Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid Max Tegmark
Filosofi & psykologi
Trampar vatten
Ta ställning för ett meningsfullt liv Svend Brinkmann
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Superintelligens – Vägar, faror, strategier Nick Bostrom
Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Filosofi & psykologi
En debatt som speglar våra dagars frågor
Positivismstrider Carl-Göran Heidegren
Filosofi & psykologi
Svårigheten att vara både filosof och offentlig intellektuell
Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell Johan Strang & Thomas Wallgren (red.)
Filosofi & psykologi
Berättelser om det som förblir ouppklarat
Kibela – hör jag ännu din röst Per Brandström