Respons 3/2019

Det är nu hundra år sedan Versaillesfreden mellan Ententen och Tyskland undertecknades den 28 juni 1919. I efterhand ter sig denna fred som en paus i ett stort, sammanhängande krig. Den var också startskottet för både den amerikanska liberala internationalismen och den kommunistiska internationalismen. Följdverkningarna av de gamla imperiernas kollaps präglar fortfarande delar av världen.

I FOKUS

I Fokus | Versaillesfreden 100 år

På östfronten en hel del nytt

På östfronten under första världskriget hände det till skillnad från på västfronten hela tiden mycket. I öst gjorde tyskarna stora genombrott som underblåste upplevelsen av att de inte hade förlorat...

I Fokus | Versaillesfreden 100 år

Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag

Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern Robert Gerwarth visar i en detaljrik monografi hur kriget fortsatte och fick en förändrad karaktär under perioden 1917–1923. Genom...

I Fokus | Versaillesfreden 100 år

Lärdomarna från det första världskriget är mest relevanta i dag

Klas-Göran Karlsson ser de två världskrigen som ett sammanhängande krig och fokuserar på de stora linjerna för att förstå de strukturer och ordningar som ligger bakom dem. På flera sätt...

I Fokus | Versaillesfreden 100 år

Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag

Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern Robert Gerwarth visar i en detaljrik monografi hur kriget fortsatte och fick en förändrad karaktär under perioden 1917–1923. Genom...


ARTIKLAR

Krönika

Avvägningen mellan nationell suveränitet och geopolitiskt inflytande

Det är nu i sommar hundra år sedan Versaillesfördraget undertecknades. Att vi inte firar det beror förstås på att det inte blev en varaktig fred utan snarare en paus mellan...

Essä

Slutet på tv-dramats lokala särarter?

Vi lever i streamingbolagens storhetstid. Jättar som Netflix, HBO och Amazon har ritat om kartan för tv-drama och formgett en helt ny genre. Nu har även Sverige fått sin första...

Krönika

Jag vet mycket väl, men ändå

Jag tänker nu bryta mot den första regel som jag fick lära mig som krönikör: att aldrig skriva om att skriva krönikor. Detta samtidiga brott och avslöjande är i princip...

Analys/Reportage

Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta

När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter kalla krigets slut kom det politiska och akademiska samtalet i stor utsträckning att handla om hur en sådan gränslös...

Debatt

Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien

Fenomenet att från extremhögerhåll kapa yttrandefrihetsfrågan är inget nytt. Redan den svenska fascismens ”gudfader” Per Engdahl (1909–1994) drev under efterkrigstiden försvaret för demokratiska fri- och rättigheter för att skapa utrymme...

Essä

Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar

Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av omarbetning efter omarbetning och det skulle ha blivit fler om han hade haft kraft. Hans tänkande är inget färdigt...


Recensioner

Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Japanen som försvann och andra berättelser Bo Grandien
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Bo Grandien – Diktare, reporter, forskare. En minnesteckning. Per Wästberg
Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Den mest levande människan blev som en sönderläst bok
Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang Martin Kylhammar
Historia
Utställningar som gränsöverskridande medium
I världsutställningarnas tid – Kungahus, näringsliv & medier Anders Houltz (red.)
Historia
Motståndsrörelsen var ovillig att hjälpa judar
Hva visste hjemmefronten? – Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet Marte Michelet
Historia
Alla smittvägar bar till Rom
Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång (The Fate of Rome – Climate, Disease, and the End of an Empire) Kyle Harper (övers. Henrik Gundenäs)
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Filosofi & psykologi
Urvattnad teknikoptimism
Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar Martin Rees (övers. Linn Åslund)
Filosofi & psykologi
De som inte passade in i folkhemmet
De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige Annika Berg
Politik & samhälle
Ojämlikhet undergräver känslan av egenvärde
Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande Richard Wilkinson & Kate Pickett (övers. Lars Ohlsson)
Politik & samhälle
Välfärdsstaten kontra den fria rörligheten
Migrationspolitiska dilemman – Om idealism och realism i liberal politisk teori Björn Östbring
Politik & samhälle
När Daniel besegrade Goliat
Spotify inifrån – Så blir man störst i världen Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud
Politik & samhälle
En sjuttioåring på flera sätt starkare än någonsin
NATO – Historien om en försvarsallians i förändring Ann-Sofie Dahl
Politik & samhälle
Militären förändras men officeren tycks statisk
Officeren, staten och samhället – Ett professionsperspektiv Sofia K. Ledberg
Politik & samhälle
Litet dumhet är kanske inte alltid så dumt
Dumhetsparadoxen – Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar Mats Alvesson och André Spicer
Politik & samhälle
Pionjärverk om ett turbulent område i Europas mitt
Det omaka paret – Tjeckernas och slovakernas historia Ingmar Karlsson