Föregående

nummer

Lördag 10 december 2016
PRENUMERERA

Prenumerera på tidskriften Respons!
Årsprenumeration 398 kr, eller prova tre nr för 209 kr.

(Tidskriften skickas ut med inbetalningskort till nya prenumeranter. Ange kampanjkod i formuläret nedan för att ta del av specialerbjudanden.)FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet