Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Filosofi & psykologi
En debatt som speglar våra dagars frågor
Positivismstrider Carl-Göran Heidegren
Filosofi & psykologi
Att gå är nödvändigt för att ta plats i rummet
Wanderlust – Att gå till fots Rebecca Solnit
Filosofi & psykologi
Svårigheten att vara både filosof och offentlig intellektuell
Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell Johan Strang & Thomas Wallgren (red.)
Filosofi & psykologi
Berättelser om det som förblir ouppklarat
Kibela – hör jag ännu din röst Per Brandström
Filosofi & psykologi
Maktkampen om känslorna på 70-talet
Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Ingrid Rydberg & Yulia Gradskova
Filosofi & psykologi
Alternativa fakta om religion
Varför finns religion? David Thurfjell (red.)
Filosofi & psykologi
Religionens betydelse för de klassiska ideologierna
Revolution and Revelation – Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker Anton Jansson
Filosofi & psykologi
Mellan det moderna och radikala
Islam och toleransens framtid – En dialog Sam Harris & Maajid Nawaz