Konstarterna & medier

Konstarterna & medier
Läsbart om Avantgardistisk oläsbarhet
Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avantgarde Johan Gardfors
Konstarterna & medier
Populärkultur avslöjar dolda friktionsytor
Till arbetet! – Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65 Birgitta Theander
Konstarterna & medier
Grundforskning som blir till en mångstämmig roman
Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt Ben Hellman
Konstarterna & medier
Populärkultur avslöjar dolda friktionsytor
Hembiträdet och spelfilmen – Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal Ulrika Holgersson
Konstarterna & medier
Ett medeltida samtal om hjälteideal och manlighet
Bland ormar och drakar – Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane Agneta Ney
Konstarterna & medier
Brottstycken ur någonting större
Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt Lena Kåreland
Konstarterna & medier
Kritiska Perspektiv på digital humaniora
Digital humaniora – humaniora i en digital tid Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)
Konstarterna & medier
Nyfikenhet på Lena Nyman blottlägger tidsandan
Nyfikna – Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid Klas Gustafson
Konstarterna & medier
I fotspåren på Schuberts Vinterresa
Schuberts Winterreise – En passionshistoria Ian Bostridge
Konstarterna & medier
Liv och dikt fogas samman som ler och långhalm
Lusten och ensamheten – En biografi över Hjalmar Söderberg Jesper Högström