Konstarterna & medier

Konstarterna & medier
Kontorsråttan i litterär belysning
Tjänstemannen i skönlitteraturen – Bilder av goda och mindre goda byråkrater Anders Björnsson & Björn Rombach (red.)
Konstarterna & medier
Undersökning av essägenren i essäistisk anda
Att slå dank med virtuositet – Reträtten, sysslolösheten och essän Emma Eldelin
Konstarterna & medier
Återskapa redaktionen i den digitala offentligheten
Framtidens kritik – Två essäer Axel Andersson & Alexander Svedberg
Konstarterna & medier
Henry James reducerad till kulturpolitisk partsinlaga
Europas skugga – Om Henry James och frihetens väsen Johan Lundberg
Konstarterna & medier
Kanonbra ciceron till litteraturhistorien
Tidens guld – Essayer om kanon, liv, poesi Anders Cullhed
Konstarterna & medier
Revolutionsromantisk historieskrivning om musikens roll
1968 – Revolutionens rytmer. En berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen Håkan Thörn
Konstarterna & medier
Förläggare med känsla för tidsandan
Cavefors – Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982 Ragni Svensson
Konstarterna & medier
Restauratör av traditionella former
Svenska tonsättare – Daniel Börtz Sara Norling
Konstarterna & medier
Pionjär med ryggen mot framtiden
Mästerregissören – När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige Tiina Rosenberg
Konstarterna & medier
Läsbart om Avantgardistisk oläsbarhet
Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avantgarde Johan Gardfors