Respons 6/2015

Gentrifiering & segregation i den nya staden

Texter om stadens utveckling:

  • Håkan Forsell recenserar Mikael Holmqvists Djursholm – Sveriges ledarsamhälle.
  • Gabriella Håkansson recenserar Anders Steinvalls Det nya London – Frontlinjer.
  • Juli Svensson intervjuar Carharina Thörn och Katarina Despotovic som skrivit boken Den urbana fronten – En dokumentation.

TEMA

Tema | Gentrifiering & segregation

Den privilegierade villastaden och meritokratins död

Mikael Holmqvists uppmärksammade bok om Djursholm studerar på vilket sätt en ledaranda skapas genom sociala ritualer. Men egentligen handlar boken mer om meritokratins död i Sverige. Genom att skapa barriärer...

Tema | Gentrifiering & segregation

Londonklassiker i vardande

Thatcherregeringens beslut att privatisera bostadsmarknaden satte full fart på den process som kallas för gentrifiering, en social statushöjning av ett område som lockar dit mer välbärgade människor än de som...

Tema | Gentrifiering & segregation

Makthavare blundar för det vardagliga stadslivet

I Kvillebäcken i Göteborg har mindre industrikvarter rivits och en stadsdel med bostäder vuxit upp. Många av platsens tidigare invånare har blivit av med sina lokaler, för att ge plats...


ARTIKLAR

Analys/Reportage

Relativisering av yttrandefrihetensplittrar förläggarföreningar

Krisen växer i den internationella förläggarorganisationen IPA efter invalet av de kinesiska och saudiarabiska förläggarföreningarna. Flera europeiska föreningar har antingen redan beslutat att lämna organisationen eller deltar i formandet av...

Utblick

Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld

I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot den individualistiska egalitarism som präglar skolväsendet i dag. Dessa kritiker menar att kunskapens auktoritet är underordnad barns välmående och...

Essä

Atticus Finch och det amerikanska dilemmat

Harper Lees Ställ ut en väktare är en av årets stora litterära händelser även om kritikerna har ansett att romanen inte håller måttet. Men den nya boken utgör tillsammans med...

Analys/Reportage

Rättegången som gjorde Auschwitz till ett etablerat faktum för tyskarna

Det är femtio år sedan rättegången i Frankfurt am Main mot 22 SS-män som hade tjänstgjort i Auschwitz avslutades. Det juridiska resultat var ett stort misslyckande, men intresset var enormt...