Respons 3/2013

Mål utan läromedel?

Inte bara resultaten i skolan har sjunkit, det har också läromedelsförsäljningen gjort och kanske finns det ett samband. Respons har talat med representanter för läromedelsbranschen för att höra hur de ser på dagens skola och läromedlens framtid. Det finns tecken på att pendeln håller på att svänga tillbaka till traditionell kunskapsinhämtning – men digitala läromedel kommer också att spela en viktig roll i framtiden. Vi skulle alltså kunna gå mot en sammansmältning av plugg- och plugskola.

I FOKUS

I Fokus | Mål utan läromedel?

Mål utan läromedel?

Läromedelsbranschens representanter ser tecken på att pendeln håller på att svänga tillbaka till traditionell kunskapsinhämtning i skolan men de tror också att digitala läromedel kommer att spela en stor roll...

I Fokus | Mål utan läromedel?

Tidsandan slår igenom i läroböckerna med tio års fördröjning

I sin mycket gedigna avhandling granskar Ingmarie Danielsson Malmros vilka meningsbärande berättelser som förmedlas i skolans historieundervisning. Det som utmärker Sverige är att dess meningsskapande identitetsberättelser är framtidsbetonade och svagt...


ARTIKLAR

Krönika

Skolan måste våga motverka utvecklingen mot subkulturer

En gång sade jag till en yngre skribent som efter att ha missat deadline flera gånger äntligen levererade manus, att glädjen över ett bortsprunget får som kommit tillrätta är större...

Essä

Totalitarismens grepp om människors själar

I Själar i fångenskap som kom ut för 60 år sedan visade Czeslaw Milosz att totalitarismen bygger på vår längtan efter att skapa det goda samhället. De intellektuella är på...

Utblick

Den som spar han har inte

Till dem som ifrågasätter att hög skuldsättning leder till låg tillväxt hör den skotske statsvetaren Mark Blyth. Han menar att metoden att ta sig ur en kris genom besparingar aldrig...

Analys/Reportage

Utvärderingar missar det värdefulla

Forskare på universiteten anpassar sig taktiskt till de olika mätsystemen Mycket tyder på att den svenska regeringen har det brittiska utvärderingssystemet som förebild men det har haft förödande konsekvenser. Jag...

Analys/Reportage

Banbrytande om andra världskriget

Den nya utställningen på Deutsch-Russisches Museum i Berlin lyckas bidra till flera parallella diskussioner om historien i flera länder. Historien regisseras alltid, inte sällan i realtid. Efter fruktlösa försök att...

Debatt

Humanister behöver det svenska språket och det svenska språket behöver dem

Åtskilliga förespråkar att svenska universitet och högskolor ska övergå till engelska. För humaniora skulle detta leda till försämrad vetenskap och humanisterna skulle heller inte kunna bidra till den nationella diskussionen,...

Debatt

Jantelagens små högskolor: Högskolans intellektuella nivå sjunker

På flera mindre högskolor har man valt att satsa på projekt som man tror kan bli kommersiella och uppskattas av lokala politiker och företag. Resultatet blir att man stöter bort...

Debatt

Debatt om Per Engdahl

I Respons nr 2/2013 hävdade Mats Bergquist att Elisabeth Åsbrink i en artikel i Dagens Nyheter överdrev den svenske fascistledaren Per Engdahls inflytande på de svenska eliterna. Här svarar Åsbrink....

Intervju

Europa behöver nytt socialt kontrakt

Tendensen bland Europas eliter att se politiken som tekniska problem som inte passar för folkligt deltagande underlättar för populistiska rörelser att framställa sig som representanter för det sanna folket, menar...