Konstarterna & medier

Konstarterna & medier
Vreden var motorn i Ekelöfs engagemang
”Jag har torkat nog många golv” – En biografi om Maja Ekelöf Nina van den Brink
Konstarterna & medier
Levandegör ett mänskligt öde från det förflutna
Diktarhjärtat – Lotten von Kræmers litteraturliv Anna Williams
Konstarterna & medier
Storverk om två centrala svenska författarskap
Parallella liv – Om Sven Delblancs och P. O. Enquists författarskap Lars Lönnroth
Konstarterna & medier
Underhållande men förbryllande om Pontus Hulténs gärning
Pontus Hultén – Den moderna konstens anförare. En biografi Claes Britton
Konstarterna & medier
Bra spelsinne men litet sen på bollen
Det spökskrivna jaget – Zlatan, marknaden och läsarna Cristine Sarrimo
Konstarterna & medier
Blodiga äventyr i den grymma ofredens tid
Sturlunga I–III Översättare: Sten Kindlundh Redaktörer: Gunnar D. Hansson, Kristinn Jóhannesson & Joakim Lilljegren
Konstarterna & medier
För framgångsrik för att få Nobelpriset
Mönster i grönt – Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor Oscar Jansson
Konstarterna & medier
Enastående bok om kvinnligt skrivande på tröskeln till det förmoderna
Poeten Gaspara Stampa – En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik Johanna Vernqvist
Konstarterna & medier
Stolt över sitt yrkesliv, skoningslös mot sitt privata jag
Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten? – En självbiografi i tre akter Suzanne Osten
Konstarterna & medier
Konstnär med andar som rådgivare
Mänskligheten kommer att förundras – Hilma af Klint. En biografi Julia Voss (övers. Aimée Delblanc)
Konstarterna & medier
Medryckande guidebok till litteraturens Paris
Franska flanörer. Författarnas Paris – från Balzac till Modiano Lena Kåreland
Konstarterna & medier
Rik exposé över stadens mentalitets­historia
Metropolis – Historien om mänsklighetens största triumf Ben Wilson (övers. Allan Klynne)
Konstarterna & medier
En rad på varandra följande vandringar efter ledtrådar och tecken
Lyckans gåta – Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt Carl-Johan Malmberg
Konstarterna & medier
Dörröppnare från medeltid till renässans
Dante – Den förste författaren Anders Cullhed
Konstarterna & medier
En bortträngd pusselbit i modehistorien
Nordens Paris – NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 Susanna Strömquist
Konstarterna & medier
I begynnelsen var ordet men strax därefter kom översättarna
Dolda gudar – En bok om allt som inte går förlorat i en översättning Nils Håkanson
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
Panorering över det svenska filmmanusets historia
Det svenska filmmanusets historia Johanna Forsman & Kjell Sundstedt
Konstarterna & medier
Pionjärstudie om filmgenre som sällan betraktas som värdefull
Film i stadens tjänst – Göteborg 1938–2015 Erik Florin Persson
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
Konstarterna & medier
Saknar lyhördhet inför internationell forskning
Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur Julia Pennlert & Lars Ilshammar (red.)
Konstarterna & medier
Allvarsam risktagare som älskade skönhet
Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden Patrik Steorn (red.)
Konstarterna & medier
För massiv för den allmänt intresserade, för ytlig för den som vill gå på djupet
Natur & Kulturs litteraturhistoria Carin Franzén & Håkan Möller (red.)
Konstarterna & medier
En bok inte helt lätt att ringa in
Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Maria Lind
Konstarterna & medier
Medieteknologi påverkar synen på den svenska kulturhistorien
Kulturarvets mediehistoria – Dokumentation och representation 1750–1950 Pelle Snickars
Konstarterna & medier
Kompromisslöst mästerverk i otakt med tiden
A-huset – Brutalism på svenska Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson & Anna Nittve (red.)
Konstarterna & medier
En unik företeelse i svensk modehistoria
Augusta Lundin – Haute couture på svenska Lotta Lewenhaupt & Anna Bergman Jurell
Konstarterna & medier
Fantastisk bildvärld som bottnade i realiteten
Frida Kahlo – En biografi (övers. Margareta Eklöf) Hayden Herrera
Konstarterna & medier
Även makten kan använda komikerns mask
Komikerns historia Peter K. Andersson
Konstarterna & medier
Närstudier av barn- och ungdomsteater
Dom stökar och bråkar och kastar sten – Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com Sandra Grehn