Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
Öppnar för en sekulär andlighet
Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness Hans Ruin
Filosofi & psykologi
Jagets väg till vishet – för dagens medelklass
Livsutvecklingens psykologi Kristina Elfhag
Filosofi & psykologi
Vardaglig religiositet i dess mångfald
Levd religion – Det heliga i vardagen Daniel Enstedt & Katarina Plank (red.)
Filosofi & psykologi
Klassiker som kan tjäna som avstamp för dagens centrala samhällsdebatter
Teori om de moraliska känslorna Adam Smith (övers. Jim Jakobsson)
Filosofi & psykologi
Hur sekulärt är Sverige egentligen?
Som om Gud fanns – Det sekulära samhällets religiösa rötter Dan Korn
Filosofi & psykologi
De som inte passade in i folkhemmet
De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige Annika Berg
Filosofi & psykologi
Urvattnad teknikoptimism
Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar Martin Rees (övers. Linn Åslund)
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Filosofi & psykologi
Ingen brist på uppmärksamhet på ekonomiska motiv till överdiagnostisering
Störning – ADHD, pillren och det stressade samhället Katarina Bjärvall
Filosofi & psykologi
Vill ge fler svar än vad som är möjligt att ge
Smuts, skam, status – Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken Thomas Kazen
Filosofi & psykologi
Vi lever i en kraftmätning mellan planet och människa
Den trotsiga jorden – Människans öde i antropocen Clive Hamilton
Filosofi & psykologi
Nyanserat och sakligt om islam i Sverige
Islam i Sverige – De första 1300 åren Simon Sorgenfrei
Filosofi & psykologi
Avmystifierar AI men tar för lätt på riskerna
AIQ – Hur artificiell intelligens fungerar Nick Polson & James Scott (övers. Joel Nordqvist)
Filosofi & psykologi
Tar ställning mot islamistisk aktivism
I Guds namn – Om våld och politik inom Islam Eli Göndör
Filosofi & psykologi
Idéer som länge varit i marginalen börjar röra sig mot centrum
Folk och identitet – Identitarismen och dess källor Göran Dahl
Filosofi & psykologi
Offentlig godhet för att vinna stilpoäng
Det cyniska tillståndet Sven Anders Johansson
Filosofi & psykologi
En labyrint av frågor utan svar
Övervakad – Människor, maskiner & Gud Susanne Wigorts Yngvesson
Filosofi & psykologi
En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
Filosofi & psykologi
Tyranner och lydiga undersåtar
Avhandling om frivillig underkastelse eller Mot envälde Étienne de La Boétie
Filosofi & psykologi
Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
Filosofi & psykologi
Existentialister vilkas liv ter sig mer intressanta än deras idéer
Existentialisterna – En historia om frihet, varat och aprikoscocktails Sarah Bakewell
Filosofi & psykologi
Filosofin sedd som en kamp om makt och pengar
Sverige och filosoferna – Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg & Klas Gustavsson
Filosofi & psykologi
Risk för Tendentiöst urval och romantiserande läsningar
Visdomens hus – Muslimska idévärldar 600–2000 Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi
Filosofi & psykologi
Memen att teknisk utveckling liknar evolutionen är på väg att dö ut
Från bakterier till Bach och tillbaka – Medvetandets evolution Daniel Dennett
Filosofi & psykologi
Nya allianser i religionsdebatten
Sekularism, populism, xenofobi – En essä om religionsdebatten Mattias Martinson
Filosofi & psykologi
Allt du skulle vilja veta om grekernas syn på sexualitet
Grekisk Eros – Kärlek och sexualitet i det antika Grekland Eva-Carin Gerö
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid Max Tegmark
Filosofi & psykologi
Trampar vatten
Ta ställning för ett meningsfullt liv Svend Brinkmann
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Superintelligens – Vägar, faror, strategier Nick Bostrom