Föregående

nummer

Onsdag 18 januari 2017
PRENUMERERA

Prenumerera på tidskriften Respons!
Årsprenumeration 448 kr, eller prova tre nr för 248 kr.

(Tidskriften skickas ut med inbetalningskort till nya prenumeranter. Ange kampanjkod i formuläret nedan för att ta del av specialerbjudanden.)FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet