Respons 1/2018

Socialdemokratins århundrade – och sedan?

I sin biografi över Tage Erlander karaktäriserar Dick Harrison honom som en gudabenådad realpolitiker. Det är otillräckligt, menar recensenten Kjell-Olof Feldt, och inte heller bör man ta Erlander på orden när han inte hittar någon vilja till makt hos sig själv. Han var en utpräglad maktpolitiker, som ville ha makt och visste hur den skulle användas, eftersom han regerade i en tid när behovet av sociala reformer var tydliga och resurserna fanns för att tillgodose dem.

Erlander reflekterade i sina dagböcker över vad socialdemokratin skulle göra när dess grundläggande reformer var förverkligade. Skulle partiet vara enbart förvaltande? Socialdemokratin har segrat sig till döds, menar historikern Håkan Arvidsson. Den har bejakat en utveckling som minskat arbetarklassen och sprängt de nationella ramar som präglade Erlanders och Per Albin Hanssons politiska gärning. Folkhemmets Vi har ersatts av identitetspolitik, som prioriterar gruppers särintressen, inte det som förenar medborgarna.

Dessa problem finns också hos det demokratiska partiet i USA, som befinner sig i en djup kris. Den amerikanske idéhistorikern Mark Lilla har i en uppmärksammad bok kritiserat partiets brist på gemensamma samhällsvisioner. I en intervju med Respons uppmanar Lilla europeiska socialdemokrater att i stället för att fokusera på grupper och olikheter i samhället, legitimera och vårda nationsgemenskapen. Socialdemokratins historia är sammanflätad med nationalstatens.

I FOKUS

I Fokus | Vissnande vi

Erlander ville ha makt och visste hur han skulle använda den

I Dick Harrisons omfångsrika biografi över Tage Erlander får den politiska vardagen stort utrymme, men författaren undviker den ideologiska dimensionen i de reformer som lade grunden för socialdemokratins syn på välfärdsstaten. Att förklara...

I Fokus | Vissnande vi

Socialdemokratin har segrat sig till döds

Redan under 1950-talet oroade sig Tage Erlander i sina dagboksanteckningar för vad socialdemokratin skulle ägna sig åt när dess grundläggande reformer var avklarade. Olof Palmes lösning var det internationella engagemanget,...

I Fokus | Vissnande vi

Vi behöver en vision av vad vi delar och kan göra tillsammans

Socialdemokratins minskade stöd och brist på nya samlande visioner har paralleller till utvecklingen i USA. Den amerikanske idéhistorikern Mark Lilla förklarar i en omdebatterad bok hur det demokratiska partiet successivt...


ARTIKLAR

Analys/Reportage

Staden där alla vägar bär till grusade förhoppningar

Entusiasmen inför befrielsekampen i Moçambique var stor i slutet på 60-talet men strax efter självständigheten 1975 började ett nytt förtryck ta form. Befrielsefronten Frelimo blev det statsbärande partiet och har...

Utblick

Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen

I den svenska debatten tenderar varje ifrågasättande av genusperspektivet att uppfattas som en krigsförklaring, men i Frankrike är diskussionen annorlunda. I tre böcker av kvinnliga författare problematiseras begreppet genus ur...

Krönika

Utopierna har krympt och flyttat in i nuet

Hur ofta läser ni en bok på över 1000 sidor utan att då och då se efter hur mycket det är kvar? Jag har i alla fall gjort det nu....

Essä

Högernostalgi och vänstermelankoli

När framtiden ter sig osäker eller dyster blickar många tillbaka på det som man tror har varit en gång. Högern projicerar i dag sin nostalgi på en efterkrigstid präglad av...

Klassikern

Ovidius skapade berättelsen om vår tideräkning

Fasti är det mest romerska av Ovidius verk. Denna berättelse över årets alla högtider ger en inblick i romersk religion, kultur och historia. Verket skrevs delvis i exil och har...

Debatt

Ska Bryssel styra Europas forskning?

Lamyrapporten hävdar att det europeiska forskningssystemet ska stöpas om så att det ger fler innovationer och mer tillväxt. Denna process ska vägledas från Bryssel. Även om texten inte är kristallklar...

På plats

Svenska bidrag till forskningen om människans evolution

Det internationella projektet Palaeo-TrACKS har funnit ett kreativt sätt att organisera forskningssamarbete på. Det har bidragit till att förändra synen på människans evolution. I november hölls ett internationellt symposium vid University...

Krönika

Till tvetydighetens försvar

Under våren är frågan om att utreda ett tredje juridiskt kön ute på remiss, vilket har orsakat starka reaktioner, trots att det redan är infört i en rad länder. Men...


Recensioner

Historia
Demokrati inte en given utgång 1918
1918 – Året då Sverige blev Sverige Per T. Ohlsson
Konstarterna & medier
En språngbräda till parnassen
En lundensisk litteraturhistoria – Lunds universitet som litterärt kraftfält Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller & Johan Stenström (red.)
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Superintelligens – Vägar, faror, strategier Nick Bostrom
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Svenskhetens tidigmoderna gränser – Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 Jens Lerbom
Politik & samhälle
Industristad som gick ner i varv
Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid Ståle Holgersen
Konstarterna & medier
Liv och dikt fogas samman som ler och långhalm
Lusten och ensamheten – En biografi över Hjalmar Söderberg Jesper Högström
Konstarterna & medier
I fotspåren på Schuberts Vinterresa
Schuberts Winterreise – En passionshistoria Ian Bostridge
Historia
Underrättelsetjänst bortom politisk insyn
Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992 Wilhelm Agrell
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Man ur huse – Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid Mats Hallenberg & Johan Holm
Filosofi & psykologi
Trampar vatten
Ta ställning för ett meningsfullt liv Svend Brinkmann
Historia
Diplomaten som blev en fotnot
Vår man i London – Björn Prytz som svenskt sändebud under andra världskriget Martin Fritz
Konstarterna & medier
Nyfikenhet på Lena Nyman blottlägger tidsandan
Nyfikna – Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid Klas Gustafson
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid Max Tegmark
Historia
Vi minns hur vi använde medier men inte deras innehåll
Jag minns – Svenska folket berättar om sitt 1900-tal Madelaine Levy & Peter Englund (red.)
Politik & samhälle
Kyrkor i öst stödjer auktoritära makthavare
Med guds hjälp – Om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen Gabriel Byström
Historia
Publikmagnet som inte gick i någons ledband
Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg Gunnela Björk