Respons 1/2021

Centrala problem pockar på en enhetlig lösning

Efter krigsåren bar de demokratiska rörelserna västvärldens moderna projekt vidare och tiden präglades av en utvecklingsoptimism. Sedan kom verkligheten ikapp. Under 1980-talet blev utvecklingsoptimism en närmast omöjlig hållning och slog över i skepsis och pessimism. Är tiden nu mogen för en fortsättning på det moderna projektet? Ja, menar ekonomhistorikern Gunnar Lantz, som utifrån en aktuell bok argumenterar för att utvecklingsrealism är vägen framåt.

Men vad som alls utgör modernisering beror på hur begreppet definieras. Det framhåller idéhistorikern Svante Nordin i ett samtal med Respons chefredaktör Kay Glans och ekonomhistorikern Lars Magnusson. Även 1980-talets fokus på mångkulturalism och globalisering kan således ses som ett moderniseringsprojekt, men det mesta talar för att det har nått vägs ände. Har vi möjlighet att ta ett samlat grepp kring de problem som präglar vår samtid? Och hur skulle ett modernt projekt kunna se ut i en mångpolig värld som vår?

I FOKUS

I Fokus | Ett nytt moderniseringsprojekt?

Ett nytt moderniseringsprojekt i en mångpolig värld?

De idéer om globalisering och mångkulturalism som varit vägledande sedan 80-talet har förlorat sin lyster och kanske är det dags för en ny helhetslösning, i vilken man betonar gränser mer...

I Fokus | Ett nytt moderniseringsprojekt?

Dags för en fortsättning på det moderna projektet

Efter en postmodern paus är västvärldens projekt för sociala framsteg tillbaka. Den bilden kommer fram i nya verk av Branko Milanovic och Thomas Piketty liksom i de politiska rörelser som...


ARTIKLAR

Essä

Bitterljuva begär på kärlekens marknad

I en tid då vi förväntas njuta av både sex och frihet är skildringen av kvinnors fria sex inte längre radikal. Dagens kvinnliga författare utforskar snarare sårbarhet, desillusion och asymmetriska...

Analys/Reportage

Den svåra språkfrågan i Algeriet

På grund av landets inhemska dynamik och ställning i regionen har Algeriet allt att vinna på att utveckla sin flerspråkighet. En sådan skulle underlättas av en reformering av modern standardarabiska...

Analys/Reportage

Populärmusik som vapen i kriget mot den liberala eliten i Polen

Musikgenren disco polo växte fram på den polska landsbygden i början av 90-talet och betraktades länge av eliten som en symbol för kitsch och bakåtsträvande. När Lag och rättvisa åter...

Krönika

Social men inte intellektuell distansering

I januari 2020 reste jag till Uppsala för det första mötet med det stora RJ-finansierade forskningsprogrammet ”Nyliberalism i Norden” (som presenterats av Jenny Andersson i Respons 1/2020). Där och då...

Krönika

Mot ett nytt paradigm som betonar vikten av gränser

Vi diskuterar i detta nummers tema om det kanske är dags för en ny modernisering. Man kan se denna fråga ur olika perspektiv. Ekonomhistorikern Gunnar Lantz menar att det handlar...

Debatt

Postmodernism, intersektionalitet och postkolonialism

Claudia Lindén ifrågasatte i sin recension av Johan Lundbergs När postmodernismen kom till Sverige det samband han tecknar mellan de idéer Horace Engdahl företrätt och senare intersektionella och postkoloniala strömningar....

Debatt

Förföljelse av forskare vid Linköpings universitet

Den kontroversiella studien Går det att lita på Brå?, publicerad i en rapportserie vid Linköpings universitet 2019, uppmärksammades stort i media och resulterade i omfattande polemik. I kölvattnet av publiceringen...

På plats

Google servar med hela jordklotet

Ibland när jag inte kan somna ger jag mig ut på resor på Google Earth. Min nya hobby under pandemin har blivit att leta efter spektakulära tennisplaner som jag önskar...


Recensioner

Filosofi & psykologi
I mörkrets frånvaro famlar biologin efter sin rytm
Mörkermanifestet – Om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm
Filosofi & psykologi
Läsning lindrar livets lidande
Biblioterapi – Hälsofrämjande läsning i teori och praktik Cecilia Pettersson
Filosofi & psykologi
Drömmen om att förstå det omedvetna
Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud Per Magnus Johansson
Politik & samhälle
Böcker som skadar motståndet mot rasism genom sin antiliberala tendens
Vit skörhet – Därför är det så svårt för vita att prata om rasism (övers. Peter Staffansson) Robin DiAngelo
Politik & samhälle
Böcker som skadar motståndet mot rasism genom sin antiliberala tendens
Så blir du en antirasist (övers. Erik MacQueen) Ibram X. Kendi
Politik & samhälle
Visar på genusteoriernas bärkraftighet
Duktig flicka – Om misogynins logik (övers. Isobel Hadley-Kamptz) Kate Manne
Politik & samhälle
Samhällets acceleration har tillfälligt stannat upp
Det vi inte kan råda över – Om vårt förhållande till världen (övers. Joachim Retzlaff) Hartmut Rosa
Politik & samhälle
Opinionstext utklädd till historieskrivning
Så roligt ska vi inte ha det – En historia om svensk alkoholpolitik Mattias Svensson
Historia
Polsk militär skeptisk till Sverige som allierad
Med polska ögon – Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939 Piotr Wawrzeniuk
Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Konstarterna & medier
En flanör i den moderna tiden
Trubbel – Berättelsen om Olle Adolphson Jan Malmborg
Konstarterna & medier
Minnets möjligheter och risker
Hur många gånger kan en historia dö? Helga Krook
Konstarterna & medier
Mediehistoria med bristfällig historisk kontext
Medievetenskapens idétraditioner Stina Bengtsson, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.)
Konstarterna & medier
Spretig bok som inte bjuder på många överraskningar
Den determinerade Markurell – Den fria viljan, kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död Inger Borgström
Konstarterna & medier
Närstudier av barn- och ungdomsteater
Dom stökar och bråkar och kastar sten – Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com Sandra Grehn
Konstarterna & medier
Även makten kan använda komikerns mask
Komikerns historia Peter K. Andersson
Filosofi & psykologi
Mer framgångsrik kritik av kapitalismen än av religionen
Vårt enda liv – Sekulär tro och andlig frihet (övers. Andreas Vesterlund) Martin Hägglund
Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla