Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
De som inte passade in i folkhemmet
De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige Annika Berg
Filosofi & psykologi
Urvattnad teknikoptimism
Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar Martin Rees (övers. Linn Åslund)
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Filosofi & psykologi
Ingen brist på uppmärksamhet på ekonomiska motiv till överdiagnostisering
Störning – ADHD, pillren och det stressade samhället Katarina Bjärvall
Filosofi & psykologi
Vill ge fler svar än vad som är möjligt att ge
Smuts, skam, status – Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken Thomas Kazen
Filosofi & psykologi
Vi lever i en kraftmätning mellan planet och människa
Den trotsiga jorden – Människans öde i antropocen Clive Hamilton
Filosofi & psykologi
Nyanserat och sakligt om islam i Sverige
Islam i Sverige – De första 1300 åren Simon Sorgenfrei
Filosofi & psykologi
Avmystifierar AI men tar för lätt på riskerna
AIQ – Hur artificiell intelligens fungerar Nick Polson & James Scott (övers. Joel Nordqvist)
Filosofi & psykologi
Tar ställning mot islamistisk aktivism
I Guds namn – Om våld och politik inom Islam Eli Göndör