Respons 4/2013

Svensk närhistoria

Är vi verkligen så speciella?

Det sista bandet i Norstedts Sveriges historia behandlar perioden 1965–2012. Under denna tid kulminerar den svenska modellen för att sedan drabbas av djupgående kriser som också har skakat om den svenska självbilden. Vi är kanske inte längre ett så speciellt land och vi har kanske aldrig varit så annorlunda som vi gärna velat tro? Respons har låtit den tyske Sverigekännaren Thomas Etzemüller och den svenske statsvetaren Tommy Möller läsa den sista delen av Sveriges historia och avslutar med en intervju med projektets huvudredaktör Dick Harrison.

I FOKUS

I Fokus | Svensk närhistoria

Tolkningen av samtiden är rotad i det gamla Sverige

Det åttonde bandet av Norstedts Sveriges historia konserverar bilden av att det framför allt var staten som skapade den svenska modellen. Det är tydligt att författarna är rotade i föreställningen...

I Fokus | Svensk närhistoria

När tron på folkhemmet och neutraliteten föll samman

I den sista volymen av Sveriges historia skildras nyansrikt hur Sverige har förändrats det senaste halvseklet. Det är ett imponerande arbete, inte minst med tanke på hur svårt det är...

I Fokus | Svensk närhistoria

”För tjugo år sedan hade det här verket inte kunnat skrivas.”

Nu när det åttonde och sista bandet av Norstedts Sveriges historia föreligger har Respons låtit tidskriftens senior editor Alf W. Johansson, professor emeritus i historia vid Södertörns högskola, intervjua seriens...


ARTIKLAR

Krönika

Trender kommer och går men tatueringar består

Även jag har fallit till föga för sommarens trend, 5:2-dieten. Två dagar i veckan äter man bara 600 kalorier. Det som mest lockade mig var skildringarna av hur alert man...

Analys/Reportage

Statens backspeglar skymmer sikten

Innovationsrådets slutbetänkande förespråkar inget mindre än ett systemskifte inom den offentliga sektorn. De senaste decenniernas mål- och resultatstyrning förkastas. Men hur kommer regeringen att förhålla sig till rådets rekommendationer?

Klassikern

Den moderna kapitalismen undergräver sig själv

I The Cultural Contradictions of Capitalism (1976) hävdade sociologen Daniel Bell att kapitalismen uppmuntrar oförenliga beteenden hos individen. Som producenter måste vi kunna skjuta upp behovstillfredsställelsen, som konsumenter drivs vi...

Utblick

Islamismen är ett försök att vara annorlunda än väst

Bland uttolkare i Väst har en syn på arabvärlden som oföränderlig sedan 800-talet brett ut sig men den sexuella puritanismen till exempel är ett modernt fenomen. Mycket av det som...

Analys/Reportage

De mindre fackförlagen har blivit forskningens förädlingsindustri

Små förlag med mindre krav på avkastning står numera för huvuddelen av den kvalificerade fackboksutgivningen. Respons granskar i denna och kommande artiklar förlagsvärldens förändring. ”De stora förlagen lämnar luckor i...

Analys/Reportage

Med hjälp av såpans schabloner nyanseras bilden av livet i DDR

Den första säsongen av den tyska tv-serien ”Weissensee” har visats i SVT. Den har blivit en succé bland kritiker och publik i Tyskland. En anledning är att den lyckas visa...

Debatt

Fuska inte med källhänvisningar!

Har forskare alltid läst de verk som de tar upp i sina källförteckningar? Dan Korn menar sig ha funnit exempel på att det inte förhåller sig så i Norstedts Sveriges...