Respons 2/2015

Energi & politik

Trots att världens förbrukning av fossila bränslen fortsätter att öka har klimathotet försvunnit från den politiska agendan. Samtidigt håller nya energitillgångar i USA och Israel på att rita om den geopolitiska kartan.

Klimathotet har blivit en icke-fråga och nya energitillgångar förskjuter världspolitikens maktbalans. Litteraturöversikt av Jonas Anshelm.

  • Naomi Klein: This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate
  • Mike Berners-Lee & Duncan Clarke: Den brännande frågan – Att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet?
  • Bengt G. Nilsson: Oljans pris
  • Per Högselius: Red Gas – Russia and the Origins of European Energy Dependence

I FOKUS

I Fokus | Energi och politik

Strävan efter energisäkerhet präglar politiken i Mellanöstern

Under de senaste åren har stora förändringar ägt rum på den globala gasmarknaden. USA:s skiffergasrevolution och Israels nya naturgasfyndigheter har skakat om maktdynamiken. I Mellanöstern är Jordanien ett lackmustest för...

I Fokus | Energi och politik

Varför vi har vant oss vid att leva i klimatkatastrofens skugga

Trots att de globala koldioxidutsläppen har fortsatt att öka har klimatfrågan de senaste åren nedprioriterats politiskt. Några aktuella böcker belyser direkt och indirekt varför det har blivit så. Naomi Kleins...


ARTIKLAR

Krönika

Framtidsutsikter mörka som olja

Den amerikanske miljardären J. Paul Gettys framgångsrecept löd: stig upp tidigt, arbeta hårt, hitta olja. Dagens amerikaner verkar ha lyssnat på honom: de arbetar hårt och hittar olja (och skiffergas)....

Analys/Reportage

Museerna representerar inte vad Sverige är i dag

Enligt en rapport som Riksutställningar tagit fram avspeglas den svenska befolkningens mångfald generellt inte på landets museer. Respons har talat med rapportens huvudförfattare och personer verksamma inom museisektorn för att...

Debatt

Att beskriva SD som fascistiskt blockerar en analys av partiet som politiskt fenomen

Statsminister Stefan Löfven har gett Henrik Arnstads tolkning av Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti ett slags officiell sanktion. Men Arnstads idealtypiska definition av fascism saknar analytisk skärpa och hans empiriska...

Utblick

Kina har börjart föra en allt djärvare utrikespolitik

Debatten om hur Kinas moderna historia har påverkat dagens samhälle och befolkning är livlig. Dock finns det få verk som belyser hur landet förvaltar det utrikespolitiska kapital som de senaste...

Analys/Reportage

Uttryckslös undervisning hämmar ­utveckling av kritiskt tänkande

Sten Widmalm hävdade i Respons nr 5/2014 att svenska politiker har blivit uttryckslösa. Samma tendens till botoxifiering gör sig gällande inom undervisningen. Att föra en samhällsrelevant diskussion blir alltmer riskabelt...

Debatt

Teknikens betydelse bestäms av icke-tekniska faktorer

Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee ger en bra skildring av informations- och kommunikationsteknikens utveckling men de tar för liten hänsyn till att teknikens betydelse är starkt villkorad av icke-tekniska faktorer....

Essä

Universitetshistoria: Friska vindar över gammalt fält

Universitetshistoria upplever sedan ett decennium en renässans, vilket hänger samman med att perioder av snabb förvandling skapar behov av överblick och självreflektion. Ett antal nya studier visar att forskning i ämnet...

Krönika

Franska bibliotek – en bastion för upplysning

Efter massakern på Charlie Hebdo såg nog många bibliotekarier till att skaffa det omtalade numret, som färdigställdes veckan efter terrordådet. Även om det gav oss lätt placeringsångest, var vi såklart...


Recensioner

Filosofi & psykologi
Bildning är inte lönebildning
Bildningens praktiker Eva Mark (red.)
Filosofi & psykologi
Arendts paria och identitetspolitiken
Hannah Arendts 1940-tal Annika Ruth Persson
Filosofi & psykologi
Tractatus logico-philosophicus
Tractatus logico-philosophicus Ludwig Wittgenstein|övers. Sten Andersson
Historia
Spännande infallsvinklar men splittrad helhet
Tillsammans Anders Burman & Lena Lennerhed (red.)
Historia
Dubbelt perspektiv på 1600-talets storkrig
Ett stort lidande har kommit över oss Dick Harrison
Historia
Förenklad bild av invandring till Sverige före 1970
I Moder Sveas ömma famn Daniel Rauhut
Historia
Hundra år av plågsamma minnen och förnekelse
Cultures of Denial Maria Karlsson
Historia
Hundra år av plågsamma minnen och förnekelse
La France face au génocide des Arméniens Vincent Duclert
Historia
Hundra år av plågsamma minnen och förnekelse
Hundra år av tveksamhet Svante Lundgren
Konstarterna & medier
Har Sverige präglat bilden av Norden?
Communicating the North Jonas Harvard & Peter Stadius (red.)
Konstarterna & medier
Nya perspektiv på filmhistoria
Hellre fri än filmare John Sundholm & Lars Gustaf Andersson
Historia
Aktörer måste förstås utifrån tiden
Det långa 1990-talet Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldermarsson & Kjell Östberg (red.)
Historia
Geijer var inte en maktspelare
Och jag är fri Ulf Bjereld
Politik & samhälle
Roadmovie om kommunismens sammanbrott
Den döende kommunismen Wolfgang Hansson
Politik & samhälle
Motståndare till Nato lider av nostalgi för en svunnen tid
Bevara alliansfriheten Anders Björnsson & Sven Hirdman
Ekonomi
Darwin och nationalekonomin
Den ekonomiska människans fall Johan Frostegard
Ekonomi
Därför ökar löneskillnader i Sverige
Lönesänkarna Erik Sandberg
Politik & samhälle
Enade vi falla
Demokrati eller kapitalism? Claus Offe|Elmar Altvater et al.|Jürgen Habermas|övers. Joachim Retzlaff
Politik & samhälle
Dreyfusaffären i fickformat
Jag anklagar...! Emile Zola|övers. Ann-Marie Asheden