Respons 5/2019

Det ojämlika Sverige

Den svenska jämlikheten och välfärdspolitiken har inte alls den historiska kontinuitet som ofta påstås. Ekonomhistorikern Erik Bengtsson visar med ny forskning att Sverige ur flera avseenden var mer ojämlikt än andra liknande länder ända fram till mitten av 1900-talet. Folkhemsbygget innebar ett skarpt brott med det gamla bondesamhällets hierarkier.

Men från 1980-talet och framåt har det svenska välfärdssamhället hotats av en ny ekonomisk ojämlikhet. Sociologen Göran Therborn hävdar i en intervju med Respons att stigande kapitalinkomster skapar nya konfliktytor i samhället som vi inte sett sedan början av 1900-talet. Men trots inkomstskillnaderna röstar svenskarna allt mindre efter sin ekonomiska eller sociala klasstillhörighet.

I FOKUS

I Fokus | Det ojämlika Sverige

Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt

Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått stort genomslag de senaste decennierna. Den svenska modellens rötter har sökts i det gamla bondesamhället. I själva verket var...

I Fokus | Det ojämlika Sverige

Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige

Åren runt 1980-talet utgör en vändpunkt då inkomstskillnaderna successivt ökar i Sverige. Den främsta orsaken är stigande kapitalinkomster som i sin tur skapar nya konfliktytor i samhället. Men trots att...


ARTIKLAR

Analys/Reportage

Vilse i Venedig? Hur du gör för att inte drunkna i en turistkliché

Respons besöker konstbiennalen i Venedig och frågar vad vi har där att göra, varför trängas med de 30 miljoner andra turister som besöker staden under ett år? Är det en...

Krönika

Dags för ett nytt svenskt moderniseringsprojekt?

Utan att vi precis planerat det har detta nummer till stor del kommit att handla om Sverige från 1800-talet och framåt. Det gäller uppenbart temat, i vilket Erik Bengtsson påminner...

Intervju

Islam måste bli en religion som alla andra

Islam har blivit en del av det samtida Europa och har rätt till religionsutövning, polisskydd och heliga platser för bön. Men muslimer är i gengäld skyldiga vårt sekulära samhälle respekt...

Debatt

Skolverkets förslag om antiken är ett symptom på ett mycket större problem

Det är bra att Skolverket har dragit tillbaka sitt förslag om att ta bort antiken och medeltiden i historia för grundskolan. Men förslaget var ingen blunder utan uttryck för ett...

Essä

Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt

Idén med koncentrerade redogörelser av vetenskapliga och vardagliga fenomen är högst levande i dagens boksamhälle. Den mest framgångsrika serien är Oxford University Press ”A Very Short Introduction”, som visar det...

Krönika

It takes a fool to remain sane?

I september förra året skrev jag en krönika om olika förhållningssätt till klimatet, med hjälp av en scen ur en Woody Allen-film och ett protesterande barn. Den skolstrejkande flickan var...

Utblick

Filantroper har aldrig skänkt så mycket pengar och aldrig haft så mycket makt som i dag

I en tid när ekonomisk ojämlikhet är ett hett debattämne skänker samtidigt många av världens allra rikaste bort stora delar av sina förmögenheter för att skapa en bättre värld. Dagens...


Recensioner

Politik & samhälle
Putin återskapar den ärftliga aristokratin
Russia’s Crony Capitalism – The Path from Market Economy to Kleptocracy Anders Åslund
Politik & samhälle
Svensk vietnampolitik baserades på felaktiga premisser
Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975 Gunnar Åselius
Historia
Officersbostäder föregångare till funktionalismen
Så bodde officerarna – Tidlösa typhus Martin Giertz
Historia
Tidigmoderna Sverige var bidragsberoende
Mercenary Swedes – French subsidies to Sweden 1631–1796 Svante Norrhem
Historia
Breddar berättelsen om en epokgörande tid
Erövringen av Amerika – Spanien och Nya världen 1492–1600 Inger Enkvist & Vicente Ribes-Iborra
Historia
Kvinnor förklarade krig mot korsetten
Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet Henric Bagerius
Historia
Tankebok med kulturarv som prisma
Trådarna i väven – På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige Maja Hagerman
Historia
Om Sveriges förflutna moderniseringsprojekt och behovet av ett nytt projekt i dag
Sveriges moderna historia – Fem politiska projekt 1809–2019 Svante Nordin
Konstarterna & medier
Den totala ensamhetens diktare
Den ensamme resenären – Om diktaren Bertil Malmberg Torbjörn Kjölstad
Konstarterna & medier
Ödmjuk men bakåtlutad läsning
Inte en punkt – Snitt i Sonnevis dikt Arne Melberg
Konstarterna & medier
Ville göra läsarna solidariska med textens värld
”Jag vill sätta världen i rörelse” – En biografi över Selma Lagerlöf Anna-Karin Palm
Konstarterna & medier
Feministiska föregångare ur renässansen
The Androgyne and the Phoenix – Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love Johanna Vernqvist
Politik & samhälle
Anekdotiskt om mångfald i arbetslivet
Den besvärliga mångfalden Qaisar Mahmood
Politik & samhälle
Lektion i hur svår konfliktlösning kan vara
Notes from the Graveyard of Diplomats – Cyprus 2002–2004 Ingemar Lindahl
Filosofi & psykologi
Barnet som mänsklighetens skrothandlare
Barndom och historia – Förstörelsen av erfarenheten och historiens ursprung (övers. Gustav Sjöberg) Giorgio Agamben
Politik & samhälle
Diagnos men ingen vision
Marknadens tyranni – Och hur vi kan rädda demokratin Björn Elmbrant
Filosofi & psykologi
Vi blundar så lätt för att alla har fått det bättre
Upplysning nu! Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism Steven Pinker
Filosofi & psykologi
Filosofen som gav oss mer än ett hum om förnuftets begränsningar
Hume – Liv och tänkande James A. Harris (övers. Jim Jakobsson)
Filosofi & psykologi
Vem är Gud och hur handlar han i världen?
Med tanke på tron – En introduktion till fundamentalteologin. Band 1. Naturlig teologi Ulf Jonsson