Konstarterna & medier

Konstarterna & medier
Den mest levande människan blev som en sönderläst bok
Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang Martin Kylhammar
Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Bo Grandien – Diktare, reporter, forskare. En minnesteckning. Per Wästberg
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Japanen som försvann och andra berättelser Bo Grandien
Konstarterna & medier
Mytomspunnen bokmarknad genomlyst
Böckernas tid – Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 Johan Svedjedal & Peter Karlsson
Konstarterna & medier
Skivaffärerna fungerade som musikuniversitet
Stockholms skivaffärer & skivbörsar – En 100-årig historia Torbjörn Sörhuus
Konstarterna & medier
Björling sökte en individualistisk universalism
”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk Fredrik Hertzberg
Konstarterna & medier
En världserövrare även i litteraturen
Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia Karin Hult & Gunhild Vidén (red.)