Historia

Historia
Djuren i historien kommer upp till ytan
Vattenvarelser – En kulturhistoria Jakob Christensson
Historia
Ge bistånd till länder utan fungerande institutioner är som att köra tåg utan räls
En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975 Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén
Historia
Perspektiv som förvränger och förvillar
Tyrannens tid – Om Sverige under Karl XII Magnus Västerbro
Historia
Mångfasetterat men entonigt om svensk-judisk historia
Judarnas historia i Sverige Carl Henrik Carlsson
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Såra tukt och sedlighet – Hundra år av pornografi i Sverige Mariah Larsson, Klara Arnberg, Tommy Gustafsson & Elisabet Björklund
Historia
Kulturell blomstring skapade sin egen motkraft
Weimartyskland – Löfte och tragedi Eric D. Weitz (övers. Claes-Göran Jönsson)
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Frigjorda tider – När porren blev kultur och kulturen blev porr Martin Kristenson, Anna-Lena Lodenius & Fredrik af Trampe
Historia
Innan kostymen blev Kominterns tvångströja
Lenins kostym – De svenska socialisterna och ryska revolutionen Per Leander
Historia
En brottning med nationalismen
Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek Göran Rosenberg
Historia
Rik empiri men analysen stannar på halva vägen
Den gröna vändningen – En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden David Larsson Heidenblad
Historia
Avfärdar myten att 68:orna gått från vänster till höger
Den politiska generationen – Kontinuitet och förändring 1968–2018 Sven-Axel Månsson & Svante Lundberg
Historia
När statens viltförvaltning mötte den norrländska lokalbefolkningen
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900-tal Kjell Danell
Historia
Inget nytt om Sverige under andra världskriget
Landet utanför – Sverige och kriget 1940–1942 Henrik Berggren
Historia
Varför blev kunskapen om Förintelsen inte offentlig?
Främlingar på tåg – Sverige och förintelsen Klas Åmark
Historia
Har alltför mycket att säga om nazismen
Nazismens idévärld Carl Müller Frøland (övers. Lars Ahlström)
Historia
Boomers under historieämnets boom
Forskarliv – Självporträtt av samtida svenska historiker Ann-Katrin Hatje & Gunnar Artéus (red.)
Historia
Dags att avförtrolla den svenska modellen?
Världens jämlikaste land? Erik Bengtsson
Historia
Fordonens utveckling påverkar synen på landskapet
Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne Henrik Ranby
Historia
Begreppet vuxen har en snårig historia
Människans metamorfos – Ålder och den mognande kroppens politik, 1580–1850 Maja Bondestam
Historia
Excentriska snillen i tsarernas Ryssland
Immanuel Nobel & Söner – Svenska snillen i tsarernas Ryssland Bengt Jangfeldt
Historia
Fortfarande oklart varför Malin Matsdotter dömdes hårdast
Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter (övers. Ann-Christine Relander) Marko Lamberg
Historia
Typer skapar ordning, typ
Historiska typer Peter Josephson & Leif Runefelt (red.)
Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla
Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Historia
Polsk militär skeptisk till Sverige som allierad
Med polska ögon – Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939 Piotr Wawrzeniuk
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann