Respons 2/2021

Har högre utbildning stigit oss åt huvudet?

Manuella sysslor, vård och omsorg. De flesta håller med om att sådana verksamheter är helt centrala för att samhället ska fungera. Men vem ska göra jobbet? Och vem vill göra det när statusen för många yrken inom dessa kategorier är så låg?

Hela incitamentsstrukturen måste förändras – och den kommer att göra det. Det menar den brittiske journalisten och författaren David Goodhart, som i sin senaste bok belyser massuniversitetets konsekvenser och faran med att i alltför hög grad premiera kognitiva förmågor.

I FOKUS

I Fokus | Överutbildning

”Framtidens jobb är att ta hand om dementa”

I Väst har vi skapat en stor kognitiv klass genom massutbildning på universiteten, men det är hög tid att tänka om, menar den brittiske journalisten och författaren David Goodhart. Det...

I Fokus | Överutbildning

Högskolefiering sänker statusen för arbeten där folk gör nytta

David Goodharts teser i Head, Hand, Heart har bäring även på svenska förhållanden. Allt fler genomgår högskolelutbildning och det sker också en förskjutning inom yrken så att de akademiseras. Strävan...


ARTIKLAR

Essä

Dekoloniseringen av Sápmi och vetenskapen

De senaste 20 årens forskning om samers historia och livsvillkor har präglats av postkolonial teoribildning med fokus på ojämlika maktrelationer, trauman och rasifiering och har vuxit fram i nära samspel...

På plats

Ensam på Montecristo

På Plats/Sevärt Jenny Danielsson från konstpodden theartword.com och Calle Ljungström tipsar om konst och upplevelser i vår omvärld.   Isola Di Montecristo, Italien Måste alla efter ett år av pandemi...

Analys/Reportage

Avlyssning av hur förlag med fackboksutgivning ser på ljudböcker

Lyssnandet på ljudböcker ökar kraftigt, men lämpar sig formatet för facklitteratur? Är det skillnad på att läsa in facklitteratur jämfört med skönlitteratur? Respons har rekognoserat bland inläsare och förlag med...

Klassikern

Det våras för Rachel Carson

Rachel Carsons bok Tyst vår anses ha banat väg för den moderna miljörörelsen. Kopplingarna till vår tids folkliga mobilisering och gröna vändning finns förvisso där men är inte alldeles uppenbara....

Krönika

Klassmotsättningar handlar nu om vilken skola man gått i

Min far var metallarbetare och jag mötte under min uppväxt åtskilliga arbetare med intellektuella intressen och begåvning, många av dem politiskt engagerade på vänsterkanten, men inte alla. Det var lätt...


Recensioner

Konstarterna & medier
Fantastisk bildvärld som bottnade i realiteten
Frida Kahlo – En biografi (övers. Margareta Eklöf) Hayden Herrera
Naturvetenskap & teknik
Visar att tekniken inte är deterministisk genom att föra in kön i bilden
Att uppfinna världen – Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet Katrine Marçal
Historia
Typer skapar ordning, typ
Historiska typer Peter Josephson & Leif Runefelt (red.)
Historia
Fortfarande oklart varför Malin Matsdotter dömdes hårdast
Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter (övers. Ann-Christine Relander) Marko Lamberg
Historia
Excentriska snillen i tsarernas Ryssland
Immanuel Nobel & Söner – Svenska snillen i tsarernas Ryssland Bengt Jangfeldt
Filosofi & psykologi
Konsten att förhålla sig till icke-vetandets horisonter
Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet Jonna Bornemark
Filosofi & psykologi
Tjuvnypen fördelas olika mellan tänkarna
Från Platon till demokratins kris Sven-Eric Liedman
Historia
Begreppet vuxen har en snårig historia
Människans metamorfos – Ålder och den mognande kroppens politik, 1580–1850 Maja Bondestam
Historia
Fordonens utveckling påverkar synen på landskapet
Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne Henrik Ranby
Filosofi & psykologi
Ska läkare bota tillvarons allmänna jävlighet?
Hur vill du dö? – Om makten över livets slut P C Jersild
Historia
Dags att avförtrolla den svenska modellen?
Världens jämlikaste land? Erik Bengtsson
Filosofi & psykologi
Enastående uppslagsrik utforskning
Sexualitetens historia. Band IV – Köttets bekännelser (övers. Jim Jakobsson) Michel Foucault
Konstarterna & medier
En unik företeelse i svensk modehistoria
Augusta Lundin – Haute couture på svenska Lotta Lewenhaupt & Anna Bergman Jurell
Politik & samhälle
Ekonomisk liberalism samverkar med kulturell
Klasskriget i Frankrike – Den auktoritära demokratins ekonomiska rötter (övers. Johan Wollin) Romaric Godin
Politik & samhälle
De flesta av oss är kanske generellt medelmåttiga
Bredd – Därför lyckas generalister i en specialiserad värld (övers. Bitte Wallin) David Epstein
Politik & samhälle
Boten riskerar att bli värre än soten
Corona – Ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi Fredrik Charpentier Ljungqvist
Politik & samhälle
På spaning efter det klassamhälle som flytt
Klass i Sverige – Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet Daniel Suhonen, Göran Therborn & Jesper Weithz (red.)
Konstarterna & medier
Kompromisslöst mästerverk i otakt med tiden
A-huset – Brutalism på svenska Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson & Anna Nittve (red.)
Politik & samhälle
Osynligt inflytande är en del av Pekings övertydliga plan
Den dolda handen – Hur Kinas kommunistiska parti underminerar västliga demokratier och omformar världen Clive Hamilton och Mareike Ohlberg
Politik & samhälle
Vilken är egentligen skolans roll?
Perspektiv på skolans problem – Vad säger forskningen? Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt (red.)