Respons 2/2014

Är vi på väg mot en kapitalism utan demokrati?

Tvångsäktenskapet mellan kapitalism och demokrati är över. Demokratin omfattar i allt mindre utsträckning ekonomiska frågor. Går det att bygga en svensk modell på dagens kapitalism?

Den tyske sociologen Wolfgang Streeck, aktuell på svenska med boken Köpt tid, menar att det tvångsäktenskap mellan kapitalism och omfördelande massdemokrati som kom till stånd efter 1945 har upplösts. Han tror inte att EU kan bjuda motstånd mot de allt offensivare marknadskrafterna utan att man i stället måste reparera nationalstaten och framför allt begränsa kapitalets rörlighet. Kapitalister bör betraktas som om de förvaltar samhällets kapital och de samhällen där kapital har ackumulerats måste få vara med och bestämma hur det ska användas. Streeck intervjuas av Kay Glans.

Vi talar fortfarande om den svenska modellen, men på centrala punkter har den övergetts. Som framgår av ett antal nya böcker om det svenska näringslivet är dagens kapitalism något helt annat än den som låg till grund för samarbetet mellan storföretag, fackföreningar och stat. I dag har vi en finansdriven kapitalism som ger helt andra ramar för välfärdsambitioner. Ägandet och företagsledningen har anonymiserats och ägarna ser sig inte längre som samhällsbyggare. Mats Benner recenserar:

  • Lotta Engzell-Larsson: Finansfurstarna – Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna
  • Per Molander: Jämlikhetens anatomi
  • Karolina Palutko Macéus: ”Det är jag som äger Carnegie!” – Maktspelet om Sveriges mest anrika investmentbank
  • Bertil Torekull: Att dansa med vargar – En bok om relationen mellan slaven och slavägaren

I FOKUS

I Fokus | Är vi på väg mot en kapitalism utan demokrati?

Kapitalismen har avdemokratiserats, demokratin har avekonomiserats

Den tyske sociologen Wolfgang Streeck, aktuell på svenska med boken Köpt tid, menar att det tvångs­äktenskap mellan kapitalism och omfördelande massdemokrati som kom till stånd efter 1945 har upplösts. Han...

I Fokus | Är vi på väg mot en kapitalism utan demokrati?

Kan man bygga en välfärdsstat på den nya kapitalismens grund?

Vi talar fortfarande om den svenska modellen, men på centrala punkter har den övergetts. Som framgår av ett antal nya böcker om det svenska näringslivet är dagens kapitalism något helt...


ARTIKLAR

Krönika

Avskärmning genom skärmar

Det är ett tidens tecken att en av de komiker, Anders Jansson, som var programledare för årets svenska Melodifestival ska göra valprogram för SVT i höst. Det är nog bara...

Analys/Reportage

Politiska fångar tillverkade möbler åt Ikea i DDR

Ikea använder ofta föreställningen om Sverige som ett demokratiskt land i sin marknadsföring men företaget tillverkade möbler i DDR från 60-talet och framåt. Att politiska fångar användes i produktionen bekräftas...

Analys/Reportage

Varifrån kommer facklitteraturen?

Det rum där Respons har sin redaktion är en bra utsiktplats om man vill observera rörelser inom utgivningen av svensk facklitteratur. Rummet fylls snabbt med böcker som förlagen ­själva skickar...

Debatt

Kan man förhandla med gangsters?

I Respons nr 1/2014 hävdade Alf W. Johansson att något har gått snett med synen på Sveriges agerade mot Tyskland under andra världskriget. En av måltavlorna för hans kritik var...

Debatt

Säkerhetspolitikens primat var bestämmande för samlingsregeringens politik

Min artikel i föregående nummer av Respons var föranledd av den ensidigt negativa bild av Sverige under andra världskriget som blivit dominerande i offentligheten och som Klas Åmarks stora framställning...

Debatt

Svensk-Tyska Föreningen slätar över problematiskt förflutet

Svensk-Tyska Föreningen firade 100-årsjubileum förra året och gav ut en skrift med anledning av det. Det bidrag som behandlar föreningens egen historia är i högsta grad problematiskt. Föreningens pronazistiska agerande...

Utblick

Ny biografi som försöker komma åt Adolf Hitlers personlighet

Behövs det en ny biografi om Hitler? Går det att komma med nya rön och tolkningar? Efter läsning av Volker Ullrichs stora Adolf Hitler – Die Jahre des Aufstiegs måste...