Respons 1/2016

Kapitalismens permanenta revolution

Omprövning av kapitalismen i finanskrisens spår

Finanskrisen har gett upphov till försök att förstå kapitalismen, framför allt i USA. Fredrik Meiton introducerar här intill några aktuella böcker i denna strömning. Kapitalismen är en social och politisk skapelsen och inte ett uttryck för människans natur. Dagens ”fria marknad” har blodiga rötter. Kolonialismen och slavhandeln lyfts av flera författare fram som förutsättningar för kapitalismen. Dessa externa resurser frigjorde arbetskraft för den industriella utvecklingen i Europa.

En konsekvens av denna permanenta revolution är att ojämlikheten i dag ökar dramatiskt och har blivit ett tema inte bara för vänstern utan också för högern. Alexa Clay, medförfattare till The Misfit Economy, som intervjuas av Fredrik Meiton, har ett originellt recept för hur man ska motverka den. Företagsstrukturer och affärskulturer är i dag alltför rigida och man måste dra lärdom av dem som verkar i systemets marginaler – pirater, hackers och gangsters.

Samtidigt kan man, efter att ha läst Mats Benners recension av Joris Luyendijks Simma med hajar – En resa mot finansvärldens innersta, fråga sig om inte den finansiella sektorn på sitt sätt är en sådan marginal. Den befinner sig förvisso i ekonomins centrum, men delar av den verkar i regelverkens marginal. Den framstår som nästan obscent befriad från regleringar, skriver Benner, men det står också klart att en förändring inte lär komma inifrån finansbranschen.

TEMA

Tema | Kapitalismens permanenta revolution

Kapitalismen både skapar och kräver en permanent revolution

De mest omvälvande revolutionerna är de som förnekar att de någonsin inträffat. I en rad nya amerikanska böcker försöker författarna ta sig förbi synsättet att kapitalismen är något naturligt och...

Tema | Kapitalismens permanenta revolution

Gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv

Många på vänsterkanten verkar anse att entreprenörer är gangsters. Alexa Clay vänder på detta och menar att också gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv. Hon hävdar till...

Tema | Kapitalismens permanenta revolution

Finanssektorn saknar ett subjekt som kan styra den

Joris Luyendijk gör en stor insats genom att frilägga de olika delarna i det instabila fragment till samhälle som finanssektorn i dag utgör. Problemet är inte att sektorn har blivit...


ARTIKLAR

Utblick

Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter

Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta är en omdebatterad fråga inom filosofisociologin. I en ny bok om Jean-Paul Sartre visas hur denne opportunistiskt tog hjälp av...

Intervju

Intervju med Pascal Ory: Republiken hämtar kraft ur tragedin

Med attentaten i januari 2015 inleddes en våldsspiral i Frankrike. Händelserna har aktualiserat frågor kring landets nationella identitet och historia. Respons har träffat historikern Pascal Ory som i en nyutkommen...

Klassikern

Sapfiska skärvor inspirerar och förbryllar

Få poeter i den västerländska litteraturhistorien har fått så stor uppmärksamhet under så lång tid som den antika poeten Sapfo. Detta trots att bara diktfragment finns bevarade. Tolkningarna präglas ändå...

Intervju

”Det är inte ett utbrett fenomen att studenter ska godkännas till varje pris för att få medel”

Hur ser högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) på de senaste månadernas debatt om förhållandena på svenska högskolor och universitet? Och hur kan regeringen arbeta för att motverka den utveckling som...

Analys/Reportage

Marknadstänkande präglar högre utbildning

Kvaliteten på utbildningar bärs i dag upp av lärares yrkesstolthet och studenter som trotsar nonsensartade mål och effektivitetskrav. Vi bör rikta uppmärksamheten på strukturerna i detta utbildningssystem, skriver filosofen Sharon...

Krönika

Att ha modet till det man verkligen vet

Friedrich Nietzsche skriver i Avgudaskymning: ”Också den modigaste av oss har endast sällan modet för det som han egentligen vet…” Jag kom att tänka på denna aforism när jag såg...

Debatt

Varför dröjer sig en förlegad tolkning kvar i diskussionen?

Hannah Arendts tolkning av Adolf Eichmann har 50 år på nacken och forskningen har visat att den är ohållbar. Han var inte en byråkrat som bara lydde order utan en fanatisk...


Recensioner

Historia
Idépolitiker som saknade tålamod med detaljerna
Hjalmar Branting, freden och Folkens förbund samt andra studier i svensk och nordisk 1900-talshistoria Torbjörn Norman
Historia
Vetenskapsman i rasismens tjänst
Käraste Herman – Rasbiologen Herman Lundborgs gåta Maja Hagerman
Filosofi & psykologi
Traditionell bild av Marx men användbar handbok
Karl Marx – En biografi Sven-Eric Liedman
Filosofi & psykologi
Radikala tankar utvecklade i en tid av censur
Diderot – Tänkandets lycka Jacques Attali
Filosofi & psykologi
Obehag i stunden ger långsiktig framgång
Neuroledarskap Katarina Gospic|Stefan Falk
Filosofi & psykologi
När allt är statt i förändring måste man försvara sin oföränderlighet
Stå fast – Vägra vår tids utvecklingstvång Svend Brinkmann