Respons 5/2018

En reform som behöver reformeras

 

Den svenska pensionsreformen har hyllats världen över. För många svenska pensionärer ter den sig inte lika föredömlig, nu när konsekvenserna av den har blivit tydliga. Inga-Lisa Sangregorio, född 1936, utgår i Blåsningen från hur pensionssystemet påverkar henne själv och vänkretsen. Många pensionärer har det förvisso gott ställt i dag, men boken handlar om dem för vilka det nya systemet slår hårt och skoningslöst. Varje hundralapp får betydelse, ett långt arbetsliv ger inga garantier. Denna genomgripande reform genomfördes utan att folket kunde göra sin röst hörd och bevakas nu av en lika sluten grupp. Frågan måste föras bort från de hemliga sällskapen och bli föremål för en kontinuerlig debatt, hävdar recensenten Urban Lundberg.

Även de som har det bra i dag har anledning att vara bekymrade, menar Alf Sjöblom i sin recension av Gunnar Wetterbergs bok om tjänstepensionerna, Medelklassens guldägg. Kommersialiseringen av tryggheten skapar åtskilliga problem och hittills har det rådande pensionsparadigmet mest varit ett guldägg för försäkringsbranschen.

I FOKUS

I Fokus | Pensionsreformen

Pensionsreformen har producerat skillnader i stället för jämlikhet

Vid sidan av EU-medlemskapet är det nya pensionssystemet den mest genomgripande reform som har genomförts i Sverige de senaste decennierna. Inga-Lisa Sangregorio visar i sin bok Blåsningen pedagogiskt vilka negativa...

I Fokus | Pensionsreformen

Medborgarnas trygghet har blivit alltmer beroende av marknaden

Gunnar Wetterberg tar i Medelklassens guldägg ett helhetsgrepp på tjänstepensionernas framväxt i Sverige och lyfter fram en negligerad aspekt av det svenska välfärdssamhället. Han ger åtskilliga exempel på de problem...


ARTIKLAR

Krönika

När partierna sluter sig samman över väljarnas huvuden

Det har ingått i äldre generationers förväntningar att deras levnadsvillkor kommer att vara hyfsade när de blir pensionärer. Man kan se det som ett kontrakt: vi betalar höga skatter i...

Analys/Reportage

Tunga böcker, lätta vågor – Facklitteraturen och ljudboken

Sett till antalet titlar har utgivningen av facklitteratur hittills inte påverkats negativt av ljudbokens frammarsch. Det är framför allt genrelitteratur, som kriminalromaner, som migrerar till ljudboken. Facklitteraturen har varit intimt...

På plats

Hitlers favorit i ny belysning

Hitlers favoritarkitekt och senare rustningsministern Albert Speer gällde länge för att ha varit en nazist med mänskligt ansikte. Det berodde i hög grad på att Speer lyckades ta kontroll över sin...

Essä

Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?

Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella konventioner och normer som konstruerar kön. Det är mot bakgrund av detta och de senaste 30 årens dominans för...

Klassikern

Personlig och fascinerande ingång till det franska 1600-talet

Madame de Sévignés brevsamling utgör en av 1600-talets franska litterära höjdpunkter. Mest känd är den passionerade korrespondensen med dottern. Men breven som cirkulerade redan under hennes livstid ger också inblick...

Krönika

Efter oss, syndafloden

Det finns en scen i Woody Allens film Annie Hall, där en upprörd mor tar sin deprimerade son till doktorn eftersom sonen vägrar göra sina läxor sedan han fått höra...

Essä

Floden där vänsterns drömmar sjönk

I år är det åttio år sedan slaget vid Ebro bröt ut vilket innebar en vändpunkt i spanska inbördeskriget (1936–39). Slaget blev en tragisk symbol för en vänster som kraftsamlade,...

Utblick

Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?

Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA. Hitler såg den amerikanska expansionen västerut som förebild för den tyska koloniseringen av Östeuropa. Edward B. Westermann för i...

Debatt

Sanimir Resic replikerar på Kjell Magnussons recension av Jugoslaviens undergång

Kjell Magnusson har valt att läsa min bok Jugoslaviens undergång – Krigen, freden, framtiden 1991–2017 (Respons 4/2018) som fan läser Bibeln. Jag kan även förstå var hans indignation emanerar från....


Recensioner

Historia
Tydlig bild av kungens politiska insats men personen förblir undflyende
Gustaf VI Adolf – Regenten som räddade monarkin Roger Älmeberg
Politik & samhälle
Basinkomst kan undergräva kapitalismens förmåga att skapa välstånd
Utopia för realister – Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet Rutger Bregman
Historia
Skräcken för ryssen som styr vår säkerhetspolitik
Björnen kommer! – Om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag Mattias Göransson
Historia
Kriget mellan två totalitära stater
Dödskampen – Kriget på östfronten 1941–1945 Niels Bo Poulsen
Konstarterna & medier
Hur föreställningen om rätten till ett privatliv utvecklades
Rätten till privatlivet – Och moralen bakom omoralen i svensk press Mattias Hessérus
Konstarterna & medier
I begynnelsen var ordet och ordet blev film
Författaren Ingmar Bergman Jan Holmberg
Historia
Ett språkgeni som tolkade Östeuropa
Livet bakom järnridån under kalla kriget Sigvard Lindqvist
Historia
Ambassadör för människors rätt att själva forma sina liv
Hennes excellens Agda Rössel – Från banvaktsstugan till FN-skrapan Elin Jäderström
Konstarterna & medier
Rättshistoria utifrån medieteknikernas utveckling
Lagen och arkivet – Akternas mediehistoria Cornelia Vismann
Konstarterna & medier
Hennes liv var det största konstverket
Flickan som reste ensam – En biografi över Thora Dardel Ingemar Lindahl
Filosofi & psykologi
Tyranner och lydiga undersåtar
Avhandling om frivillig underkastelse eller Mot envälde Étienne de La Boétie
Konstarterna & medier
I begynnelsen var ordet och ordet blev film
Rastlös sökare och troende tvivlare – Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman  Caroline Krook
Politik & samhälle
Förflutet som inte förflyter
Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet Magnus Utvik
Filosofi & psykologi
En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark