Respons 4/2015

Nationen & nationalstaten

Det så kallade modernistiska paradigmet inom nationalismforskningen har hävdat att nationalstaten och nationalismen är moderna fenomen som skulle förlora i betydelse. Men nationalstaterna har förblivit den dominerande organisationsformen och kommer knappast att försvinna inom en överskådlig framtid. Globaliseringen har paradoxalt nog fått befolkningarna att i högre grad sluta upp kring sina nationalstater och understryka nationella skiljaktigheter. En central fråga är vad som krävs för att en etnisk grupp ska skapa en nationalstat.

  • Nationalstaten försvinner inte, av Uffe Östergård.
  • Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet, av Johannes Heuman.
  • Matilde Tiozzo recenserar Alice Petrén Made in France – Stolthet och nationalism.

TEMA

Tema | Nationen och nationalstaten

Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

Nationalismen och i förlängningen nationalstaten har blivit negativt laddade begrepp bland socialister och liberaler när högerpopulism breder ut sig i Europa. Men nationalismens idéarv innehåller centrala delar av det västerländska...


ARTIKLAR

Debatt

Är SD ett fascistiskt parti?

Den mest betydelsefulla förändringen inom fascismforskningen är ett skifte bort från mellankrigstidens yttre manifestationer, hävdar Henrik Arnstad i sitt svar på kritiken mot hans karakteristik av Sverigedemokraterna som ett fascistiskt...

Analys/Reportage

Sätten att minnas Auschwitz och Hiroshima har mycket gemensamt

Den 6 augusti i år var det 70 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima. Minnet av detta ingår i dag i en global minneskultur men det dröjde innan de överlevande...

Analys/Reportage

Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning

På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska förses med trigger warnings och att studenter ska erbjudas så kallade trygga rum. Denna debatt, som pågått ett antal...

Klassikern

Heliga Birgittas liv och verk fortsätter att fascinera

Birgitta var redan under sin levnad internationellt känd för sin religiösa spiritualitet. Hennes verk utgör höjdpunkten i svensk medeltida litteratur och är en viktig källa till dåtidens religiösa tänkande och...