Respons 5/2017

Ryska revolutionen 100 år

Få historiska händelser har varit föremål för så konfliktfyllda tolkningar som den ryska revolutionen. Länge hade vänstern tolkningsföreträde, men efter Sovjetunionens fall förändrades detta. Revolutionen sågs inte längre som ett löfte utan som en tragedi. I dag har de sammanhängande, starkt ideologiska berättelserna fått ge vika för snävare intressen och tolkningar som är pro eller contra ter sig svaga, menar Klas-Göran Karlsson i sin litteraturöversikt.

Till de nyare tolkningarna hör den amerikanske historikern Sean McMeekin med The Russian Revolution – A New History (2017). Han lyfter fram den stora betydelse som den tyska finansieringen av bolsjevikerna hade. Med tyska pengar kunde Lenin bygga upp en effektiv propagandaapparat. Men McMeekin pekar också på den roll som svenska banker och företag spelade för att bolsjevikerna skulle kunna befästa sin maktställning. I en exklusiv artikel för Respons sammanfattar Sean McMeekin detta resonemang för svenska läsare.

Den japanske modedesignern Ruki Matsumotos unika samling av sovjetisk propaganda och konst ställs ut på Liljevalchs konsthall nästa höst. Respons kan emellertid bjuda på en liten förhandsvisning redan nu. Texterna till Amshei Nurenbergs affischserie är översatta av Maria Engqvist.

I FOKUS

I Fokus | Ryska revolutionen 100 år

Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen

Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har varit föremål för konfliktfyllda tolkningar. Vänstern hade länge tolkningsföreträde, men efter Sovjetunionens fall förändrades detta. De empatiska och antipatiska...

I Fokus | Ryska revolutionen 100 år

Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur

Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The Russian Revolution fram svenska bankers och företags betydelse för att bolsjevikregimen skulle kunna konsolidera sin maktställning efter revolutionen.


ARTIKLAR

Intervju

Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen

Västvärlden har svårt att förstå den religiösa dimensionen i våldsbejakande islam. Respons har träffat den franske författaren Jean Birnbaum som i en uppmärksammad bok analyserat denna blinda fläck.

På plats

Politikens makt över utveckling och frihet

Den indiske ekonomen Amartya Sen har tagit emot vad som har kallats statsvetenskapens Nobelpris, Skytteanska priset. Han tilldelades det för sina insikter om människans sårbarhet i kombination med kunskapen om...

Debatt

Boken recenseras på andra premisser än den är skriven

Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion? för att inte ta sig an frågan vad religion skulle kunna vara i dag. Men en religionsvetare ser det...

Debatt

Mattias Martinson svarar Göran Larsson

När jag här svarar på Göran Larssons reaktion på min recension av Varför finns religion? måste jag hålla tungan rätt i mun, eftersom det inte är redaktören (David Thurfjell) eller...

Debatt

Kalla Luthers antisemitism vid dess rätta namn!

Luther ägnade sig inte enbart åt teologisk avgränsning mot judendomen, han piskade upp hat mot judar. Vi bör tala klartext om vad det rör sig om: antisemitism.

Debatt

Tomas Appelqvist svarar Nike Snijders

Med rätta konstaterar Nike Snijders en rad omständigheter som nyanserar den vanliga bilden av Luther som en av nazismens upphovsmän och nämner Luthers lärjunge Andreas Osiander (1498–1552) som ett exempel...

Utblick

Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige

Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande välfärdsstat förutsätter en homogen befolkning. Musiketnologen Benjamin R. Teitelbaum skildrar en pågående förändringsprocess inom den nordiska radikala nationalismen.

Essä

It Takes an Idiot to Tango

Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på 80-talet. Men var detta äkta tango? Fredrik Agell åkte till Buenos Aires för att söka efter tangons rötter.

Krönika

Även om revolutionen blivit historia är det viktigt att inte glömma den

Det är hundra år sedan bolsjevikerna tog makten i Ryssland. Det var en händelse av enorm betydelse, som i hög grad formade det globala ideologiska landskapet under det tjugonde seklet,...


Recensioner

Historia
Ensamflygaren som blev en utstött förrädare
Historien om Charles A. Lindbergh – Från Jesus till Judas Lennart Pehrson
Historia
Företrädde både liberalism och aristokratiska värderingar
Den aristokratiske rebellen – Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet Bo Hammarlund
Historia
Hilberg formade vår förståelse av Förintelsen
”I wanted to know how this deed was done” – Raul Hilberg, the Holocaust, and History Olof Bortz
Konstarterna & medier
Aktivistisk poesi som vill förändra världen
Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck
Konstarterna & medier
Kompisgängen samlas kring statliga köttgrytor
Att dansa efter maktens pipa – Kultur i politikens tjänst Lars Anders Johansson
Konstarterna & medier
En epok som speglade sig i myten om Narkissos
The Narcissus Theme from ”Fin de Siècle” to Psychoanalysis – Crisis of the Modern Self Niclas Johansson
Konstarterna & medier
En av Sveriges främsta modernistiska konstnärer
Kvinna i avantgardet – Sigrid Hjertén. Liv och verk Görel Cavalli-Björkman
Ekonomi
Ingen klar bild av valutaunionens problem eller framtid
Euro – Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid Joseph E. Stiglitz (övers. Margareta Eklöf)
Politik & samhälle
Nyanserade svar på hur politisk tolerans skapas
Political Tolerance in the Global South – Images of India, Pakistan and Uganda Sten Widmalm
Politik & samhälle
Föga nytt om hedersfrågor
Heder och hedersvåld – Berättelser, fakta, fördomar Jamila Hussein
Politik & samhälle
En alltför dualistisk bild av debatten
Med skuldkänslan som drivkraft – Om svenska Israelvänner och västfiender David Andersson
Politik & samhälle
Det trygga livet i väst kan raseras
Global ojämlikhet – Nya perspektiv i globaliseringens tidevarv Branko Milanovic (övers. Henrik Gundenäs)
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Filosofi & psykologi
En debatt som speglar våra dagars frågor
Positivismstrider Carl-Göran Heidegren
Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen