Konstarterna & medier

Konstarterna & medier
Dörröppnare från medeltid till renässans
Dante – Den förste författaren Anders Cullhed
Konstarterna & medier
En bortträngd pusselbit i modehistorien
Nordens Paris – NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 Susanna Strömquist
Konstarterna & medier
I begynnelsen var ordet men strax därefter kom översättarna
Dolda gudar – En bok om allt som inte går förlorat i en översättning Nils Håkanson
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
Panorering över det svenska filmmanusets historia
Det svenska filmmanusets historia Johanna Forsman & Kjell Sundstedt
Konstarterna & medier
Pionjärstudie om filmgenre som sällan betraktas som värdefull
Film i stadens tjänst – Göteborg 1938–2015 Erik Florin Persson
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
Konstarterna & medier
Saknar lyhördhet inför internationell forskning
Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur Julia Pennlert & Lars Ilshammar (red.)
Konstarterna & medier
Allvarsam risktagare som älskade skönhet
Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden Patrik Steorn (red.)
Konstarterna & medier
För massiv för den allmänt intresserade, för ytlig för den som vill gå på djupet
Natur & Kulturs litteraturhistoria Carin Franzén & Håkan Möller (red.)
Konstarterna & medier
En bok inte helt lätt att ringa in
Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Maria Lind
Konstarterna & medier
Medieteknologi påverkar synen på den svenska kulturhistorien
Kulturarvets mediehistoria – Dokumentation och representation 1750–1950 Pelle Snickars
Konstarterna & medier
Kompromisslöst mästerverk i otakt med tiden
A-huset – Brutalism på svenska Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson & Anna Nittve (red.)
Konstarterna & medier
En unik företeelse i svensk modehistoria
Augusta Lundin – Haute couture på svenska Lotta Lewenhaupt & Anna Bergman Jurell
Konstarterna & medier
Fantastisk bildvärld som bottnade i realiteten
Frida Kahlo – En biografi (övers. Margareta Eklöf) Hayden Herrera
Konstarterna & medier
Även makten kan använda komikerns mask
Komikerns historia Peter K. Andersson
Konstarterna & medier
Närstudier av barn- och ungdomsteater
Dom stökar och bråkar och kastar sten – Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com Sandra Grehn
Konstarterna & medier
Spretig bok som inte bjuder på många överraskningar
Den determinerade Markurell – Den fria viljan, kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död Inger Borgström
Konstarterna & medier
Mediehistoria med bristfällig historisk kontext
Medievetenskapens idétraditioner Stina Bengtsson, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.)
Konstarterna & medier
Minnets möjligheter och risker
Hur många gånger kan en historia dö? Helga Krook
Konstarterna & medier
En flanör i den moderna tiden
Trubbel – Berättelsen om Olle Adolphson Jan Malmborg
Konstarterna & medier
När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap
Köra och vända – Efterlämnade papper. I urval av Magnus Florin & Ulf Olsson August Strindberg
Konstarterna & medier
Skrivande med skammen som drivkraft
Günter Grass – Författare och provokatör Sture Packalén
Konstarterna & medier
Anteckningar från ett akademiskt källarhål
Ett år av akademiskt skrivande – Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare David Larsson Heidenblad
Konstarterna & medier
En uppgörelse med vår tids offentliga estetik
Kriget mot skönheten – Ett reportage om förfulningen av Sverige Fredrik Kullberg
Konstarterna & medier
Litteraturhistoria med betoning på andlighet
Rysk litteratur i tusen år Per-Arne Bodin
Konstarterna & medier
En rapport från doftrevolutionens barrikader
Expedition parfym – Näsor, noter och nischdofter Jenny Lantz
Konstarterna & medier
Emigranten lämnar och anländer aldrig helt
Livet som främling – Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri Björn Apelkvist
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Fyra kejserliga monument i Finland – Tillkomst, mottagande och bemötande Sofia Aittomaa