa...

Utblick

Antisemitismen har djupa rötter i vänsterns tradition

Vänstern uppfattar sig som motståndare till antisemitismen men redan Marx kopplade samman judar och kapitalism och 68-vänsterns kritik av Israel är ofta intimt förknippad med antisemitiska schabloner.

Analys/Reportage

Orka läsa långt

Intresse finns för långa reportage men ännu ingen ny affärsmodell ”Ofta har jag stapplat ut från ett redaktionsmöte genomdränkt av kallsvett, yrt undrandes hur Gud klarade sig i så många...

Analys/Reportage

Premiär för Lunds Universitets Skrifter

Humanistisk-teologiska fakulteterna tar täten för att samordna presentation och lansering av forskarnas utgivning I Lund förnyas universitetets förlagsverksamhet. Snart skall det gå att via en omgjord hemsida låna-läsa-köpa all ny...

Analys/Reportage

Konfliktundvikande visioner

Respons har låtit Olof Petersson läsa slutbetänkandet från regeringens Framtidskommission Ambitionen att undvika problem och i stället se möjligheterna har fått kommissionen att avstå från komplikationerna och motsättningarna. I slutet...

Debatt

Vikingar som världsarv

Riksantikvarie Lars Amréus svarar på Lars Lönnroths debattinsändare från förra numret av Respons Inte politiska skäl bakom beslutet I Respons nr 1/2013 presenterar Lars Lönnroth en rad lika häpnadsväckande som...

Debatt

Debatt om Herbert Tingsten

Medierna politiserar forskningen Historikern Mikael Nilssons påståenden om Herbert Tingstens samröre med den CIA-finansierade organisationen CCF har väckt upprörda reaktioner i dagspressen. Här svarar Nilsson sina kritiker. Min forskning kring...

Intervju

En soccer mom skakar om filosofin

Sarah Conlys bok Against Autonomy har blivit mycket uppmärksammad i USA. Hon ifrågasätter hela den liberala traditionens syn på individen som en rationell aktör. Hon pläderar för att staten måste...