Respons 6/2015

Gentrifiering & segregation i den nya staden

Texter om stadens utveckling:

  • Håkan Forsell recenserar Mikael Holmqvists Djursholm – Sveriges ledarsamhälle.
  • Gabriella Håkansson recenserar Anders Steinvalls Det nya London – Frontlinjer.
  • Julia Svensson intervjuar Carharina Thörn och Katarina Despotovic som skrivit boken Den urbana fronten – En dokumentation.

I FOKUS

I Fokus | Gentrifiering & segregation

Den privilegierade villastaden och meritokratins död

Mikael Holmqvists uppmärksammade bok om Djursholm studerar på vilket sätt en ledaranda skapas genom sociala ritualer. Men egentligen handlar boken mer om meritokratins död i Sverige. Genom att skapa barriärer...

I Fokus | Gentrifiering & segregation

Londonklassiker i vardande

Thatcherregeringens beslut att privatisera bostadsmarknaden satte full fart på den process som kallas för gentrifiering, en social statushöjning av ett område som lockar dit mer välbärgade människor än de som...

I Fokus | Gentrifiering & segregation

Makthavare blundar för det vardagliga stadslivet

I Kvillebäcken i Göteborg har mindre industrikvarter rivits och en stadsdel med bostäder vuxit upp. Många av platsens tidigare invånare har blivit av med sina lokaler, för att ge plats...


ARTIKLAR

Krönika

Förändras det mänskliga dramat eller är det bara kulisser och kostymer som byts ut?

Svenskt debattklimat är onekligen speciellt. Ledande aktörer skiftar position och intar ståndpunkter, som de nyss dömde ut som oanständiga, men det finns ingen principiell diskussion om positionsförflyttningen. Jag tänker naturligtvis...

Analys/Reportage

Relativisering av yttrandefrihetensplittrar förläggarföreningar

Krisen växer i den internationella förläggarorganisationen IPA efter invalet av de kinesiska och saudiarabiska förläggarföreningarna. Flera europeiska föreningar har antingen redan beslutat att lämna organisationen eller deltar i formandet av...

Utblick

Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld

I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot den individualistiska egalitarism som präglar skolväsendet i dag. Dessa kritiker menar att kunskapens auktoritet är underordnad barns välmående och...

Essä

Atticus Finch och det amerikanska dilemmat

Harper Lees Ställ ut en väktare är en av årets stora litterära händelser även om kritikerna har ansett att romanen inte håller måttet. Men den nya boken utgör tillsammans med...

Analys/Reportage

Rättegången som gjorde Auschwitz till ett etablerat faktum för tyskarna

Det är femtio år sedan rättegången i Frankfurt am Main mot 22 SS-män som hade tjänstgjort i Auschwitz avslutades. Det juridiska resultat var ett stort misslyckande, men intresset var enormt...

Intervju

Politik är en oundviklig del av historieskrivning

Historieskrivningen fortsätter att underbygga nationella identiteter i Europa och runt om i världen. Respons har talat med den tyske historieprofessorn Stefan Berger om globalisering och ideologi inom ämnet. I dag...

Debatt

Det behövs ett större ”vi”

 Att människor delar in sig i grupper om ”vi” och ”dom” är naturligt och inte detsamma som hat eller förakt mot de andra. För att ta oss vidare i diskussionen...

Debatt

Replik till: ”De stora forskningsfrågorna om människans villkor”

Det är lätt att hålla med Arne Jarrick och Janken Myrdal om att god forskning kräver distinkta och genomarbetade frågor (Respons 5/2015). Just därför finns det anledning att fråga sig...


Recensioner

Konstarterna & medier
Bättre på att spela rollen som författare än att skriva
D’Annunzio – Dekadent diktare, krigare och diktator Göran Hägg
Filosofi & psykologi
Begäret finns även hos Gud
Kroppslighetens mystik Jonna Bornemark
Konstarterna & medier
Utbildning av Celans läsare i uppmärksamhetens konst
Den siste poeten – En essä om Paul Celans aska Mikael van Reis
Konstarterna & medier
Den medeltida litteraturens förmåga att fängsla
Berättelsen om spegelbilden – Det höviska och det narrativa begäret Mari Bacquin
Ekonomi
Kapitalt verk om kapitalets roll för ökande inkomstklyftor
Kapitalet i tjugoförsta århundradet Thomas Piketty
Politik & samhälle
Övervakningssystemens inne­boende tendens att expandera
Vem kan man lita på? – Den globala övervakningens framväxt Wilhelm Agrell
Politik & samhälle
Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
Historia
De möjliga framtiderna vid andra världskrigets slut
År noll – Historien om 1945 Ian Buruma
Historia
Dödsfiendernas plötsliga omfamning
Djävulens allians – Hitlers pakt med Stalin 1939–1941 Roger Moorhouse
Historia
Bokslut över historiskt inriktad folklivsforskning
Expeditioner i det förflutna Karin Gustavsson
Naturvetenskap & teknik
Sammanhållen och uppdaterad berättelse om förhistorien
Min europeiska familj – De senast 54000 åren Karin Bojs
Historia
Medeltiden började med nedkylning
Den långa medeltiden Fredrik Charpentier Ljungqvist
Naturvetenskap & teknik
Idén om att det finns andra universum går inte att testa
Mörkret vid tidens ände – En bok om universums mörka sida Ulf Danielsson
Filosofi & psykologi
Oklart vilka slutsatser som bygger på forskning och vilka som är subjektiva
Den sårade divan – Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) Karin Johannisson
Konstarterna & medier
Grottorna under konst­historiens stora valv
Osäkra rum – Tolkning, omtolkning och feltolkning i konsten Hans Henrik Brummer
Konstarterna & medier
Konstnärlig avhandling om annanhet
När andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid Mara Lee
Filosofi & psykologi
Psykoanalysens förföriskhet står mot KBT:s sunda förnuft
Två psykologer talar ut om KBT, psykoanalys och andra roliga saker Anders Almingefeldt & John Lagerstedt