Tidskrift för recension och diskussion av facklitteratur

Med sex nummer om året recenserar Respons all viktig facklitteratur som skrivs på svenska eller blir översatt.

Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen.

Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. Respons vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, samt till alla som är verksamma inom utbildning generellt och till den intresserade allmänheten.


Redaktion

Urban Lundberg

Chefredaktör och ansvarig utgivare
urban.lundberg@tidskriftenrespons.se

Jenni Sandström

Redaktionschef
jenni.sandstrom@tidskriftenrespons.se

Kay Glans

Senior editor och styrelseordförande
kay.glans@tidskriftenrespons.se


Redaktionsråd

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
Jenni Hjohlman, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv, akademisekreterare och publikationsansvarig vid Kungl. Vitterhetsakademien
Anders Högberg professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet
Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola
Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik med inriktning mot systematisk teologi och mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm
Johan Östling, professor i historia vid Lunds universitet

Våra finansiärer

Några av våra skribenter

Respons vinnlägger sig om att hitta de sakkunnigaste recensenterna inom de områden som tidskriften bevakar. Här får de utrymme att utveckla sina redogörelser och synpunkter.

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han medverkar regelbundet i svensk debatt i politik- och forskningsfrågor i... Läs alla texter

Johan Östling

Johan Östling är historiker, Wallenberg Academy Fellow och föreståndare för det nyinrättade Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet. I Respons... Läs alla texter

Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han har skrivit ett stort antal böcker, artiklar och texter om... Läs alla texter

Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Helena Granström

Helena Granström är författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik, aktuell med romanen Königsberg (Kaunitz-Olsson). Läs alla texter

Johannes Heuman

Johannes Heuman är docent i historia, lektor vid högskolan i Jönköping och tidigare redaktör på Respons. Läs alla texter

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för... Läs alla texter