Tidskrift för recension och diskussion av facklitteratur

Med sex nummer om året recenserar Respons all viktig facklitteratur som skrivs på svenska eller blir översatt.

Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen.

Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man behöver, och ersätter läsningen av boken. Respons vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, samt till alla som är verksamma inom utbildning generellt och till den intresserade allmänheten.


Redaktion

På kontoret vid Medborgarplatsen i Stockholm sitter Respons redaktion.

Kay Glans

Chefredaktör och VD
kay.glans@tidskriftenrespons.se

Jenni Sandström

Redaktionssekreterare
jenni.sandstrom@tidskriftenrespons.se

Johannes Heuman

Redaktör
johannes.heuman@tidskriftenrespons.se


Redaktionsråd

Jenny Björkman, fil. dr i historia och kommunikationsansvarig vid Riksbankens Jubileumsfond
Carin Franzén, professor och föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa, Linköping
Jenni Hjohlman, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv och ansvarig för publikationer på Kungl. Vitterhetsakademien
Anders Högberg professor vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap, Göteborg
Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörn
Claes Sandgren, professor i civilrätt, Stockholm
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköping
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik med inriktning mot systematisk teologi och mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan i Stockholm

Våra finansiärer

Några av våra skribenter

Respons vinnlägger sig om att hitta de sakkunnigaste recensenterna inom de områden som tidskriften bevakar. Här får de också, till skillnad från skribenter i dagspressen, utrymme att utveckla sina redogörelser och synpunkter.

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han medverkar regelbundet i svensk debatt i politik- och forskningsfrågor i... Läs alla texter

Johan Östling

Johan Östling är docent i historia vid Lunds universitet och forskar om kunskap, politik och kultur i det moderna Europa.... Läs alla texter

Patricia Lorenzoni

Patricia Lorenzoni är idéhistoriker verksam vid Linköpings universitet, fristående skribent och kritiker. Hon intresserar sig för ämnen som politisk teori,... Läs alla texter

Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Han har skrivit ett stort antal böcker, artiklar och texter om... Läs alla texter

Gabriella Håkansson

Gabriella Håkansson (1968) är författare, essäist och litteraturkritiker med bakgrund på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I dag är hon... Läs alla texter

Marie Cronqvist

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Hon forskar om 1900-talets kultur-... Läs alla texter

Anders Högberg

Anders Högberg är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är bred, från människans tidiga kognitiva evolution för miljoner år... Läs alla texter

Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Forsell har främst forskat och skrivit om modernhistoriska ämnen relaterade till... Läs alla texter

Bo Eriksson

Bo Eriksson forskar i historia vid Stockholms universitet och är redaktör för Historisk tidskrift. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker,... Läs alla texter

Johan Stenfeldt

Johan Stenfeldt är fil.dr i historia vid Lunds Universitet. Han disputerade 2013 på avhandlingen Dystopiernas seger om de totalitära erfarenheternas... Läs alla texter