Historia

Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Historia
Nya perspektiv på det svenska kommunistpartiets historia
Naftasyndikat – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Fredrik Malm
Historia
Bestickande men långtifrån invändningsfri hypotes
Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion Wilhelm Agrell
Historia
Övergångar som visar inre kontinuitet
Renegater – Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism Johan Stenfeldt
Historia
Syn på kvinnlig sexualitet spelade en central roll
Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska häxprocesserna Åsa Bergenheim
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Världens yttersta platser – Judiska spår Peter Handberg
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Resa i Polen Alfred Döblin (övers. Peter Handberg)
Historia
Dagligt liv i antisemitismens och förintelsens skugga
Dagbok 1935–1944 Mihail Sebastian (övers. Inger Johansson)
Historia
Spänning på bekostnad av historia
Flykten genom Berlin – Svenskarna i Stasis arkiv Karin Westin Tikkanen
Historia
Nazityskland ville påverka Sverige genom kulturen
Krossade illusioner – fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–45 Birgitta Almgren
Historia
Väldokumenterad och gripande skildring av hungersnöden i Ukraina
Röd hungersnöd – Stalins krig mot Ukraina Anne Applebaum (övers. Manne Svensson)
Historia
Nakna spår av liv som aldrig bett om att bli skildrade
Smaken av arkivet Arlette Farge (övers. Tommy Andersson)
Historia
Vilse i sin egen beläsenhet
Snöns historia Mats Ekdahl
Historia
Umgänge mellan klasser på överklassens villkor
Tisdagar med Tolfterna – Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm Lisbeth Håkansson Petré
Historia
Rasforskning – vetenskapens tragedi
Skallmätaren. Gustaf Retzius – Hyllad och hatad Nils Uddenberg
Historia
Man behövde inte sälja sex för att stämplas som hora
Mamsell Bohmans fall – Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm Rebecka Lennartsson
Historia
Sovjet tilläts ta kontroll över krigsfångar i Sverige
Min far var rysk soldat – De sovjetiska flyktingarna i Sverige Elisabeth Hedborg
Historia
Blodigt om en skärningspunkt i kirurgins utveckling
Konsten att skära i kroppar – Joseph Lister & den moderna kirurgins födelse Lindsey Fitzharris (övers. Martin Kaunitz)
Historia
Om Sveriges förflutna moderniseringsprojekt och behovet av ett nytt projekt i dag
Sveriges moderna historia – Fem politiska projekt 1809–2019 Svante Nordin
Historia
Tankebok med kulturarv som prisma
Trådarna i väven – På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige Maja Hagerman
Historia
Kvinnor förklarade krig mot korsetten
Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet Henric Bagerius
Historia
Breddar berättelsen om en epokgörande tid
Erövringen av Amerika – Spanien och Nya världen 1492–1600 Inger Enkvist & Vicente Ribes-Iborra
Historia
Tidigmoderna Sverige var bidragsberoende
Mercenary Swedes – French subsidies to Sweden 1631–1796 Svante Norrhem
Historia
Officersbostäder föregångare till funktionalismen
Så bodde officerarna – Tidlösa typhus Martin Giertz
Historia
Slumpen spelade en viktig roll när Sverige räddades från katastrof
Sverige vid avgrunden 1808–1814 Dag Sebastian Ahlander
Historia
Krigsdieten var både dödlig och hälsosam
Mat – En krigisk historia Folke Schimanski
Historia
Krigets närvaro i romaner som skrevs efter att det var slut
Krigets sorgebarn – Om 1920-talets europeiska idéromaner Åke Lundqvist
Historia
Konturerna av en ny världsordning
Vägen till ofrihet – Ryssland, Europa och USA Timothy Snyder (övers. Margareta Eklöf)
Historia
Alla smittvägar bar till Rom
Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång (The Fate of Rome – Climate, Disease, and the End of an Empire) Kyle Harper (övers. Henrik Gundenäs)
Historia
Motståndsrörelsen var ovillig att hjälpa judar
Hva visste hjemmefronten? – Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet Marte Michelet
Historia
Utställningar som gränsöverskridande medium
I världsutställningarnas tid – Kungahus, näringsliv & medier Anders Houltz (red.)