Föregående

nummer

Onsdag 18 oktober 2017
PRENUMERERA

Prenumerera på tidskriften Respons!
Årsprenumeration 448 kr, eller prova tre nr för 248 kr.

Skicka din beställning till: info[at]tidskriftenrespons.se med information om vilken prenumeration du vill teckna, om du vill att prenumerationen börjar med nuvarande eller nästa nummer, samt adress och telefonnummer.

 

Vill du köpa lösnummer?
Skicka ett mail med din beställning till: info[at]tidskriftenrespons.se

 

Prenumerera digitalt på tidskriften Respons!
Årsprenumeration 249 kr, eller köp lösnummer för 50 kr styck via vår app som går att ladda ner till din mobil eller läsplatta. För att prenumerera och köpa lösnummer direkt i webbläsaren klicka här.

 

 

Respons app

 

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet