Respons 6/2016

En framtid bland medieskuggorna

Medieutredningens slutbetänkande överlämnades till regeringen den 7 november. Den ger en dyster bild av mediernas situation och orsaken är de sociala mediernas framväxt. Mats Hyvönen går igenom utredningen och den debatt som följt på den. Flest reaktioner har argumentationen för hur man ska motverka det man kallar lågintensivt hat väckt.

Hur allvarligt är läget? Respons samlade tre företrädare för olika perspektiv på medierna till ett rundabordssamtal med Respons chefredaktör Kay Glans: Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet, Ulrika Kärnborg, författare och Författarförbundets vice ordförande samt Jenny Björkman, historiker och kommunikationsansvarig på Riksbankens Jubileumsfond.

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, fördjupar diskussionen om mediernas självrannsakan efter det amerikanska valet. Det är inte Donald Trump som delat upp befolkningen i ”vi” och ”dem”, det har den elit som betraktar sig som upplyst redan gjort. Den har förlorat förmågan att tala med människor som har en annan uppfattning. Dess utmaning är nu att återskapa förtroendet för samhället som ett gemensamt projekt.

I FOKUS

I Fokus | Medieskuggor

Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin

Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället som ett gemensamt projekt. För detta krävs en konsekvensneutral journalistik som vilar på fakta och skiljer mellan kunskap och...

I Fokus | Medieskuggor

”Vill man stödja demokratin måste man tänka smart nu”

Hur ska tidningarna och kvalitetsjournalistiken överleva i ett digitalt tidevarv? Ännu finns inga definitiva svar, men Medieutredningens analys visar att de flesta tidningsföretag måste tänka om. Förändringarna har också påverkat...

I Fokus | Medieskuggor

Marknaden kan inte längre finansiera seriös journalistik

I mars 2015 gav regeringen journalisten Anette Novak i uppdrag att leda arbetet med att utreda dagens mediemarknad och ta fram förslag till mediepolitiska åtgärder för framtiden. I början av...


ARTIKLAR

Analys/Reportage

”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”

Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till den judiska befolkningen. Men den antirasistiska rörelsen blundar för detta problem som sprids i västvärlden. Respons har träffat Dave...

Krönika

Glöm inte medieborgarens ansvar för mediernas kris

Vi har döpt detta nummers tema till Medieskuggor, eftersom flera hot nu tornar upp sig mot kvalitetsmedier. Den tidigare ekonomiska modellen fungerar inte längre, redaktioner bantas och tidningar läggs ner....

Analys/Reportage

Långsamhetens lockelse i den jäktade akademin

Teknikutveckling, publiceringshets och excellenssträvanden har bidragit till ett ökat tempo i den akademiska världen, som hos många skapar en känsla av att aldrig räcka till. Nu tycks en reaktion vara...

Debatt

Hot mot universitet och näringsliv

Svenskt Näringsliv har tagit fram en ­rapport, som är en tunn kopia av en bristfällig utredning. Den väcker oro inför universitetets utveckling men också för det svenska näringslivets framtid, med...

Klassikern

En nyöversättning som är nutida läsares gamman

Litteraturvetaren Lars Lönnroths nyöversättning av den poetiska Eddan utmärks av ett i huvudsak modernt och levande språk. Han lyckas stundvis fånga originaltextens ­kombination av enkelhet och högtidlighet, men det förekommer en...

Krönika

Skidspårets upplysta despoti

Trots global uppvärmning och allt kortare vintrar — eller just därför — blir skidsporten alltmer populär i Sverige. För de flesta handlar det inte om att själva ge sig ut...

Debatt

Museidebatt med åsikter utan vetenskapligt stöd

I höstens intensiva museidebatt går två spår att urskilja. Det ena handlar om Världskulturmuseernas framtid och det andra fokuserar på Sveriges kulturhistoriska museers sätt att arbeta generellt. Trots att det...

Utblick

Ett konservativt alternativ till vänstern och multikulturalismen?

Den senaste tiden har en grupp franska intellektuella trätt fram i en konservativ opposition mot vänstern och mångkulturalismen. Denis Tillinac vill återupprätta högerns anseende och menar att den måste formulera...

Intervju

Tidens stil sedd med en guldsmeds ögon

Den österrikiske författaren Hermann Broch sysselsätter sig i sista delen av trilogin Sömngångare (1930–32) med frågan hur det kan komma sig att ett samhälle som har förlorat sitt centrum och...


Recensioner

Filosofi & psykologi
Vederlägger nidbild av postmodernismen
Flykten från Hegel – Den postmoderna vänsterns genealogi Anders Burman
Historia
Normbrytande könsidentiteter under medeltiden
Medeltidens genus Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir (red.)
Historia
Monster följer samma mönster i hela världen
Monster – En världshistoria om det skrämmande Bo Eriksson
Historia
Kontrastrik italiensk gryning
Mellan himmel och helvete Olle Ferm & Per Förnegård (red.)
Historia
Nazister i USA skyddades av byråkratin
Min granne nazisten Eric Lichtblau
Historia
Fruktbart outsiderperspektiv på svensk historia
Hitler, Stalin och Sverige John Gilmour
Historia
Ensidig och föga övertygande analys
Roten till det onda Ingmar Karlsson
Historia
Fyllig genomgång av inbördeskrigets förlopp
Sin egen värsta fiende – Essäer om spanska inbördeskriget Nathan Shachar
Filosofi & psykologi
Den kvinnliga psykopaten förblir en stereotyp
Kvinnliga psykopater – Mästare i manipulation på arbetsplatsen Lisbet Duvringe & Mike Florette
Politik & samhälle
Memoarer skrivna som en UD-rapport
Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst Sven Hirdman
Politik & samhälle
En värld präglad av våld och krav på lojalitet mot gruppnormer
Mäns heder – Att vara både offer och förövare Astrid Schlytter & Devin Rexvid
Politik & samhälle
Ensamt att vara kvinna på Handels
179 år av ensamhet Jenny Lantz & Linda Portnoff (red.)
Politik & samhälle
Det offentliga rummet annekteras av intressegrupper
Stad till salu Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn
Naturvetenskap & teknik
Empiriska observationer och holistisk natursyn
Vetenskapens bortglömde hjälte Andrea Wulf
Naturvetenskap & teknik
Tänk om mörkret finns i våra teorier
Kosmisk cocktail – Tre delar mörk materia Katherine Freese
Historia
Obligatorisk läsning för hispanister
Sin egen värsta fiende Nathan Shachar