Historia

Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla
Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Historia
Polsk militär skeptisk till Sverige som allierad
Med polska ögon – Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939 Piotr Wawrzeniuk
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Historia
Nya perspektiv på det svenska kommunistpartiets historia
Naftasyndikat – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Fredrik Malm
Historia
Bestickande men långtifrån invändningsfri hypotes
Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion Wilhelm Agrell
Historia
Övergångar som visar inre kontinuitet
Renegater – Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism Johan Stenfeldt
Historia
Syn på kvinnlig sexualitet spelade en central roll
Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska häxprocesserna Åsa Bergenheim
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Världens yttersta platser – Judiska spår Peter Handberg
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Resa i Polen Alfred Döblin (övers. Peter Handberg)
Historia
Dagligt liv i antisemitismens och förintelsens skugga
Dagbok 1935–1944 Mihail Sebastian (övers. Inger Johansson)
Historia
Spänning på bekostnad av historia
Flykten genom Berlin – Svenskarna i Stasis arkiv Karin Westin Tikkanen
Historia
Nazityskland ville påverka Sverige genom kulturen
Krossade illusioner – fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–45 Birgitta Almgren
Historia
Väldokumenterad och gripande skildring av hungersnöden i Ukraina
Röd hungersnöd – Stalins krig mot Ukraina Anne Applebaum (övers. Manne Svensson)
Historia
Nakna spår av liv som aldrig bett om att bli skildrade
Smaken av arkivet Arlette Farge (övers. Tommy Andersson)
Historia
Vilse i sin egen beläsenhet
Snöns historia Mats Ekdahl
Historia
Umgänge mellan klasser på överklassens villkor
Tisdagar med Tolfterna – Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm Lisbeth Håkansson Petré
Historia
Rasforskning – vetenskapens tragedi
Skallmätaren. Gustaf Retzius – Hyllad och hatad Nils Uddenberg
Historia
Man behövde inte sälja sex för att stämplas som hora
Mamsell Bohmans fall – Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm Rebecka Lennartsson