Respons 1/2014

Sverige under kriget –
Var vi så fega egentligen?

Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget

Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste decennierna blivit negativ. Neutraliteten avfärdas som en myt, det påstås att Sverige lade sig platt för Tyskland och blev ett lydrike. I skolundervisningen för elever lära sig uppfattningen att Sverige befolkades av nazister och rasbiologer. Detta ensidiga fördömande och denna moraliserande hållning är i behov av en korrigering.

I FOKUS

I Fokus | Sverige under kriget

Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget

Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste decennierna blivit negativ. Neutraliteten avfärdas som en myt, det påstås att Sverige lade sig platt för Tyskland och blev...


ARTIKLAR

Krönika

Relativismen har en auktoritär sida

Den kunskapsteoretiska relativismen har lanserats som en frigörelse från ett auktoritärt förnuft: det finns ingen objektiv sanning som alla måste foga sig efter utan bara en oändlig mängd perspektiv. Få...

Utblick

Fel att enbart lyfta fram nationens och nationalismens negativa sidor

Två nya franska böcker diskuterar den nationella identitetens och nationalismens förutsättningar i dag. Recensenten pekar på det orimliga att betona invandrarnas rätt till sin kultur och samtidigt förneka majoritetsbefolkningarnas rätt...

Analys/Reportage

Realpolitiska intressen utnyttjar religiös sekterism i Mellanöstern

Föreställningen om en statisk motsättning mellan shia och sunni används allt oftare som förklaring till utvecklingen i Mellanöstern. Men man träter inte för att man är sunni och shia, man...

Analys/Reportage

Carlssons iscensätter det goda förlaget

De mindre och medelstora förlagens betydelse för fackboksutgivningen kan knappast överskattas. Troligen betyder de mer för att sprida forskningens frågor och resultat än de rena universitetsförlagen. Enligt Trygve Carlsson saknar...

Analys/Reportage

EU riskerar att gynna patenttroll

Om EU inför det planerade gemenskapspatentet 2015 kan det komma att gynna företag som bedriver utpressning genom att på dubiösa grunder hota att stämma riktiga innovatörer. Den stämningskultur som plågat...

Debatt

Inte en näringslivshistoria

I Respons nr 6/2013 kritiserade författaren Anders Johnson framställningen av näringslivet i Den svenska historien. Här svarar redaktörerna. Den svenska historien 1965–2012 är inte en näringslivshistoria utan en politisk historia,...

Klassikern

Kampen för tillvaron leder till en kamp om rummet

Efter det kalla krigets slut har geopolitiken åter blivit framträdande i den politiska diskussionen. För att förstå detta tänkesätt och riskerna med det är det viktigt att gå tillbaka till...