Historia

Historia
Publikmagnet som inte gick i någons ledband
Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg Gunnela Björk
Historia
Vi minns hur vi använde medier men inte deras innehåll
Jag minns – Svenska folket berättar om sitt 1900-tal Madelaine Levy & Peter Englund (red.)
Historia
Diplomaten som blev en fotnot
Vår man i London – Björn Prytz som svenskt sändebud under andra världskriget Martin Fritz
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Man ur huse – Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid Mats Hallenberg & Johan Holm
Historia
Underrättelsetjänst bortom politisk insyn
Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992 Wilhelm Agrell
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Svenskhetens tidigmoderna gränser – Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 Jens Lerbom
Historia
Demokrati inte en given utgång 1918
1918 – Året då Sverige blev Sverige Per T. Ohlsson
Historia
Svårt att veta när fiktionen börjar
Vad hände med barnen? – Hur de minsta blev en handelsvara Eva F. Dahlgren
Historia
Porslinet som symbol för makten
Den vita vägen – En berättelse om porslinets historia och själ Edmund de Waal
Historia
pulsådern genom Asien och Europa
Sidenvägarna – En ny världshistoria Peter Frankopan