Respons 6/2017

Meningslös och menlös forskning

I sin bok Return to Meaning – A Social Science with Something to Say hävdar Mats Alvesson, Yiannis Gabriel och Roland Paulsen att dagens samhällsvetenskap befolkas av karriärsdrivna forskare som saknar intresse för samhällets stora frågor. Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, finner deras påståenden svepande och dåligt underbyggda. Däremot finns det anledning att sluta upp bakom deras plädering för en forskning som utmanar antaganden som tas för givna.

Men hur går det om man bedriver bångstyrig och inopportun forskning? Vetenskapshistorikern Alice Dreger belyser i sin bok Galileo’s Middle Finger ett antal fall från USA, där forskare som ifrågasatt etablerade uppfattningar råkat mycket illa ut. Postmodernismens uppfattning att det inte finns några sanningar och att forskare därför ska prioritera hänsyn till identiteter och vad man uppfattar som social rättvisa, har i kombination med sociala medier gjort det mycket lätt att starta kampanjer mot oliktänkande. Inget säger att något liknande inte kan hända i Sverige, hävdar recensenten Johan Wennström.

Vid Uppsala universitet fick antropologen Don Kulick nyligen erfara vilka risker det finns när identifikation och politisk aktivism sätts framför argument och idéer. Ett amerikanskt förlag refuserade Kulick på grund av att han som vit forskare skrev om en svart ursprungsbefolkning. Antropologin har de senaste åren blivit mer inåtvänd och ängslig när det gäller att studera främmande kulturer, samtidigt som den sociala aktivismens inflytande på forskningen ökat, säger Kulick i en intervju med Johannes Heuman. Han varnar för att forskare kan tappa det kritiska perspektivet när de vill ge röst åt utsatta människor.

I FOKUS

I Fokus | Meningslös och menlös forskning

Ryktet om meningslös forskning är betydligt överdrivet

Det finns åtskilliga bra poänger i denna bok, men författarnas kritik av dagens forskning är alldeles för svepande och dåligt underbyggd. Det verkar som att de är antingen ovetande eller...

I Fokus | Meningslös och menlös forskning

Risken för menlös forskning är inte överdriven

Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och inopportun forskning. Men hur går det egentligen för dem som försöker sig på något sådant? Vetenskapshistorikern Alice Dreger har...

I Fokus | Meningslös och menlös forskning

Refuserad på grund av hudfärg

Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir styrande för forskningen? Den inflytelserike antropologen Don Kulick vid Uppsala universitet blev nyligen refuserad av ett amerikanskt förlag på...


ARTIKLAR

Krönika

Hoten mot fri forskning kommer också inifrån akademin

Vi diskuterar i Respons ofta de problem som felaktiga incitament och reducerad självständighet ger upphov till inom universitetsvärlden. I detta temanummer har vi huvudsakligen ett annat fokus. Om det produceras...

Analys/Reportage

Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar

Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms och Pär Frohnerts välskrivna framställning av Sveriges immigrationshistoria är hur radikalt förhållandena förändrats. Sverige har gått från att vara...

På plats

Telegrammet som förändrade bilden av den ryska revolutionen

På Deutsches Historisches Museum i Berlin pågår en utställning om den ryska revolutionen. Mest uppseendeväckande är ett telegram från det tyska militära högkvarteret till det tyska utrikesdepartementet. Det i sin...

Analys/Reportage

Svårt att ta efter Tysklands Azubis

Den tyska yrkesutbildningen anförs som förebild för andra länder men den bygger på förutsättningar som är unika för Tyskland. I Sverige kan vi ändå inspireras till att skapa en yrkesutbildning...

Debatt

Skilj på liberal och libertär!

Skalan GAL-TAN har blivit populär bland politiska kommentatorer för att beskriva de politiska skillnaderna. I stället för att diskutera sakfrågor har man därigenom kunnat flytta fokus till svårföränderliga mentaliteter. Skalan...

Utblick

Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott

Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen i alltför hög grad har byggt på att ett okritiskt anammande av regimens propagandabild av ett totalt kontrollerat samhälle....

Klassikern

Mytomspunna texter med politisk sprängkraft

Upptäckten av dödahavsrullarna för ett halvt sekel sedan skapade en kapplöpning mellan plundrare, arkeologer, diversehandlare, bulvaner och religiösa ledare. De arkeologiska fynden från den så kallade Qumranrörelsen drogs också in...

Essä

Japan räddade den amerikanska stilen

Ingen annan nation omfamnar amerikansk klädstil med sådan entusiasm som Japan. Snitt, material och mönster har kartlagts i detalj. Mängder av Second Hand har transporterats över havet och lagt grunden...


Recensioner

Historia
Överskatta inte antikens inflytande på Europa
Europa – En kort historik John Hirst (övers. Allan Klynne)
Historia
Korstågen band samman det andliga och det världsliga
Korstågen – Européer i heligt krig under 500 år Kurt Villads Jensen
Historia
pulsådern genom Asien och Europa
Sidenvägarna – En ny världshistoria Peter Frankopan
Historia
Porslinet som symbol för makten
Den vita vägen – En berättelse om porslinets historia och själ Edmund de Waal
Historia
Svårt att veta när fiktionen börjar
Vad hände med barnen? – Hur de minsta blev en handelsvara Eva F. Dahlgren
Politik & samhälle
Fantasier om världen i en fjärran framtid
Fyra framtider – Visioner om en postkapitalistisk värld Peter Frase
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Framtidens jobb Stefan Fölster & Nima Sanandaji
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Machines, jobs and equality Andreas Bergström & Karl Wennberg (red.)
Politik & samhälle
Startskott för en nyanserad debatt om klimatet
Klimatet och människan under 12 000 år Fredrik Charpentier Ljungqvist
Politik & samhälle
Neutrala Sveriges stöd till väpnad kamp
I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika Bengt G. Nilsson
Utbildning
Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
Utbildning
Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning
Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)
Utbildning
Bildningsbegreppet måste vitaliseras
Bildningen på barrikaden – Ett manifest Per Svensson & Thomas Steinfeld
Konstarterna & medier
Förförs av en förförares mytologi
Bebådaren – Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse Magnus Bärtås & Fredrik Ekman
Konstarterna & medier
Lägger noggrant pussel Om Boyes liv och död
Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv Johan Svedjedal
Konstarterna & medier
Global Spridning för lokala teman
Crime Fiction as World Literature Louise Nilsson, David Damrosch & Theo D'haen (red.)
Konstarterna & medier
Det lilla formatet skulle bemästra det stora flödet
Drömmar om det minsta – Mikrofilm, överflöd och brist, 1900–1970 Matts Lindström