Respons 5/2021

Demokratins kris

Demokratins kris behandlas i en mängd böcker i de senaste årens utgivning. Författarna ställer många tänkvärda diagnoser, men få riktigt övertygande kurer erbjuds. Det menar filosofiprofessorn Martin Gustafsson som framhåller att idén om demokratins egenvärde består i att den inte ser öppenhet och obestämdhet som en kaotisk ordningsstörare, utan som central för människors frihet, ansvar och värdighet. Demokratins problem är djupgående och kan inte lösas genom att försöka separera mellan fakta- och värderingsfrågor eller genom en vitalisering von oben. Det är vi själva som måste resa oss upp ur sängen.

Behandlade titlar

  • Olle Wästberg: Den hotade demokratin – Så kan den räddas i populismens tid (Ekerlids förlag)
  • Kjell Östberg: Folk i rörelse – Vår demokratis historia (Ordfront)
  • Steven Levitsky & Daniel Ziblatt: Så dör demokratier (Studentlitteratur, 2020)
  • Sofia Näsström: Demokrati – En liten bok om en stor sak (Historiska Media)
  • Åsa Wikforss & Mårten Wikforss: Därför demokrati – Om kunskapen och folkstyret (Fri Tanke)

I FOKUS

I Fokus | Demokratins kris

Demokratin är inte en patient som kan räddas av någon dunderkur

Demokratins kris behandlas i en mängd böcker i de senaste årens utgivning. Författarna ställer många tänkvärda diagnoser, men få riktigt övertygande kurer erbjuds. Det menar filosofiprofessorn Martin Gustafsson som framhåller...


ARTIKLAR

Krönika

Demokratin tycks rymma en konstant oro för att dess dagar är räknade

Ända sedan Perikles dagar har demokratin varit illa ute, skör och ifrågasatt. Barbarer har mobiliserat i horisonten. Om inte människorna har varit korrumperade så har deras ledare varit det. Det...

Essä

Har Nordeuropa en unik form av ensamhet?

Det finns en specifik form av ensamhet bland äldre människor, knuten till socialstaten i dess socialdemokratiska form. De sociala näten och relationerna till föräldrar och barn ersätts alltmer av fritt...

Analys/Reportage

Kontroll av smittspridning innebär alltid kontroll av människor

De begränsningar av människors autonomi som införts för att begränsa smittspridningen under coronapandemin saknar motstycke, i synnerhet i demokratier. Med hänvisning till att värna hälsan har man infört åtgärder som...

Debatt

Litteraturöversiktens öde att vara både för kort och för lång

I sin recension av Natur & Kulturs litteraturhistoria (Respons 4/2021) hävdar litteraturprofessorn Erik Bjerck Hagen att verket präglas av samma brister som utmärker en äldre form av litteraturhistorieskrivning. Åsa Arping,...

Debatt

Mer fantasy än fakta om Sveriges agerande under andra världskriget

Aron Flams anklagelse att det finns en tystnadskultur kring Sveriges agerande under andra världskriget bygger på att han ignorerar hela forskningsläget om ämnet. Boken Det här är en svensk tiger...

Utblick

Demokratin kan inte överleva om sanningen dränks i oväsen

Ett antal böcker belyser hur den amerikanska extremhögern har lärt sig av Putins metod att fabricera förvirring och översvämma offentligheten med nonsens till den grad att själva verklighetsuppfattningen för miljontals...

Klassikern

Vardagsspråket är inte förfelat, problemen ligger hos oss

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) såg filosofin som en verksamhet vars mål är klarhet i tänkandet. I det postumt utgivna verket Filosofiska undersökningar försöker han gestalta hur vi faktiskt använder våra ord....


Recensioner

Respons aktuell
Tron på ordets kraft är intakt även hos den moderna människan
Absolut text – Om att läsa världen Torbjörn Elensky
Respons aktuell
Inga diagnoser kan förklara jagets gåta
Autisterna – Om kvinnor på spektrat Clara Törnvall
Filosofi & psykologi
Första kvinnan som kallade sig författare?
Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst Anders Bergman
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
Historia
En brottning med nationalismen
Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek Göran Rosenberg
Politik & samhälle
Skjuter bredvid målet om lagliga vapens roll vid skjutningar
Vapensmederna – Männen som beväpnar Sveriges kriminella Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle
Historia
Innan kostymen blev Kominterns tvångströja
Lenins kostym – De svenska socialisterna och ryska revolutionen Per Leander
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Frigjorda tider – När porren blev kultur och kulturen blev porr Martin Kristenson, Anna-Lena Lodenius & Fredrik af Trampe
Politik & samhälle
Vilket är värdet av att intellektuellt gå på grund?
Värdet av värdegrunder Mats Alvesson, Andreas Jansson & Martin Blom
Historia
Kulturell blomstring skapade sin egen motkraft
Weimartyskland – Löfte och tragedi Eric D. Weitz (övers. Claes-Göran Jönsson)
Filosofi & psykologi
Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön
Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)
Historia
Mångfasetterat men entonigt om svensk-judisk historia
Judarnas historia i Sverige Carl Henrik Carlsson
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Såra tukt och sedlighet – Hundra år av pornografi i Sverige Mariah Larsson, Klara Arnberg, Tommy Gustafsson & Elisabet Björklund
Politik & samhälle
Såg mer till samhällets väl än till missbrukarens
Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken Björn Johnson
Utbildning
Välfärdsstatens kris öppnade för en offensiv legitimering av humaniora
Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980 Hampus Östh Gustafsson
Konstarterna & medier
Pionjärstudie om filmgenre som sällan betraktas som värdefull
Film i stadens tjänst – Göteborg 1938–2015 Erik Florin Persson
Politik & samhälle
I stället för pluralism kan vi få balkanisering
Det är identitetspolitikens fel! – Makt, mobilisering och mångfald Ulf Bjereld & Marie Demker
Konstarterna & medier
Panorering över det svenska filmmanusets historia
Det svenska filmmanusets historia Johanna Forsman & Kjell Sundstedt
Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech