Respons 6/2014

Kommer folkviljan i Mellanöstern att acceptera liberalism?

Omvandlingarna i regionen präglas av religion och geopolitik

Vi måste försöka förstå islamisterna utan att projicera våra egna liberala värden på dem, hävdar Shadi Hamid, författare till Temptations of Power, i en intervju med Fredrik Meiton. Demokratisering tycks inte leda till att dessa rörelser blir mer moderata utan till att deras politik blir alltmer religiöst präglad. I Mellanöstern kommer vi att få se demokratier utan liberalism men de är att föredra framför diktaturer, säger Hamid.

Ett antal nya svenska böcker om Mellanöstern recenseras av Inga Brandell och Emma Lundgren Jörum. Det är numera journalister som öppnar de svenska läsarnas ögon för en värld i förändring. Fanny Härgestam och Tina Thunander låter oss följa enskilda personer i Tunisien respektive Egypten medan Bitte Hammargren belyser Gulfstaterna. Aron Lund visar i sin nya bok att han är en av Sveriges främsta Syrienkännare.

I FOKUS

I Fokus | Mellanöstern

Oumbärlig för att förstå konflikten i Syrien

Aron Lund är en av Sveriges främsta Syrienkännare och tar oss i sin nya bok bortom de svepande förklaringarna till utvecklingen i landet. Han visar inte minst att det är...

I Fokus | Mellanöstern

Motsättning mellan demokrati och liberalism präglar Mellanöstern

Demokrati handlar om att spegla folkviljan och om befolkningen är religiöst konservativ leder det till en demokrati utan liberalism, säger Shadi Hamid. Han menar att en illiberal demokrati är att...

I Fokus | Mellanöstern

Revolution, kontrarevolution och geopolitik i mellanöstern

Tre kvinnliga journalister skildrar i nya böcker förändringarna i Mellanöstern ur olika perspektiv. Tina Thunanders välskrivna berättelse från Egypten ger konkreta insikter i vad livet innebär för de mindre lyckligt...


ARTIKLAR

Krönika

Demokrati är mer än majoritetsstyre

Med demokrati menar man i Väst något mer än enbart fria val. Till ett sådant politiskt system räknar vi också en rad skydd mot majoritetens möjligheter att förtrycka minoriteter och...

Utblick

Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen. Men kanske har detta mångnationella rike också lämnat ett politiskt arv i den meningen att dess öde kanske säger...

Analys/Reportage

Japan anser sig behöva rusta för att kunna försvara freden

Artikel 9 i den japanska konstitutionen säger att landet för alltid ska avstå från krig för att lösa internationella konflikter, men denna fredsidentitet håller i dag på att luckras upp....

Debatt

Är Åkesson fascist? Var Hitler demokrat?

Henrik Arnstad har fått stort genomslag med sin karaktäristik av Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti, men för att få den att stämma måste han framställa Hitler som en demokrat. Den...

Debatt

Historikernas roll i dagens samhälle

Jo Guldi och David Armitage hävdar i The History Manifesto att poststrukturalismen och den språkliga vändningen gjort historikerna irrelevanta i den offentliga debatten. Det är befriande att den kritiska blicken riktas mot...

Debatt

Recensent med egen agenda

Med viss förvåning läste jag recensionen av min bok ”Vår seger var också er”  Sverige och befrielsekampen i södra Afrika. Den andra hälften av Tor Billgrens recension inleds med påståendet...

Debatt

Tor Billgren svarar

Bengt Säve-Söderbergh har rätt i att min recension var ensidig. Jag borde till exempel även ha kritiserat bokens brist på reflektion kring det faktum att de av Sverige stödda befrielserörelserna...

Debatt

Inte en romantisk skildring

Gunnar Åselius har i en recension av Ekot från Vietnam i Respons 5/2014 betecknat min bok som ”en romantisk berättelse om ett dygdigt bondefolk” och därför ”inte duger som historisk framställning”....

Debatt

Gunnar Åselius svarar

Det är inte så mycket dikterna i slutkapitlet som gör Kaj Falkmans bok till en romantisk berättelse, utan påståenden av typen att ”folkets tillit till onkel Ho” berodde på hans...

Klassikern

Banbrytande verk inom feministisk litteraturforskning

De amerikanska litteraturforskarna Sandra Gilbert och Susan Gubar ville med The Madwoman in the Attic 1979 avslöja den västerländska tanketradition som hade förpassat kvinnliga författare till en andraklassposition. Innan kvinnor...


Recensioner

Ekonomi
Flyhänta berättare kokar soppa på en allt tunnare spik
Tänk som ett freak Stephen J. Dubner & Steven D. Levitt
Politik & samhälle
Politikerförakt närs av fördomar
Svenska politiker David Karlsson & Mikael Gilljam
Politik & samhälle
Affischens betydelse förblir oklar
Politik i det offentliga rummet Sara Danius, Michel de Montaigne & Natalia Plevako
Historia
Lättläst introduktion till Churchill
Winston Churchill Bengt Liljegren
Konstarterna & medier
Barnprogram från 70-talet var bättre än sitt rykte
När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen Malena Janson
Historia
Detaljstudier lyfter fram komplexiteten
Att bruka men inte äga Anders Wästfelt
Konstarterna & medier
Vad gör en bok till en bästsäljare?
Hype Ann Steiner, Jon Helgason & Sara Kärrholm
Konstarterna & medier
Vi måste lära oss leva med våra skavanker
En sommar med Montaigne Antoine Compagnon
Historia
Historiker representativ för sin tid
Claes Annerstedt Torgny Nevéus
Filosofi & psykologi
Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion
Lycka på fullt allvar Katarina Blom & Sara Hammarkrantz
Filosofi & psykologi
En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv
Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician Marie-Christine Skuncke