Föregående

nummer

Tisdag 26 september 2017
OM RESPONS

Tidskrift för recension
och diskussion av facklitteratur

Med sex nr om året recenserar den all viktig facklitteratur som skrivs på svenska eller blir översatt

Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Tidningen Filter har visat att man kan fånga upp det behov av reportage som dagstidningarna inte längre tillfredsställer. Respons avser att göra något liknande när det gäller recensionsverksamheten och fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning.

Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. Respons vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt.

Respons är både tillförlitlig och aktuell. Vi recenserar böcker när de kommer ut, inte långt senare som oftast är fallet med tidskrifter, och vi väljer de mest sakkunniga recensenterna. Tidskriften är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som behöver orientera sig i bokutgivningen.

Tidskriften Respons vänder sig till alla som är intresserade av facklitteratur.

  • Respons har de sakkunnigaste recensenterna i sitt nätverk. Respons recenserar böckerna när de kommer ut så att Du kan följa med i debatten.
  • Respons vill sätta övertygelser på spel och uppmuntrar debatt kring böcker.
  • Om Du är akademiker är det i Respons som du håller dig à jour och får inblick i vad andra ämnen sysslar med.
  • Om Du är lärare på olika nivåer är det i Respons som Du håller Dig uppdaterad när det gäller diskussionen inom Ditt eller Dina ämnen.
  • Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare belysning av den svenska fackboksutgivningen.
  • Om Du vill förstå vad det är som händer i samhället och få ett historiskt perspektiv är Respons tidskriften för Dig. Det är i facklitteraturen och i diskussionen kring den som den intressantaste debatten förs.

Capture
Chefredaktör Kay Glans. (Foto Sara McKey)


 

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet