Respons 2/2015

Energi & politik

Trots att världens förbrukning av fossila bränslen fortsätter att öka har klimathotet försvunnit från den politiska agendan. Samtidigt håller nya energitillgångar i USA och Israel på att rita om den geopolitiska kartan.

Klimathotet har blivit en icke-fråga och nya energitillgångar förskjuter världspolitikens maktbalans. Litteraturöversikt av Jonas Anshelm.

  • Naomi Klein: This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate
  • Mike Berners-Lee & Duncan Clarke: Den brännande frågan – Att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet?
  • Bengt G. Nilsson: Oljans pris
  • Per Högselius: Red Gas – Russia and the Origins of European Energy Dependence