Historia

Historia
Hilberg formade vår förståelse av Förintelsen
”I wanted to know how this deed was done” – Raul Hilberg, the Holocaust, and History Olof Bortz
Historia
Företrädde både liberalism och aristokratiska värderingar
Den aristokratiske rebellen – Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet Bo Hammarlund
Historia
Ensamflygaren som blev en utstött förrädare
Historien om Charles A. Lindbergh – Från Jesus till Judas Lennart Pehrson
Historia
Världens största folk utan en egen stat
Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia Ingmar Karlsson
Historia
Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter
Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau Matz Krantz
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann Marie-Louise Flemberg
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Furste av Norden – Kristian Tyrann Erik Petersson
Historia
I vendelkrigarnas gravkammare
Krigarna från Valsgärde – Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid Kent Andersson
Historia
Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst
Vänsterdocenten Torbjörn Tännsjö
Historia
När vänstern övergav tron på utvecklingen och förnuftet
Efter revolutionen – Vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968 Lennart Berntson & Svante Nordin