Respons 4-5/2022

I detta dubbelnummer, som blir Respons sista, får vi genomlysningar av konstscenen, kultursidorna, bostadspolitiken, arbetsmarknaden, diplomatin och utrikespolitiken. Franz Boas och Margaret Mead hamnar intill Kung Arthur, Voltaire och mordet på Olof Palme. Klimatfrågan behandlas ur filosofiska och filmvetenskapliga perspektiv, en lång essä diskuterar ljudbokens konsekvenser för litteraturen och läsandet. Man kan tycka att det spretar, men i en tid av åsiktskorridorer, chattforum, trygga rum och tydligt avgränsade Facebook-flöden är just detta slags tvärvetenskapliga fyrverkeri viktigare än någonsin.

I FOKUS

I Fokus | Respons 2012–2022

Diplomatmemoarer från alliansfrihetens dagar väcker frågor om framtiden

Diplomatihistoriens ställning på svenska universitet är svag och därför är diplomatiska aktörers memoarer en viktig ingång till ämnet. Historikern Aryo Makko har gått igenom de senaste årens utgivning på området...


ARTIKLAR

Debatt

Kultursidorna saknar förmågan att ta oss ur våra åsiktsbubblor

Kultursidorna har blivit alltmer ledarredaktionslika. Men i en värld av tydligt definierade åsiktskluster är deras historiska förmåga till problematisering och fördjupning viktigare än någonsin. Det menar Pelle Andersson i en...

Krönika

Detta blir Respons sista krönika

Vi har alltid haft låga stränder, för att travestera Tomas Tranströmer. När Respons startade 2012 var ambitionen att vi efterhand skulle kunna bära våra egna kostnader genom betalande prenumeranter, en...

Krönika

Europas förlorade dragningskraft

Det europeiska perspektivet lockar inte längre humanister. Respons tidigare redaktör Johannes Heuman känner ett visst vemod över denna utveckling. Rysslands krig i Ukraina har väckt frågor om vad Europa står...

På plats

Svårt att avgöra varför andelen högutbildade administratörer växer på universiteten

I en rapport visar Anders Kärnä att andelen högutbildade administratörer vid våra högre lärosäten har blivit fler utan att forskarnas administrativa börda har minskat nämnvärt. Kan detta bero på att...

Essä

Affekterade röster i ljudboksdebatten

I en alltmer infekterad debatt om ljudboken som litterärt medium blir de ofta sammanblandade argumenten svåra att hålla isär. Jonas Ingvarsson ger sig på att bringa reda i debattens många...

Essä

Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder

Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta en planetär verklighet bortom det mänskliga. I denna essä om ekokritisk film reflekterar Anna Sofia Rossholm över hur olika...

Klassikern

Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion

Det är svårt att nagla fast den franske författaren och filosofen Georges Bataille (1897–1962) och hans skrivande vid en viss position. Hans arbeten om materialism, slöseri, onytta och det heterogena...

Essä

En annorlunda kung Arthur än den som vi är vana att möta

I de översatta verken i volymen Walesiska sagor och dikter om Arthur tecknas en värld präglad av oreflekterad råhet. De höviska inslagen uppfattas mest som något som man måste riva...

Utblick

De otåliga läsarna har vunnit kampen mot den långa texten

Det påpekas ofta att användningen av sociala medieplattformar påverkat både vår förmåga och villighet att interagera med längre och mer nyanserad information. Hur formar de nya förutsättningarna för det digitala...

Essä

Ljudboken kan ge upphov till nya former av litteratur

Ljudboksformatet utgör en utmaning i både positiv och negativ bemärkelse, men dess möjligheter har hittills inte tillvaratagits av förlagen, som läser och lyssnar slarvigt och låter adaptionerna präglas av bekvämlighet...


Recensioner

Konstarterna & medier
Underhållande men förbryllande om Pontus Hulténs gärning
Pontus Hultén – Den moderna konstens anförare. En biografi Claes Britton
Konstarterna & medier
Storverk om två centrala svenska författarskap
Parallella liv – Om Sven Delblancs och P. O. Enquists författarskap Lars Lönnroth
Politik & samhälle
Högaktuellt men substanslöst om grindsamhällen
Grindstaden – Från portvakter till Gated communities Kolbjörn Guwallius
Konstarterna & medier
Levandegör ett mänskligt öde från det förflutna
Diktarhjärtat – Lotten von Kræmers litteraturliv Anna Williams
Historia
Ymnighetshorn som man bör dricka ur med måtta
Natur & Kulturs globalhistoria 1 & 2 Klas-Göran Karlsson (red.)
Filosofi & psykologi
En Voltaire värdig vår tid
Krossa den skändliga! – En biografi om Voltaire Stellan Ottosson
Politik & samhälle
Islamismen påverkad av idéer från Europa
The Antisemitic Origins of Islamist Violence – A Study of the Muslim Brotherhood and the Islamic State Evin Ismail
Politik & samhälle
Vi måste tala om individens ansvar i klimatomställningen
Ditt ansvar för klimatet – En moralfilosofisk essä Anders Hansson
Historia
Rika personporträtt som nyanserar bilden av muslimer
”De kommer att vara annorlunda svenskar” – Berättelsen om Sveriges första muslimer Simon Sorgenfrei
Historia
Den ”dolda” historien är inte dold
Skokloster – Ett slotts dolda historia Petter Inedahl
Politik & samhälle
Vild spekulation kontra stram saklighet
Statsministermordet / Koryféerna – En konspirationsroman
Filosofi & psykologi
Antropologin är död – länge leve antropologin!
Den övre luftens gudar – Hur en grupp nytänkande antropologer förändrade vår syn på ras och kön Charles King (övers. Henrik Gundenäs)
Historia
Svårigheten att kartlägga det som vill dölja sig
Hemligast av alla – C-byrån. Berättelsen om Sveriges hemliga underrättelse under andra världskriget Gellert Hardi-Kovacs
Historia
Ett fylligt kalendarium men ingen karaktäristik
Det dramatiska 1980-talet – Decenniet som förändrade världen Olle Larsson
Filosofi & psykologi
Vänstern har bidragit till populismens frammarsch
Kritik av underdog-metafysiken Johan Söderberg
Historia
Praktverk med otydligt syfte
Björnståhls resa – Europa och Konstantinopel 1767–1779 Carla Killander Cariboni, Catharina Raudvere, Vassilios Sabatakakis & Johan Stenström
Filosofi & psykologi
Billigt vin i dyra läglar smakar utmärkt
Hoppets anatomi – Om förväntanseffekter och placebo Karin Jensen
Konstarterna & medier
Vreden var motorn i Ekelöfs engagemang
”Jag har torkat nog många golv” – En biografi om Maja Ekelöf Nina van den Brink
Politik & samhälle
Vad vilja den radikala konservatismen?
Radikaliserad konservatism Natascha Strobl (övers. Hillevi Jonsson)
Politik & samhälle
Ideologi och intresse bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen
Spelet om Arbetsförmedlingen – Sanningen om raseringen av Sveriges mest kritiserade myndighet Johan Berg
Politik & samhälle
Oviljan att tala om nationen har bidragit till ojämlikheten
Nationalstaten – En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid Björn Östbring
Politik & samhälle
Hur ska staten hantera religiös mångfald?
A Risk or a Resource? – A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952–2019 Linnea Lundgren